“ลุงตู่” ตั้ง 4 คำถามต่อประชาชนด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์ หรือมีวาระซ่อนเร้น?! / สมบูรณ์ คำแหง

โดย MGR Online   
29 พฤษภาคม 2560 16:31 น. (แก้ไขล่าสุด 30 พฤษภาคม 2560 08:19 น.)
“ลุงตู่” ตั้ง 4 คำถามต่อประชาชนด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์ หรือมีวาระซ่อนเร้น?! / สมบูรณ์ คำแหง
         
       สมบูรณ์  คำแหง
        
       ที่ปรึกษา กป.อพช.ใต้ 
       --------------------------------------------------------------------------------
       
       ผมขอออกตัวเล็กน้อยก่อนตอบคำถามที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นเพื่อถามประชาชนไทยทั้งประเทศ ด้วยว่าผมไม่ได้บ้าจี้ไปตามสถานการณ์ แต่ผมคิดว่าการตั้งคำถามแบบนี้ ผู้ถามกำลังสำคัญตนเองผิดไป หรือไม่ อย่างไร ต่อการดำรงอยู่ของประเทศนี้
        
       ผมไม่ใช่นักประชาธิปไตยจ๋า ที่จะออกหน้ามาปกป้องระบบประชาธิปไตยแบบไม่คิดตัวกลัวตาย แต่ผมก็เคารพในระบบนี้ หากคิดว่าประชาธิปไตยไทยยังจะต้องปลูกสร้างรากฐานกันยกใหญ่ ผมจึงสนุกสนานอยู่กับปฏิบัติการทางประชาธิปไตยของประชาชนรากหญ้า ที่ได้ลุกขึ้นมากปกป้องฐานทรัพยากรในชุมชนของตนเอง เพราะคิดว่าการที่คนเล็กคนน้อยกล้าตื่นตัวต่อเรื่องราวของตนเอง คือ การสร้างรากฐานทางประชาธิปไตยที่ดีที่สุด
        
       ผมคิดว่าสังคมไทยต้องทำความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา ที่เป็นอยู่ และที่จะไปต่อในอนาคต เพราะเราคงไม่สามารถฝากความหวังไว้กับใครเพียงคนเดียว หรือคณะเดียวได้ คำถามของท่านนายกฯ 4 ข้อ ที่ท่านอยากให้คนไทยช่วยกันตอบผ่านศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ถือเป็นภาพสะท้อนความคิดอ่าน และความเข้าใจของท่านต่อการเมืองไทยได้เป็นอย่างดี และยังเป็นภาพสะท้อนความเป็นตัวของท่านด้วยเช่นกัน จากคำถามที่ว่า
        
       1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่?
       2.หากไม่เป็นไปเช่นนั้นแล้ว จะทำอย่างไร?
       3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง?
       4.ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร?
        
       ผมขอตอบคำถามเรียงลำดับไปตามนี้ครับ
        
       ข้อที่ 1 และ 2 ผมคิดว่า รัฐบาลธรรมาภิบาลไม่เคยมีในสังคมการเมืองไทย ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทานนายกฯ มีความเข้าใจต่อความหมายเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ว่าอย่างไร เพราะถ้าคำนี้หมายถึงการได้รัฐบาลที่ดี และต้องได้คนดีที่สังคมยอมรับมาเป็นหัวหน้ารัฐบาล ผมคิดว่าแค่นี้คงไม่พอ แต่รัฐบาลธรรมาภิบาลในความหมายของผมคงหมายถึงกลไกทั้งหมดของประเทศนี้จะต้องถูกจัดวางไว้อย่างสมดุล และถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันได้จริง ที่สำคัญคือจะต้องเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศนี้อย่างแท้จริงด้วย
        
       จึงคิดว่า “ธรรมาภิบาล” ในความหมายของท่านนายกฯ ที่ผมเข้าใจนั้นคงจะหาได้ยากในวันนี้ หรือในอนาคต แต่ผมยอมรับว่า ในห้วงของการใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 อาจจะเข้าข่ายความหมายที่ผมหมายถึง นั่นคือ การมีรัฐธรรมนูญที่ได้ออกแบบกลไกของความเป็นรัฐอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด มีการถ่วงดุลระหว่างอำนาจต่างๆ อย่างน่าสนใจ ที่สำคัญคือ การสร้างให้บทบาทของภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในหลายมิติ
        
       ดังนั้น การ (ต้อง) ตอบคำถามนี้ ผมจึงคิดว่า “รัฐธรรมาภิบาล” จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับของท่าน และถ้าหากจะให้เกิดขึ้น ท่านคงจะพอคิดได้เองนะครับ อันนี้ถือเป็นคำตอบข้อที่ 2 ไปด้วยนะครับ
        
