“วัดไทรอารีรักษ์” ชมเก๋งจีน 100 ปี จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า สืบสานตำนานชาวมอญ

ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia
โดย MGR Online   
16 มีนาคม 2560 15:03 น. (แก้ไขล่าสุด 21 มีนาคม 2560 15:38 น.)
“วัดไทรอารีรักษ์”  ชมเก๋งจีน 100 ปี จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า สืบสานตำนานชาวมอญ
เก๋งจีน ที่ “วัดไทรอารีรักษ์”
        วัดแต่ละที่แต่ละแห่งย่อมมีตำนานเรื่องเล่าขานกันยาวนาน ซึ่งแต่ละเรื่องก็จะมีความสนใจที่แตกต่างกันไป แต่ที่จังหวัดราชบุรีนั้น มีวัดแห่งหนึ่งที่มีเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ และเป็นที่รวบรวมจิตใจของชาวมอญ ที่ย้ายอพยพมาอยู่ที่แถวนี้ นั่นคือ “วัดไทรอารีรักษ์”

“วัดไทรอารีรักษ์”  ชมเก๋งจีน 100 ปี จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า สืบสานตำนานชาวมอญ
อุโบสถของ วัดไทรอารีรักษ์
        วัดไทรอารีรักษ์ เป็นวัดมอญที่อยู่ใต้สุดของวัดมอญลุ่มแม่น้ำแม่กลอง นับจากเขตบ้านโป่งลงมา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฟากตะวันออก อยู่ใน เขตเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี ทางทิศเหนือ ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแม่ สังเกตได้จากใบเสมาซึ่งเป็นหินทรายแดงแผ่นย่อมๆ และกำหนดอายุในสมัยอยุธยาตอนปลาย เข้าใจว่าเดิมเป็นวัดร้าง ชาวมอญที่อพยพมาจากพม่าได้เดินทางมาถึงวัดนี้ซึ่งมีวิหารตั้งอยู่แต่เดิมแล้วจึงได้บูรณปฏิสังขรณ์ ทำให้สันนิษฐานว่า วัดแห่งนี้อาจจะมีอายุตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยา แต่โบสถ์นี้ได้มาสร้างใหม่ในราวรัชกาลที่ 5

“วัดไทรอารีรักษ์”  ชมเก๋งจีน 100 ปี จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า สืบสานตำนานชาวมอญ
พระประธานในอุโบสถ
        สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนั่นก็คือ “อุโบสถ” ของวัดนี้ มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งสี่ด้านภายใน ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมแบบประเพณี แต่แสดงภาพแนวตะวันตก อาทิ เครื่องแต่งกายของผู้คน อาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ ความโดดเด่นอยู่ที่ ด้านบน เขียนเป็นภาพพระอดีตพระพุทธเจ้า ต่ำลงมา ตอนหนึ่ง เขียนเป็นภาพพุทธประวัติ ตอนแห่พระบรมศพโดยมีหีบศพแบบมอญที่เรียกว่า ลุ้ง ตั้งอยู่ในราชรถ ตอนหนึ่ง เป็นการละเล่นในงานถวายเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า จะเห็นชายนุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้อราชประแตน ใส่หมวก ถือไม้เท้า (มีหนวดด้วย) ทำให้หลายคนสันนิษฐานว่า ช่างเขียนอาจจะเคยได้พบเห็น การเสด็จเยือนโพธารามหลายครั้งของรัชกาลที่ 5 ทำให้เขียนภาพพระองค์ไว้ในภาพจิตกรรมด้วย มีชาวมอญนุ่งโสล่ง แต่ใส่เสื้อราชปะแตนและสวมหมวก สตรีชาวมอญมีผ้าคาดอก คล้องสไบ (คาดสไบเฉียงก็มี ซึ่งอาจจะไม่ใช่ชาวมอญ) มีทั้งชาวจีน กระเหรี่ยง จนถึงชาวไทยแต่งแบบฝรั่ง และมีการเชิดหน้าใหญ่หนังตะลุงคงนิยมมากในสมัยนั้น

“วัดไทรอารีรักษ์”  ชมเก๋งจีน 100 ปี จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า สืบสานตำนานชาวมอญ
จิตรกรรมในอุโบสถ
        และเป็นระยะแรกๆ ที่นำมาเขียนไว้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านหน้าอุโบสถ มีรูป 12 นักษัตร แต่จะหาปีกุน-หมู ไม่เจอเพราะช่างได้เขียนเป็นรูปช้าง ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าคนเขียนอาจจะเป็นช่างจากทางเหนือ เพราะทางเหนือ ปีกุน คือ ช้าง ซึ่งทางวัดจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปในอุโบสถ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวมอญกันมาแต่โบราณ เพราะอุโบสถถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญ เพราะใช้ในการประกอบพิธีอุปสมบทพระ และการทำอุโบสถสังฆกรรม
       
