รองผู้ว่าฯ พร้อมผลักดันพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โดย MGR Online   
21 มีนาคม 2560 10:57 น. (แก้ไขล่าสุด 21 มีนาคม 2560 11:03 น.)
        สุราษฎร์ธานี - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลักดันพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติฟื้นฟูป่าไม้ พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

รองผู้ว่าฯ พร้อมผลักดันพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา เป็นแหล่งท่องเที่ยว
        วันนี้ (21 มี.ค.) ที่พุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา หมู่ที่ 9 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี สบทบทุนสร้างอาคารเก็บประวัติท่านพระพุทธทาส ภิกขุ โดยมีประชาชนในพื้นที่และที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมา กว่า 100 คนเข้าร่วม ซึ่งเป็นการสร้างขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งเพื่อจะให้ประชาชน และเยาวชนรุ่นหลังได้ค้นคว้าและศึกษาในอนาคต
       
       นายจิรศักดิ์ กล่าวว่า ทางชุมชมถ้ำเขาเพ-ลา มีต้นทุนทางท่องเที่ยวสูง และมีศักยภาพเนื่องจากเป็นชุมชนโบราณ แม้แต่ในอดีตท่านพระพุทธทาสยังกล่าวถึง โดยที่ตั้งชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทางภารรัฐได้แนะนำให้มีการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย พระชลธาร ถาวโร ผู้ดูแลพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา ได้ประสานไปยังสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 11 และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่มาตลอด โดยทางชุมชน และทางผู้ดูแลพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา ทางสำนักสงฆ์ ได้อาศัยต้นทุนที่มีป่ามีต้นไม้ ธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม เป็นโครงการที่จะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะควบคู่ไปพร้อมกัน ในโครงการพุทธอุทยาน

รองผู้ว่าฯ พร้อมผลักดันพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา เป็นแหล่งท่องเที่ยว
        ซึ่งเป็นการสนองนโยบายการรักษาป่าไม้ในพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้ เมื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับชุมชนแล้วจะต้องมีการเชื่อมโยงชุมชนแหล่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง และเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มาจากชุมชนอื่นๆ เช่น อำเภอไชยา เขานางเอ หรือวัดป่าท่าไทร และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางศาสนา โดยทางจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และคาดว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าชนะ ต่อไปในอนาคต

รองผู้ว่าฯ พร้อมผลักดันพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา เป็นแหล่งท่องเที่ยว
        ด้านพระชลธาร ถาวโร ผู้ดูแลพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา กล่าวว่า พระร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ และผู้นำชุมชนริเริ่มปลูกป่าและขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท่าชนะ จากภาครัฐกว่า 800 ไร่ เพื่อการอนุรักษ์ป่าในเชิงธรรมะ พัฒนาในแนวธรรมะสู่ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้ยั่งยืนตลอดไป และมีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติตลอดมา โดยต้องการที่จะสืบสานตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ทางสำนักสงฆ์กับชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าอย่างต่อเนื่องบนเขา มีถ้ำถึง 10 แห่ง มีความลดหลั่นกันไป

รองผู้ว่าฯ พร้อมผลักดันพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา เป็นแหล่งท่องเที่ยว
        พร้อมทั้งมีสัตว์ป่าที่หายากแต่มีความคุ้นเคยกับคนให้ดูมากมาย เช่น ค่างแว่น ค้างคาวแม่ไก่ เลียงผา นกยูง ลิงแสม หรือลิงหน้าแดงที่เป็นลิงหายาก และใกล้ที่จะสูญพันธุ์ มีประมาณ 200 ตัว ที่ชาวชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ นอกจากนั้น พุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา ยัง เป็นสถานที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้ไกล เช่น การร่วมกันก่อสร้างฝายมีชีวิต ฝายชะลอน้ำ รับมือภัยแล้งที่จะมาถึง พร้อมทั้งกิจกรรมฟื้นฟูป่าไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมโครงการอบรมเด็กนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดีในสังคมแบบยั่งยืน และถาวรตลอดไป

รองผู้ว่าฯ พร้อมผลักดันพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา เป็นแหล่งท่องเที่ยว
        พุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา ตั้งอยู่ในหุบเขาล้อมรอบเหมือนกับเมืองลับแล สมามารถเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 41 แยกหนองนิล อำเภอท่าชนะ ไปตามเส้นทางหมายเลข 4265 ประมาณ 18 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางเล็กๆ อีก 3กม. ก็เข้าถึงลานจอดรถแล้วเดินเท้าในทางราบผ่านสวนปาล์มร่วม 200 เมตร แล้วไต่ขึ้นเนินชันไปยังปากถ้ำ 100 เมตร ภายในบริเวณถ้ำมีไฟฟ้าให้แสงสว่างเพื่อการชมความโดดเด่นของโถงถ้ำ หินงอก หินย้อยที่สวยงาม บางจุดจะมองเห็นเกล็ดหินวาบวับน่าชม มีค้างคาวอาศัยอยู่มากมาย อากาศภายในปลอดโปร่งหายใจสะดวกสบาย นอกจากนี้ เขาเพ-ลา ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อันประกอบไปด้วยป่าไม้หลากหลายพันธ์ พืชสมุนไพรต่างๆ สัตว์ป่านานาชนิด มีถ้ำต่างๆ ที่น่าชมเที่ยวชม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017