หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

สรุปผลการสำรวจ HATYAI POLL “สะท้อนปัญหาของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ปี 2558”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
30 เมษายน 2558 11:54 น. (แก้ไขล่าสุด 30 เมษายน 2558 12:03 น.)
สรุปผลการสำรวจ HATYAI POLL “สะท้อนปัญหาของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ปี 2558”
        ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หาดใหญ่โพล สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดสงขลา ต่อปัญหาของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ปี 58 รวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จำนวน 400 ตัวอย่าง
       
       โดยกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.15) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 46.10) รองลงมา มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 26.20) และอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 12.85) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 41.64) รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป และลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.59 และ 19.36 ตามลำดับ
       
       ด้าน ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสงขลา มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 11,834 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ (มีหนี้สิน) (ร้อยละ 48.53 ) และเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 21.18 ในขณะที่ร้อยละ 30.29 ไม่เหลือเก็บแต่ไม่มีหนี้สิน นอกจากนี้ ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่มีหนี้สินร้อยละ 54.64 โดยมีภาระหนี้ 50,000-100,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 29.12) รองลงมา มีภาระหนี้สินไม่เกิน 50,000 บาท และมีภาระหนี้สิน 100,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.81 และ 4.12 ตามลำดับ
       
       เมื่อสอบถามถึงค่าครองชีพที่ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวัน พบว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานเห็นว่า ค่าเล่าเรียนบุตรหลานส่งผลกระทบต่อรายจ่ายมากที่สุด (ร้อยละ 35.05) รองลงมา คือ ค่าสินค้าอุปโภคที่จำเป็น (ร้อยละ 27.99) และค่าอาหาร (ร้อยละ 19.57) ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นหนี้ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายประจำวันมากที่สุด (ร้อยละ 77.25) รองลงมา คือ เป็นหนี้เพราะค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน และลงทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 43.00 และ 31.75 ตามลำดับ โดยที่ร้อยละของหนี้ในระบบ และนอกระบบของผู้ใช้แรงงาน เป็นสัดส่วน 61:39 ของยอดหนี้ทั้งหมด
       
       กลุ่มผู้ใช้แรงงานร้อยละ 59.70 สามารถเก็บเงินในแต่ละเดือนได้ โดยที่ผู้ใช้แรงงานสามารถออมเงินได้แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด (ร้อยละ 24.18) รองลงมา ออมเงินได้ 3,001-5,000 บาทต่อเดือน และ 1,001-3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 13.35 และ 12.09 ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ใช้แรงงานร้อยละ 40.30 ไม่สามารถออมเงินได้
       
       ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของปัญหาต่างๆ พบว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสงขลาเห็นว่า ภาพรวมของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) และเมื่อพิจารณาตามประเด็นของปัญหา พบว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานเห็นว่าผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นปัญหาที่สำคัญมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 คะแนน รองลงมาคือ ปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง ปัญหาแรงงานต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทย ปัญหาค่าเล่าเรียนแพง และปัญหาความมั่นคงในหน้าที่การงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.14, 4.09, 3.99 และ 3.94 ตามลำดับ
       
       กลุ่มผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 88.07 เห็นด้วยต่อการเก็บเงินประกันสังคมเพื่อใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล หรือการได้รับบาดเจ็บ และทั้งนี้ ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 84.48 เห็นว่า เงินที่ได้รับคืนตอนเกษียณอายุมีความคุ้มค่าในการจ่ายเงินให้สำนักงานประกันสังคม ในขณะที่ผู้ใช้แรงงานมีความกังวลเกี่ยวกับสินค้าราคาแพง/อัตราเงินเฟ้อในระดับมาก (ร้อยละ 51.40) โดยที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานต้องการให้รัฐบาลตรึงราคาสินค้าอย่างเป็นธรรม มากที่สุด (ร้อยละ 43.75) รองลงมาคือ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร (ร้อยละ 38.00) และช่วยลดการจ่ายดอกเบี้ยหนี้นอกระบบ (ร้อยละ 33.75)

         
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
คุมเข้มหาดใหญ่ หลังรถต้องสงสัยคาร์บอมบ์เกาะสมุยยังเหลืออีก 2 คัน(ชมคลิป)
ชาวสวนปาล์มพังงา วอนรัฐเร่งแก้ปัญหาราคาตกต่ำต่อเนื่อง
แชร์สนั่นโลกโซเชียล!! คนร้ายปาหินใส่รถนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนที่กมลา จ.ภูเก็ต
พัทลุงยังมึน! เหตุไฟลุกปริศนา ผู้ว่าฯ สั่งตรวจสอบคลิปดังภายในบ้าน
ชาวสวนปาล์มกระบี่บุกศาลากลาง เททิ้งผลปาล์มกว่า 10 ตัน เรียกร้องรัฐแก้ราคาตกต่ำ


จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015