       รอบอุโบสถ จะมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ในกำแพงแก้ว ทรงเป็นแบบพื้นบ้าน นอกกำแพงแก้ว มี เจดีย์ใส่กระดูก มีทั้งทรงระฆัง และทรงอื่นๆ ยังมีที่ดูคล้ายธาตุลาวด้วย คงจะเป็นที่บรรจุอัฐิของชาวลาวที่อยู่ ในชุมชนมอญนี้

“วัดไทรอารีรักษ์”  ชมเก๋งจีน 100 ปี จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า สืบสานตำนานชาวมอญ
วิหารในวัดไทรอารีรักษ์
        นอกจากที่เต็มไปด้วยความสวยงามของอุโบสถแล้ว วิหารของวัดไทรอารีรักษ์ มีความพิเศษหลายอย่าง โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบลาวซึ่งอาจจะเป็นชาวลาวสร้างมาก่อนก็เป็นได้ และทำให้สันนิษฐานได้ว่า วิหารนี้คงมีมาก่อนโบสถ์ และเกี่ยวเนื่องไปถึงพระประธานที่เป็นปางป่าเลยไลน์ขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าแกนในคงสร้างด้วยศิลาแลง สิ่งโดดเด่นภายในวิหาร คือ “เก๋งจีนขนาดใหญ่” สร้างเป็นมณฑปครอบรอย พระพุทธบาทโลหะซึ่งมีรอยสนิม ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าพระพุทธบาทโลหะนี้คงจะเคยอยู่กลางแจ้งมาก่อน

“วัดไทรอารีรักษ์”  ชมเก๋งจีน 100 ปี จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า สืบสานตำนานชาวมอญ
เก๋งจีนอายุมากกว่า 100ปี
       

“วัดไทรอารีรักษ์”  ชมเก๋งจีน 100 ปี จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า สืบสานตำนานชาวมอญ
ภาพวาดบนเก๋งจีน
        “เก๋งจีน” ที่ตั้งอยู่ภายในวิหารนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ สูงเกือบ 5 เมตร มีรูปทรงแบบจีน แต่มีหลังคาลดชั้นที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะไทย มีภาพกิจกรรมเรื่องสามก๊กประดับอยู่บนผนัง สิ่งนี้แสดงถึงความสมานฉันท์ กลมเกลียวของทุกชนชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตโพธาราม เพราะมี เก๋งจีนสร้างครอบรอยพระพุทธบาท อยู่ในวิหารทรงลาว สร้างในวัดมอญ ประวัติเก๋งจีน สันนิษฐานว่าคงสร้างมาราว 100 กว่าปี โดยชาวจีนเขตตลาดบน ของเมืองโพธาราม ซึ่งร่ำรวยจากการทำการค้าฟูกนุ่น (ที่นอนนุ่น - โพธารามเคยเป็นแหล่งผลิตฟูกนุ่นสำคัญ มีโรงงานถึง 10-15 โรงงานเลยทีเดียว ปัจจุบันเหลือไม่กี่แห่ง และเป็นงานในครัวเรือนเท่านั้น) ซึ่งเก๋งจีนถือว่าเป็นโบราณสถานที่ยังสมบูรณ์ ให้ชมกันได้

“วัดไทรอารีรักษ์”  ชมเก๋งจีน 100 ปี จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า สืบสานตำนานชาวมอญ
ภาพวาดเกี๋ยวกับสามก๊ก
        นอกจากสถานที่ที่มีความสำคัญแล้ว วัดแห่งนี้ยังมีประเพณีที่น่าสนใจอย่าง ลอยกระทงสาย ซึ่งเป็นประเพณีแบบชาวมอญ ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เขตบ้านโป่ง-โพธาราม ที่หลายคนเรียกว่า กระทงสาย (ลอยถาด) เป็นประเพณีพื้นบ้านอันงดงาม อันปรากฏเฉพาะในลุ่มแม่น้ำกลองย่าน คนมอญเขต บ้านโป่ง-โพธาราม จ.ราชบุรี เท่านั้น นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ความเรียบง่าย แฝงถึงความประหยัด จนเกิดเป็นภาพสวยงาม ที่เห็นกระทงลอยเกาะกลุ่มเป็นเส้น-เป็นสายอยู่กลางลำน้ำแม่กลองในคืน วันเพ็ญเดือนสิบสอง

“วัดไทรอารีรักษ์”  ชมเก๋งจีน 100 ปี จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า สืบสานตำนานชาวมอญ
รอยพระพุทธบาทจำลอง
        ถือว่าเป็นวัดที่ยังคงมีความสำคัญเรื่องเล่าตำนานและประเพณีที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวมอญในย่านนี้ เพียงแค่นี้วัดเล็กๆ แห่งนี้ก็เป็นวัดยิ่งใหญ่ในแง่ความรู้สึกได้

        * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       วัดไทรอารีรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนโชคชัย ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี  รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี-ราชบุรี โทร. โทรศัพท์ 0-3451-1200  หรือโทร 1672 เที่ยวเมืองไทยเบอร์เดียว
       
       * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com
       
        

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017