หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Telecom | โทรคมนาคม
โทรคมนาคม ข่าวโทรคมนาคม

ทรูมูฟแจงกรณีทำตลาด iPhone 3G
ร้องกทช.ตรวจสอบการทำงานของสบท.

โดย MGR Online
19 กุมภาพันธ์ 2552 18:57 น.
ทรูมูฟแจงกรณีทำตลาด iPhone 3Gร้องกทช.ตรวจสอบการทำงานของสบท.
แฟ้มภาพ : นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ในวันเปิดตัว ไอโฟน 3G เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา
        ทรูมูฟชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าเอาเปรียบผู้ใช้บริการทำตลาด iPhone 3G เตรียมยื่นหนังสือถึงกทช. เข้าตรวจสอบพฤติกรรม สบท. สร้างความสับสนและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทรูมูฟ
       
       บริษัท ทรู มูฟ จำกัดได้ยื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชนกรณีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวต่อการจัดจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์ iPhone 3G ของบริษัทด้วยข้อความที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและเกิดความรู้สึกไม่ดีกับการจัดจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์ iPhone 3G ตลอดจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างรุนแรงอีกทั้งยังเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย
       
       ทรูมูฟ ชี้แจงว่า ได้จัดงานเพื่อให้ผู้สั่งจองมารับพร้อมส่งมอบเครื่อง iPhone เครื่องแรกในไทยให้ผู้สั่งจองเมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนแต่เนื่องจากมีการนำเครื่อง iPhone ที่ผิดกฎหมาย หรือ “ของเถื่อน” จำนวนมากเข้ามาในประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้วซึ่งการลักลอบนำเข้ามาในประเทศและหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่รัฐ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่การนำเครื่อง iPhone เข้ามาในประเทศไทยของทรูมูฟเป็นการนำเข้าที่ถูกต้องโดยเสียภาษีอากรตามกฎหมายทุกประการแต่กลับถูกกล่าวหาว่าทรูมูฟเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ
       
       ที่ผ่านมาทรูมูฟได้ให้ความร่วมมือกับ กทช. ในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ กทช. สบท. ก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายและการให้บริการดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้ว แต่ไม่เคยแจ้งกลับมาให้ทรูมูฟทราบว่า การจัดจำหน่ายและการให้บริการดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างไร ไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร หรือจะให้ดำเนินการแก้ไขอย่างไร กลับยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกล่าวหาทรูมูฟ ว่าทำผิดกฎหมาย และเอาเปรียบผู้บริโภคมาโดยตลอด
       
       การที่สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (คบท.) และคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ กทช. ให้สัมภาษณ์ และหรือ ให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจำหน่ายและการให้บริการ iPhone ดังกล่าว ทำให้ทรูมูฟได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์อย่างร้ายแรงถือเป็นการทำลายธุรกิจของบริษัท จนทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสับสน และขาดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการดังกล่าวของทรูมูฟ
       
       กรณีที่มีการกล่าวหาว่า ทรูมูฟบังคับให้ผู้บริโภคต้องใช้เครื่อง iPhone และใช้บริการทรูมูฟ นั้นบริษัทขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะประชาชนทั่วไปสามารถซื้อเครื่องiPhone เปล่า เพื่อนำไปใช้บริการโทรศัพท์กับผู้ประกอบการรายอื่นได้แต่การที่ทรูมูฟทำ แพคเกจ เพื่อส่งเสริมการขาย ก็เนื่องจากเครื่อง iPhone ถูกออกแบบมารองรับการใช้งานทั้งด้านเสียงและด้าน DATA (ผ่าน EDGE, GPRS และ Wi-Fi) ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์เต็มที่ในกรณีที่ผู้ให้บริการให้แพคเกจส่งเสริมการขาย และที่สำคัญไม่ต้องการให้บุคคลอื่นนำเครื่อง iPhone ที่มีการลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมาย มาใช้บริการในโครงข่ายของทรูมูฟ
       
       สำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่า ทรูมูฟเลือกปฏิบัติ แบ่งแยกหรือกีดกัน ผู้ใช้บริการ เนื่องจากลูกค้าทรูมูฟเท่านั้นที่สามารถซื้อเครื่องและสมัครใช้บริการ Package Basic ได้ และมีการกำหนดอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันนั้น ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน เพราะทรูมูฟปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปอย่างเท่าเทียม แต่เหตุที่อัตราค่าบริการมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเครื่อง iPhone 3G รุ่น 8GB และ iPhone 3G รุ่น16GB มีหน่วยความจำที่แตกต่างกันมากดังนั้น อัตราค่าบริการจึงจำเป็นต้องมีอัตราที่แตกต่างกัน
       
       กรณีที่มีการกล่าวหาว่า เงื่อนไขการตลาดของทรูมูฟขัดต่อประกาศ กทช. ข้อ 15 เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 เนื่องจากการเช่าเครื่องโดยวิธีผ่อนชำระจะมีราคาถูกกว่าการซื้อเครื่องเปล่านั้น ทรูมูฟขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงเพราะเงื่อนไขการตลาดของ ทรูมูฟดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ กทช. ข้อ 15 และหากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการกับทรูมูฟก่อนครบกำหนดเงื่อนไขการตลาด ก็สามารถกระทำได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว ทรูมูฟปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่กรณีการชำระค่าเครื่องที่ธนาคารได้ชำระแทนผู้ใช้บริการไปแล้วนั้นผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องชำระเงินค่าเครื่องให้กับธนาคารที่ผู้ใช้บริการได้ทำสัญญาผูกพันไว้ในการซื้อเครื่อง iPhoneต่อไปเนื่องจากในขณะทำสัญญาแก่ธนาคารเพื่อซื้อเครื่อง iPhone ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อเครื่อง iPhone โดยไม่มีการบังคับ ขู่เข็ญ หรือหลอกลวงผู้ใช้บริการแต่อย่างใดทั้งสิ้นดังนั้นทรูมูฟจึงไม่สามารถก้าวล่วงสัญญาระหว่างธนาคารกับผู้ใช้บริการได้
       
       สำหรับกรณีที่ประชาชนซื้อเครื่องและใช้บริการ iPhone ของทรูมูฟโดยวิธีการผ่อนชำระเป็นรายเดือนจะมีอัตราค่าบริการถูกกว่าการซื้อเครื่องเปล่านั้นทรูมูฟขอเรียนว่าเป็นเรื่องปกติในการทำการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ทำการตลาดอยู่โดยทั่วไป เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น
       
       ทั้งนี้ บริษัท ทรูมูฟ จำกัดยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชนเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและความเป็นจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีเครื่อง iPhoneที่ ทรูมูฟ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท Apple ให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่อง iPhone ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
       
       Company Related Links :
       Truemove

คลังข้อมูลข่าวธุรกิจ
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
ข่าวล่าสุด ในหมวด
‘Mixed Reality’ มาไทย แสนสิริ จับ เอไอเอส-ไมโครซอฟท์ ปรับแต่งคอนโดฯ ตามจินตนาการ
'หัวเว่ย' มั่นใจไทยได้ใช้ 5G ปี 2020
“dtac accelerate #6” ดึงพันธมิตรเพิ่ม พร้อมช่องทางสเกลอัปธุรกิจ
ประวิตรลั่นออก ม.44 ช่วยทีวีดิจิทัล-โทรคมแน่
“ดีแทค รีวอร์ด” ต้องทำให้ดียิ่งขึ้น หวังเพิ่มปริมาณลูกค้าใช้สิทธิ 20%
5 อันดับข่าวยอดนิยมของหมวด
OHOZAA ยอมแล้ว จ่ายค่าเสียหาย-ขอโทษ ลอกข่าว MGROnline พร้อม 5 สำนักข่าวใหญ่
รู้จักกล้อง 2C3D สำหรับคนตาบอดได้สัมผัส “ภาพ”
วิจัยพบยอดการชมคลิปผ่านสมาร์ทโฟนมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
เปลี่ยนชื่อแล้วดี? แอนดรอยด์แวร์เปลี่ยนเป็น แวร์โอเอส บายกูเกิลแล้ว
สหภาพฯ กสท-ทีโอที ผนึกกำลังต้านตั้ง 2 บริษัทลูก (Cyber Weekend)
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 40 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 14 คน
35 %
ไม่เห็นด้วย 26 คน
65 %
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018