สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ

โดย MGR Online   
29 เมษายน 2559 15:58 น.
สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
บรรยากาศใน "โครงการป่าในกรุง"
        กรุงเทพฯ เมืองหลวงของเรานั้นเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่สูงเสียดฟ้า มองไปทางไหนก็เจออิฐเจอปูน  รวมทั้งเต็มไปด้วยถนน และรถยนต์ที่ติดแน่นขนัดจับจองทุกพื้นที่ทุกตารางในกรุงเทพฯ จนบางทีทำให้ฉันรู้สึกขาดความสดชื่นไป แต่ได้มีสถานที่หนึ่งที่ฉันได้รู้มาเร็วๆ นี้ ว่ากรุงเทพฯ ของเราได้มีโครงการปลูกป่าในเมืองกรุงขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้คนกรุงอย่างเราๆ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกลายเป็นที่พักผ่อนแห่งใหม่ที่จะได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
ทางเข้า "โครงการป่าในกรุง"
        "โครงการป่าในกรุง" ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสถานที่หนึ่งสำหรับคนในเมืองกรุงที่อยากมาพักผ่อน มองดูพื้นที่สีเขียวพักผ่อนกายสบายใจ โดยที่นี่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 12 ไร่ ถูกจัดสรรส่วนที่ดินพื้นที่ป่า 75%  เป็นพื้นที่ป่าที่ปลูกป่านิเวศที่สมบูรณ์และจำลองป่าในกรุงเทพฯ เมื่ออดีต โดยมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้หายากกว่า 250 ชนิด พื้นที่แหล่งน้ำ 10% และพื้นที่อาคารเรียนรู้ 15% ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่จะทำให้คนในเมืองได้สัมผัสเรียนรู้ใกล้ชิดกับป่ามากยิ่งขึ้น

สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
พื้นที่ป่า ใน "โครงการป่าในกรุง"
        ป่าดั้งเดิมของกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชไม่ผลัดใบชนิดป่าดิบที่ลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันป่าไม่ได้ปรากฏขึ้นที่กรุงเทพฯ แล้ว “โครงการป่าในกรุง” จึงได้ปลูกและฟื้นฟูสังคมพืชป่าดิบที่ลุ่ม นอกจากนี้ยังได้สร้างป่าสาธิตที่ประกอบด้วยสังคมพืชอื่นๆ อาทิ สังคมพืชป่าเบญจพรรณ สังคมพืชป่าดิบแล้ง สังคมพืชป่าน้ำกร่อย กลุ่มไม้ทนเค็ม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สังคมพืชและพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด

สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
“ผนังดินบดอัด” เป็นผนังที่มีความสวยงาม
        เมื่อฉันเดินเข้าไปจะพบกับ “ผนังดินบดอัด” เป็นผนังอาคารของโครงการป่าในกรุง ที่ใช้วัสดุดินธรรมชาติ เผยให้เห็นร่องรอยของการอัดบดของดินเป็นชั้น ๆ กลายเป็นลวดลายประดับผนังแบบธรรมชาติ โดยใช้สีดินที่มีความแตกต่างกันเพราะองค์ประกอบของธาตุต่างๆ ในดิน ทำให้มีสีสันสวยงาม กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นฉนวนกันความร้อนสูง ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารอีกด้วย เนื่องจากเป็นที่สวยงาม ที่นี่จึงกลายเป็นที่ชิคๆ ยอดนิยมที่นอกจากมาชมป่าแล้วยังมาถ่ายรูปเก๋ๆ อีกด้วย

สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
ภายในอาคารนิทรรศการ
       

สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
แหล่งเรียนรู้ในอาคารนิทรรศการ
       

สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
ห้องฉายภาพยนตร์
        จากนั้นฉันก็ได้เดินเข้าไปในตัว “อาคารนิทรรศการ” ที่นี่เป็นที่สำหรับการเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวป่าไม้ แนวทางการศึกษาและทฤษฎีการฟื้นฟูป่าธรรมชาติของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ เพื่อสื่อสารให้คนในเมืองได้เห็นคุณค่าของป่า ทำให้ “คน ป่า เมือง” ได้กลับมาเกื้อกูลและพึ่งพากัน ผ่านพื้นที่โครงการป่าในกรุง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ นอกจากนั้นยังมีห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก ที่จะฉายเรื่องที่เกี่ยวกับ “รักษ์ป่าและต้นไม้” เพื่อสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึกให้คนหันมาสนใจและเห็นความสำคัญของป่าไม้มากยิ่งขึ้น

สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
ทางเดินสู่เส้นทางชมศึกษาธรรมชาติ
       

สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
ป่าไม้ที่กำลังโตขึ้นใน "โครงการป่าในกรุง"
       

สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
ผนังดินบดอัดกลมกลืนกับธรรมชาติ
        จากนั้นฉันก็ขึ้นไปเดิน "เส้นทางศึกษาธรรมชาติ" ซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยทีเดียว โดยเป็นทางเดิน skywalk  มีระยะทาง 200 เมตร สูงพอที่จะสามารถมองเห็นวิวได้ระยะไกล และมองเห็นผืนป่าเขียวขจีที่อยู่ด้านล่าง สัมผัสได้ถึงการเติบโตของป่าจากกล้าไม้เล็กๆ สู่การเป็นป่าปลูกที่สมบูรณ์ รวมไปถึงแหล่งน้ำที่ล้อมรอบพื้นที่ป่า เพื่อสร้างความชุ่มชื้น และจำลองน้ำตกทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม เมื่อเดินไปสุดก็จะเป็นทางเดินที่เชื่อมไปยัง "หอชมวิว" ที่ออกแบบเสาเป็นเหล็กกลมเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับต้นไม้ในป่าได้ง่าย และสามารถเดินขึ้นไปชมวิวยอดสูงสุด มองได้รอบ 360 องศา หอชมวิวนี้จะสามารถมองเห็นพื้นที่ป่ากว้างรวมไปถึงตึกรามบ้านช่องในเมืองกรุงที่อยู่ล้อมรอบป่าอีกด้วย ทำให้รู้ว่าป่าก็สามารถอยู่ในเมืองกรุงนี้ได้

สูดอากาศให้เต็มปอด เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ “ป่าในกรุง” ปอดแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
มุมยอดฮิต "โครงการป่าในกรุง"
        ถือว่า "โครงการป่าในกรุง" เป็นโครงการดีๆ อีกแห่งหนึ่งที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และยังได้กลายเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจ แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ดีๆ อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในการเยี่ยมชม

        *****************************************
       ศูนย์การเรียนรู้ ตั้ง8/3 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ เปิดทำการ ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2136-6380 (สามารถเข้าไปจองเข้าเยี่ยมชมโดยมีวิทยากรแนะนำได้ที่ pttreforestation.com

        *****************************************
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล travel_astvmgr@hotmail.com
       
        


จำนวนคนโหวต 46 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016