       ข้อที่ 3 ผมอาจจะเห็นด้วยบางส่วนกับคำถามนี้ ด้วยนักการเมืองอาจจะไม่สามารถเอาจริงเอาจังต่อการปฏิรูปได้ในช่วงที่เขามีอำนาจ เพราะอะไรที่จะเป็นผลกระทบ หรือเสียผลประโยชน์ของพวกเขา ก็มักจะไม่ถูกนำมาแก้ไขให้ดีขึ้น (ซึ่งก็เป็นเช่นนี้มาตลอด และจะยังเป็นต่อไป)
        
       ส่วนการออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เรื่องดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนเท่านั้น ถึงจะสำเร็จได้ แต่การจะทำยุทธศาสตร์ไว้ล่วงหน้าถึง 20 ปี อาจจะพอทำได้แบบกว้างๆ เพราะในความเป็นจริงแล้วก็จะพลิกผันไปตามสถานการณ์นั้นๆ และจะขึ้นอยู่กับนโยบายการเมืองของแต่ละยุคสมัยด้วยเช่นกัน
        
       ในคำถามนี้ ท่านนายกฯ อาจจะมีความสับสนระหว่างเรื่องการเลือกตั้ง กับการพัฒนา เพราะถ้าเรื่องการเลือกตั้งที่สุดแล้ว วันนี้รัฐบาลไม่น่าจะมีคำปฏิเสธได้ และคิดว่าท่านนายกฯ เองก็ไม่ต้องกังวลว่า เมื่อเลือกตั้งแล้วจะเป็นอย่างไร หรือจะได้ใครที่ดีไม่ดีเข้ามา เพราะเมื่อนั้นก็ต้องปล่อยให้กระบวนการประชาธิปไตยดำเนินไปด้วยตัวมันเอง
        
       ส่วนของการปฏิรูป หรือการออกแบบการพัฒนาประเทศ ก็คงเป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งที่จะเข้ามาบริหาร จะต้องดำเนินการไปตามนั้นอยู่แล้ว
        
       ข้อที่ 4 คำถามนี้ผมคิดว่าเป็นคำถามที่เอาอกเอาใจคนที่เบื่อนักการเมือง และเป็นการตั้งคำถามที่สร้างให้ภาพของนักการเมืองยิ่งไม่น่าไว้วางใจมากขึ้นไปอีก นัยแฝงเร้นต่อคำถามนี้คือ การทำลายความชอบธรรมของการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตย และนั่นคือการสร้างภาพที่ไม่ดีต่อความเป็นประชาธิปไตยไปด้วย
        
       คำถามนี้ยังนำความสงสัยว่า ท่านนายกฯ กำลังตั้งคำถามซ้อนเพื่อให้คนไทยคิดไปว่า “ประชาชนพร้อมที่จะยอมรับนักการเมืองในภาพลักษณ์ที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ได้หรือไม่”
        
       ผมคิดว่าท่านนายกฯ มีความแยบยลต่อการตั้งคำถามเช่นนี้พอสมควร เป็นการถามที่ยกตนข่มท่านจนเกินงาม และเป็นการสำคัญผิดว่าประเทศนี้จะอยู่ได้เพราะพวกตนเท่านั้น ทั้งยังไม่มีความไว้วางใจว่าจะมีใครอื่นที่จะเข้ามาบริหารประเทศนี้ได้ดีกว่า
        
       คำถามนี้อาจจะถูกอกถูกใจบรรดาแม่ยกทั้งหลาย และเป็นการเรียกคะแนนนิยม เพื่อสร้างความชอบธรรมเรื่องของการเถลิงอำนาจของท่านต่อไป และคนเหล่านี้ก็จะพร้อมที่จะให้ท่านเสียหลักการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นท่านต่อไป และเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เราจะต้องเฝ้ารอให้นักการเมืองน้ำเน่าหมดไปจากประเทศนี้ และรอให้นักการเมืองหน้าใหม่น้ำดีเข้ามา
        
       ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ ผมไม่แน่ใจว่าถึงท่านจะเป็นนายกฯ ไปจนสิ้นอายุขัยของท่านแล้ว เราจะได้พบเห็นสิ่งที่ท่านเพรียกหาหรือไม่?!
        
       ส่วนตัวแล้วผมจำต้องพยายามทำความเข้าใจต่อการตั้งคำถามของท่าน ว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์ หรือเพื่อหวังผลอื่นใดมากไปกว่านี้ไหมครับท่าน?!?!

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017