เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย

ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia
โดย MGR Online   
22 เมษายน 2559 16:12 น. (แก้ไขล่าสุด 3 พฤษภาคม 2559 23:42 น.)
เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย
ทางเข้าตลาดนางเลิ้ง
        โดย : หนุ่มลูกทุ่ง
       
       ตลาดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม มักจะค่อยๆ หายไปตามกาลเวลา แต่ตลาดที่ยังคงความเสน่ห์ มักจะแสดงให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละถิ่นนั้นๆ ทำให้รู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของแต่ละสถานที่ นั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ "ตลาดนางเลิ้ง" หนึ่งในตลาดเก่าแก่ ในกรุงเทพฯ มีความน่าสนใจให้เที่ยวชมอยู่หลายอย่าง และมีคนมาเยือนตลาดแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย
บรรยากาศภายในตลาดนางเลิ้ง
        สำหรับตลาดแห่งนี้ฉันได้ยินมาว่าย่านนี้เป็นชุมชนโบราณเก่าแก่ ตั้งอยู่ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต โดยก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2443 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ซึ่งแต่เดิมเรียกย่านแห่งนี้ว่า “ย่านสนามกระบือ” จนกาลเวลาได้ผันเปลี่ยนเรียกย่านนี้ว่า “อีเลิ้ง” เหตุที่มีชื่อเรียกแบบนี้เนื่องด้วยบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมบรรจบคลองเปรมประชากร มีชาวมอญล่องเรือนำตุ่มอีเลิ้งมาวางขายและกลายเป็นชื่อคุ้นปากจวบจนถึงยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการเปลี่ยนชื่อให้สุภาพขึ้นว่า “นางเลิ้ง”

เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย
ร้านนันทาขนมไทย
       

เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย
ร้าน ข้าวแกงรัตนา ร้านข้าวแกงชื่อดัง
        อย่างแรกที่ฉันเดินเข้าไปพบเห็นในตลาดนางเลิ้งแห่งนี้แล้วรู้สึกหลงใหลนั่น คือตึกรามบ้านช่องทั้งด้านนอกและด้านใน นั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบเก่าที่สวยงาม โดยปัจจุบันได้มีการบูรณะทาสีใหม่ให้สีสันงดงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในตลาดยังเป็นที่ตั้งของร้านค้าร้านอาหารต้นตำรับมากมายให้ผู้ที่ได้มาเยือนได้จับจ่ายลองลิ้มชิมรส ไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานก็ต่างเป็นสิ่งขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้ อาทิ ร้านข้าวแกงรัตนา ขนมเบื้องโบราณ ร้านบะหมี่ ส.รุ่งโรจน์ ไส้กรอกปลาแนม ข้าวเกรียบปากหม้อ นันทาขนมไทย ล้วนเป็นของอร่อยที่คนมักติดใจกันในตลาดแห่งนี้

เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย
ที่ตั้งของ “ศาลกรมหลวงชุมพร”
       

เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย
รูปปั้น กรมหลวงชุมพร
        ฉันเดินไปอย่างด้านในสุดของตลาดจะพบกับ ที่ตั้งของ “ศาลกรมหลวงชุมพร” ถือได้ว่าศาลแห่งนี้มีความใกล้ชิดกับกรมหลวงชุมพรฯ มากกว่าศาลอื่นๆ เพราะความผูกพันของกรมหลวงชุมพรฯกับย่านนางเลิ้ง ว่าเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ชีพอยู่พระราชบิดา (ร.5) ทรงโปรดให้สร้างวังที่ประทับแก่กรมหลวงชุมพรฯในที่ดินบริเวณชุนชมริมคลองผดุงกรุงเกษมใกล้กับบริเวณที่เป็นย่านค้าขายตุ่มนางเลิ้ง ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่า"วังนางเลิ้ง" ปัจจุบันพื้นที่วังนี้เป็นที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย
“โรงภาพยนตร์เฉลิมธานี” โรงหนังครั้งในอดีต
        และอีกสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีตนั้นก็คือ “โรงภาพยนตร์เฉลิมธานี” โรงหนังนี้ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า"โรงหนังนางเลิ้ง" มีลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้นเริ่มฉายภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2461 สภาพที่นั่งเมื่อแรกเปิดกิจการจะเป็นม้ายาวที่ไม่มีการกำหนดที่นั่งใครเข้ามาดูก็สามารถเลือกที่นั่งได้อย่างเสรี และไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วหนังระยะแรกเป็นหนังใบ้ไม่มีการพากย์เสียง จะใช้การเล่นแตรวงอยู่หน้าโรงหนังเพื่อเรียกความสนใจจากคนดู เมื่อเริ่มฉายหนังก็จะย้ายเข้ามาเล่นข้างใน

เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย
สภาพเก่าทรุดโทรมไปตามเวลา
        โรงหนังเฉลิมธานี ดำเนินกิจการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพ.ศ.2536 จึงได้ปิดกิจการลงเนื่องจากภาวะซบเซาของภาพยนตร์ไทย ถือเป็นอันสิ้นสุดแหล่งบันเทิงเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับใช้ประชาชนมาถึง75 ปีโรงหนังเฉลิมธานีในวันนี้จึงกลายมาเป็นโกดังเก็บของ มีสภาพทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด

เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย
นางเลิ้งอ๊าร์ต ร้านเก่าแก่ ในย่ายนางเลิ้ง
        เมื่อเดินข้ามถนนไปอีกด้านของตลาดนางเลิ้ง ฉันพบร้านทำล็อกเกตหินแห่งหนึ่งชื่อว่า "นางเลิ้งอาร์ต" ร้านนี้พิเศษที่ความเก่าแก่และเป็นร้านล็อกเกตหินแห่งแรกในเมืองไทยด้วย ซึ่งในยุคหนึ่งล็อกเกตเป็นเครื่องประดับที่นิยม กันมาก นางเลิ้งอาร์ตเป็นร้านชานเมืองที่อยู่ใกล้กรุงมากที่สุดในเวลานั้น

เยือนถิ่นตลาดเก่า “นางเลิ้ง” เสน่ห์ดั้งเดิม ต้นตำรับความอร่อยหลากหลาย
        ตลาดนางเลิ้ง ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านล่วงเลยไปขนาดไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตลาดแห่งนี้ยังคงเป็นตลาดที่มีมนต์เสน่ห์ เพราะคนในชุมชนต่างอนุรักษ์ และรักษาให้ตลาดแห่งนี้ยังคงอยู่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งย่านที่นักท่องเทียวมักควรได้มาเยี่ยมเยือนซักครั้ง

        *****************************************
        
       ตลาดนางเลิ้ง เปิดตลาดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. ตลาดเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น.
       
        การเดินทาง
       
        จากแยกยมราช เข้าถนนหลานหลวงผ่านตลาดมหานาค ข้ามสะพานขาว เลี้ยวขวาเข้าถนนกรุงเกษม ถึงสี่แยกเทวกรรม ตลาดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
       
        จากสะพานปิ่นเกล้า ให้ตรงเข้าถนนราชดำเนินกลาง จนถึงสะพานผ่านฟ้า แล้ววิ่งเข้าถนนนครสวรรค์ ตรงมาผ่านสี่แยกแรก เลยมาอีกเล็กน้อยจะเห็นทางเข้าตลาดอยู่ทางขวามือ
       
        จากท่าน้ำเทเวศร์ บริเวณเทเวศร์ ซอย 1 จะมีต้นสายรถประจำทาง 53 ให้ขึ้นสาย 53 มา จะผ่านวัดมกุฏกษัตริยาราม แยกมัฆวานรังสรรค์ พอข้ามแยกมา ให้ลงที่ป้ายวัดโสมนัสวรวิหาร จากนั้นเดินตรงข้าม 4 แยกไป และเลี้ยวขวา เดินทรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะเจอป้ายทางเข้าตลาดนางเลิ้ง
       
        รถประจำทาง สาย 5, 10, 53 และปอ. 171 ผ่านทางถนนนครสวรรค์ ส่วนรถประจำทางสาย 2, 8, ปอ. 44 และ ปอ. 60 เข้าทางถนนหลานหลวง

        *****************************************
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล travel_astvmgr@hotmail.com
       
        


จำนวนคนโหวต 17 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016