หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกท่องเที่ยว | รอบรู้เรื่องเที่ยว
 

ต้อนรับปีม้าคึกคัก ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด นำพามงคลสู่ชีวิต

ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 มกราคม 2557 13:49 น.
ต้อนรับปีม้าคึกคัก ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด นำพามงคลสู่ชีวิต
เจดีย์ชเวดากอง ที่ประเทศพม่า
       สำหรับคนไทยชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวล้านนามีความเชื่อในเรื่องของปีนักษัตร ที่มีความสัมพันธ์กับปีเกิดของแต่ละคน โดยในแต่ละปีจะมีนักษัตรที่ถูกกำหนดขึ้นด้วยสัญลักษณ์เป็นสัตว์ประจำปีเกิด หรือที่เรียกว่า 12 นักษัตร อันได้แก่ ชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย) มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ(สุนัข) และกุน (สุกร แต่คนล้านนาแทนด้วย ช้าง)
       
       ตามความเชื่อเรื่องปีนักษัตรของชาวล้านนา ยังมีความสัมพันธ์กับคติการบูชาพระบรมธาตุ ดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีการบูชาธาตุหรือการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ที่ว่าหากได้มานมัสการพระธาตุประจำปีเกิดของตัวเอง จะทำให้เกิดสิริมงคลกับชีวิต มีอานิสงส์สูงและทำให้มีอายุยืนนาน ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
       
       และในปี 2557 นี้ ก็ตรงกับปีนักษัตร “มะเมีย” หรือ ม้า ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดของปี “มะเมีย” (ม้า) ก็คือ “พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง” ที่ประเทศพม่า ซึ่งเจดีย์ชเวดากอง เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่า ที่ชาวพม่าให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างสูง
       
       เจดีย์ชเวดากอง เป็นองค์พระเจดีย์สีทองเหลืองอร่ามขนาดใหญ่โต มีความสูง 326 ฟุต กว้าง 1,355 ฟุต องค์พระเจดีย์มีสีทองเหลืองอร่าม เพราะมีทองคำแท้ๆ ที่มีน้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โอบหุ้มเจดีย์ชเวดากองนี้ไว้ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้นของพระพุทธเจ้า เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก และที่ยอดฉัตรขององค์เจดีย์ฯ ยังมีอัญมณีล้ำค่าประดับประดาอยู่มากมาย โดยเฉพาะที่ยอดเจดีย์มีเพชรเม็ดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 76.6 กะรัต ประดับอยู่บริเวณองค์เจดีย์จะมี “ลานสัมฤทธิผล” หรือ “ลานอธิษฐาน” ให้ได้กราบขอพรจากองค์พระธาตุ ซึ่งเชื่อกันว่าจะสัมฤทธิผลสมใจปรารถนา

ต้อนรับปีม้าคึกคัก ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด นำพามงคลสู่ชีวิต
เจดีย์ชเวดากองจำลอง ที่วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก (ภาพจาก touronthai.com)
       แต่ถ้าใครไม่สามารถเดินทางไปไหว้พระธาตุที่เจดีย์ชเวดากองได้ ในประเทศไทยของเราก็มีสถานที่อีกหลายที่ได้จำลองเจดีย์ชเวดากองเอาไว้ ให้สามารถมาไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีม้าแทนกันได้ เช่นที่ “วัดพระบรมธาตุ” อ.บ้านตาก จ.ตาก ซึ่งผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปไหว้พระเจดีย์ชเวดากององค์จริงได้ ก็มักจะเดินทางมาไหว้พระบรมธาตุบ้านตาก ที่ จ.ตาก นี้แทน
       
       ในตำนานพระเจ้าเลียบโลกกล่าวถึงความเป็นมาของพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากเอาไว้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองตากจนถึงดอยมหิยังคะที่ร่มรื่น และทรงมอบพระเกศาให้พระอรหันต์ พร้อมสั่งว่าหลังจากที่เสด็จปรินิพพานแล้วให้นำพระเกศาธาตุมาบรรจุไว้ที่นี่ พระบรมธาตุเจดีย์เมืองตากจึงเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ จำนวน 4 องค์ และต่อมาพระครูพิทักษ์บรมธาตุ (ทองอยู่) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดได้นำเอารูปแบบของเจดีย์ชเวดากองมาสร้างครอบเจดีย์องค์เก่าไว้ และยังสร้างพระบรมธาตุองค์เล็กๆ 16 องค์ และเจดีย์ใส่พระพุทธรูปอีก 16 องค์ และโขงจุดไฟเทียนอีก 6 โขง ไว้รายรอบเจดีย์องค์ใหญ่ด้วย
       
       ในวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำ เดือน 7 (ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) ของทุกปี ที่วัดพระบรมธาตุนี้จะมีงานพิธีสมโภชและสักการะพระบรมธาตุ เรียกว่า “งานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า” ให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญกัน

ต้อนรับปีม้าคึกคัก ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด นำพามงคลสู่ชีวิต
วัดชุมพลคีรี จ.ตาก ก็มีเจดีย์ชเวดากองจำลองให้ได้ไหว้ (ภาพจาก Bloggang : คนเคยผ่านมหาสมุทร)
       หรือจะพากันมาที่ “วัดชุมพลคีรี” อ.แม่สอด จ.ตาก ที่นี่เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ องค์พระเจดีย์ที่จำลองรูปแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ที่ประเทศพม่า ซึ่งตามประวัติของเจดีย์องค์นี้กล่าวไว้ว่า เจดีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2314 จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองที่พม่า เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทาสีขาว สูง 20 ม. ฐานย่อมุม องค์ระฆังประดับด้วยกระเบื้องและลวดลายสีทองไปจนจดยอดเจดีย์ซึ่งเป็นยอดฉัตร มีเจดีย์รายขาดเล็กทาสีทอง 20 องค์ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว และมีโบสถ์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย ส่วนด้านในพระวิหารเป็นที่เก็บกลองโบราณอายุกว่า 200 ปี

ต้อนรับปีม้าคึกคัก ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด นำพามงคลสู่ชีวิต
“พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย” หรือ “เจดีย์ชเวดากองจำลอง” ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
       ก็ยังมีอีกสถานที่ คือ “พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย” หรือ “เจดีย์ชเวดากองจำลอง” ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ตามประวัติพระมหาธาตุเจดีย์ฯ นี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2548 สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และที่มาของชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นผู้ประทานนามให้
       
       พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย มีความยิ่งใหญ่และสวยงามมาก ตั้งโดดเด่นเห็นแต่ไกล องค์พระเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบจำลองมาจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า โดยมีพระเจดีย์องค์ใหญ่เป็นองค์ประธานอยู่ตรงกลาง มีความสูงจากพื้นถึงบัวยอดฉัตร 71 เมตร มีฐานกว้าง 1 ไร่ บนยอดฉัตรของเจดีย์ทำด้วยทองคำหนัก 25 กิโลกรัม มีพระเจดีย์องค์เล็กอยู่เป็นบริวารล้อมรอบรวม 48 องค์
       
       โดยหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ให้ความหมายไว้ว่า พระเจดีย์องค์เล็ก 28 องค์แรก หมายถึงพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ที่ได้มาตรัสรู้โปรดเวไนยสัตว์ที่ล่วงมาแล้ว มีพระเจดีย์องค์เล็กอีก 10 องค์ หมายถึงเมื่อครั้งองค์พระบรมศาสดาได้เสวยพระชาติต่างๆ 10 ชาติ และส่วนพระเจดีย์องค์เล็กอีก 10 องค์ หมายถึงพระพุทธเจ้าอีก 10 พระองค์ ที่จะมาตรัสรู้อีกภายหน้า
       
       ด้านในเจดีย์ยังมีพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 84,000 องค์ เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์ และรอบในกำแพงบรรจุพระพุทธรูปประจำวันเกิดของแต่ละวัน รอบนอกกำแพงมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ทั่วทุกสารทิศให้ได้กราบสักการะ และยังมีดอกบัว 16 ดอกที่แต่ละดอกบรรจุพระพุทธรูปจำนวน 49 องค์ให้ได้ไหว้ขอพร

