ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกท่องเที่ยว | วาไรตี้ท่องเที่ยว
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
งดงามทรงคุณค่า สวน“หยาดเหงื่อพระราชา” ดาวเรืองบานสะพรั่ง เรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชาบานในใจ
วาไรตี้ท่องเที่ยว
18 ต.ค. 60 15:57 น.
คงไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถอธิบายคำว่า “หยาดเหงื่อพระราชา” ให้เป็นรูปธรรมได้ดีกว่า “4,685 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ที่ได้ทรงมอบไว้ให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงการทรงงานอย่างหนักเพื่อหวังให้ราษฎร มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในทุกๆด้าน ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์
“แกล้งดิน”มหัศจรรย์ใต้พระบารมี ที่ “ศูนย์ฯพิกุลทอง” จ.นราธิวาส พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตชมชุดภาพประกอบ Manager Multimedia
วาไรตี้ท่องเที่ยว
16 ต.ค. 60 17:52 น.
“...ให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้ง และศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาในเรื่องนี้ ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ทำโครงการศึกษา ทดลองในกำหนด 2 ปี และพืชที่ทดลองควรเป็นข้าว...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส วันที่ 16 กันยายน 2527
"ศูนย์ศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน" ฟื้นป่าชายเลนสู่ความสมบูรณ์ด้วยพระกรุณา
วาไรตี้ท่องเที่ยว
17 ต.ค. 60 16:07 น.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่สำคัญในภาคตะวันออกคือ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2524 พระบาทส
ส่งเสด็จครั้งสุดท้าย...สู่สวรรคาลัย จาก'พระเมรุมาศ' สู่ 'เขาพระสุเมรุ'
วาไรตี้ท่องเที่ยว
12 ต.ค. 60 16:33 น.
13 ตุลาคม พ.ศ.2559 คือวันแห่งความโศกเศร้าที่ชาวไทยทั้งประเทศยังคงจดจำไม่ลืม เพราะเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จวบจนวันนี้เป็นเวลา 1 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต แม้ความเศร้
“วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ จ.พิษณุโลก-สุโขทัย
วาไรตี้ท่องเที่ยว
11 ต.ค. 60 18:29 น.
โครงการ “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เกิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน
วาไรตี้ท่องเที่ยว
15 ต.ค. 60 18:11 น.
ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีงานพัฒนาและศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ได้เลือกศึกษา ถึง 10 กลุ่มงานด้วยกัน
จากหัวมันเทศ มาเป็นโครงการ “ชั่งหัวมัน” น้ำพระทัยในหลวง ร.๙ สู่ปวงชนชมชุดภาพประกอบ Manager Multimedia
วาไรตี้ท่องเที่ยว
9 ต.ค. 60 14:23 น.
“โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” จ.เพชรบุรี ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านช่วยกันดูแล
“ดอยอ่างขาง” โครงการหลวงแห่งแรกจากการเสด็จประพาสต้นชมชุดภาพประกอบ Manager Multimedia
วาไรตี้ท่องเที่ยว
8 ต.ค. 60 16:27 น.
“โครงการหลวง” คือโครงการจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่สร้างคุณอเนกอนันต์แก่ประชาชน โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ให้มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงยั่งยืนสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ แนวพระราชดำริของพระองค์เก
เที่ยวฟาร์มสัตว์แสนน่ารัก ที่“The Field Animals Dream” จ.เพชรบุรีชมชุดภาพประกอบ Manager Multimedia
วาไรตี้ท่องเที่ยว
4 ต.ค. 60 17:19 น.
“The Field Animals Dream” ตั้งอยู่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ มีสัตว์น้อยใหญ่ น่ารัก หาชมยากอยู่มากมาย ฟาร์มแห่งนี้นับว่าเป็นฟาร์มสำหรับครอบครัว เหมาะที่จะพาเด็กๆ มาเที่ยวชม เนื่องจากมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ทำร่วมกันทำในวันหยุด
มิติใหม่“ประเทศลุ่มน้ำโขง” แบ่งปันแม่น้ำ แบ่งปันวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ล้านช้าง-แม่โขง
วาไรตี้ท่องเที่ยว
28 ก.ย. 60 18:29 น.
แม่น้ำโขง เป็นมหานทีแห่งชีวิต ที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลายหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งของโลก แม่น้ำโขงยังเป็นบ่อเกิดทางวัฒนธรรม สายน้ำโขงที่ไหลผ่านไปในหลายพื้นที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมริมฝั่งโขงอันเป็นเอกลักษณ์ และความเชื่อต่างๆขึ้นมากมาย
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2017