ต้อนรับปีม้าคึกคัก ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด นำพามงคลสู่ชีวิต
“พระมหาเจดีย์ชเวดากองจำลอง” ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
       ปิดท้ายมากันที่ “พระมหาเจดีย์ชเวดากองจำลอง” ที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุแช่แห้ง อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งอันที่จริงแล้วที่วัดพระธาตุแช่แห้งแห่งนี้ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีเถาะ (กระต่าย) แต่ที่วัดพระธาตุแช่แห้งแห่งนี้ ยังมีเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่ ที่ตั้งโดดเด่นอยู่นอกระเบียงคดที่ล้อมองค์พระธาตุแช่แห้งอยู่
       
       เจดีย์องค์นี้มีรูปแบบจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกิดปีมะเมีย (ปีม้า) ได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
       
       ทั้งหมดนี้ก็คือสถานที่ที่ถ้าใครเกิดปีมะเมีย (ปีม้า) ก็พากันไปนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดของตัวเองกันได้ เพื่อให้มีแต่สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต

       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
       * * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของผู้จัดการท่องเที่ยว Travel @ Manager on Facebook รับข่าวสารทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวแบบรวดเร็วทันใจ และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!!
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล travel_astvmgr@hotmail.com

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ต้อนรับปีม้าคึกคัก ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด นำพามงคลสู่ชีวิต
“สวดมนต์ข้ามปี” เริ่มต้นปีใหม่ สุขใจวิถีพุทธ
“สวดมนต์ข้ามปี” ธรรมมงคลต้อนรับปีใหม่
“ปูหน้าลิง-ปูหน้ายักษ์” ไอเดียเจ๋งจาก“ปูรามเกียรติ์” ไปไกลถึงเมืองนอก
ชมทุ่งทานตะวันเหลืองอร่าม-ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ลพบุรี-สระบุรี
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 2 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พอกันได้แล้ว
สร้างกระแส ปลุกเสก ปั่นหัว
ปีใหน เกิดที่ใหน จะไหว้อะไร
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ุกันเลย
วัดที่ลำปางก็เคยปิดป้ายบอกว่าที่วัดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับราศรีเกิด ที่หมอลักษณ์ ฟันธง บอกให้เอา หมู หมา แมว ม้า มาบูชา
มันรกรุงรัง
ที่สำคัญ
อุจาดสายตา

ทำดี ทำชอบ
พอ
ทวีชัย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันเป็นกุศโลบายให้คนให้คนได้ทำบุญทำทาน ไหว้พระ โน้มน้าวจิตใจไปในสิ่งดีๆ
อยู่ดีๆเรียนคนทำบุญทำทานก็ไม่มีอะไรจูงใจ

อย่างน้อยคนจำปีเกิดตนเองได้ พระเจดีย์ก็แจกจ่ายกันไปปีละแห่ง เมื่อคนไปทำบุญ วัดก็มีรายได้ สืบต่อพระพุทธศาสนา
คนที่ไปมีจิตศรัทธา แทนที่วันๆจะคิดว่าโกงชาติบ้านเมืองยังไง ก็จะคิดแต่เรื่องการบุญการกุศล
วัดแต่ละแห่งที่มีพระธาตุอยู่ก็มีคนไปเยี่ยม ขายของกินของฝาก ช่วยลดความอดอยาก

หากเราคิดสิ่งที่ดีๆ ชีวิตก็จะพบแต่สิ่งดี
น่านฟ้าพูคา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รวบรวมมาได้ดีมาก สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสไปพม่า เราไหว้พระธาตุ ไหว้เจดีย์ เป็นการสักการะ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอยู่แล้ว
ไม่ได้เกิดปีจอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พอกันได้แล้ว
สร้างกระแส ปลุกเสก ปั่นหัว
ปีใหน เกิดที่ใหน จะไหว้อะไร
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ุกันเลย
วัดที่ลำปางก็เคยปิดป้ายบอกว่าที่วัดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับราศรีเกิด ที่หมอลักษณ์ ฟันธง บอกให้เอา หมู หมา แมว ม้า มาบูชา
มันรกรุงรัง
ที่สำคัญ
อุจาดสายตา

ทำดี ทำชอบ
พอ
ทวีชัย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วัดบัวขวัญ. นนทบุรี. ก็เละเพราะหมอนี่ด้วย
พอเถอะ.
 
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ละบาป ทำดี ใจบริสุทธิ

แต่ทุกวันนี้ คุณทำอะไร
เอาเปรียบคนอื่น
เห็นแก่ตัว
โลภ
พระสอนเท่านี้จริง ๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013