เยือนเมือง "ตรัง" ท่องเมืองเก่า ชม "น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก" ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้

ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia
โดย MGR Online   
19 เมษายน 2560 15:17 น. (แก้ไขล่าสุด 2 พฤษภาคม 2560 12:54 น.)
 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
“ล่องแคนูบ้านเขาหลัก” ที่จ.ตรัง
        ถ้าพูดถึงจังหวัดตรังทุกคนอาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างทะเลภูเขา แต่ใครจะรู้ว่าจังหวัดตรัง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อย อย่าง "เมืองทับเที่ยง" ชุมชนที่อาศัยอยู่กว่า 100 ปี มีเรื่องราวประวัติศาสตร์และสถานที่น่าสนใจที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เสนอให้ชุมชนทับเที่ยงเป็น 1 ใน 12 ชุมชนสีเขียวที่เที่ยวได้ทั้งปี ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องวิถีวัฒนธรรมการกินที่หลากหลายชาติพันธุ์ ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสเมืองเล็กๆ แห่งนี้

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
“ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย”
        เริ่มต้นการท่องเที่ยวด้วยรถตุ๊กตุ๊กหัวกบพาหนะสุดคลาสสิก หนึ่งเดียวในจังหวัดตรังที่พาท่องเที่ยวชม "เมืองทับเที่ยง" กันอย่างใกล้ชิด เมืองทับเที่ยงนั้นปรากฏเป็นชุมชนมาตั้งแต่ครั้งในอดีต ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของทับเที่ยงตั้งอยู่ตรงกลางจังหวัดตรัง จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งศูนย์การค้า การคมนาคม การศึกษา และสารธารสุข นอกจากนี้ทับเที่ยงยังมีประชากรที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ เช่น ชาวไทยพื้นเมือง ชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลต่างๆ ชาวมุสลิม ชาวคริสต์ ที่มีความเชื่อและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน แต่กลับอยู่รวมกันในสังคมอย่างสันติ จึงทำให้เมืองทับเที่ยงเป็นชุมชนที่เติบโตและมีเรื่องราวมาจนถึงวันนี้

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
“สระกะพังสุรินทร์”
        จุดแรกที่เรานั่งรถตุ๊กตุ๊กไปชม นั่นคือ “ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระท่ามกงเยี่ย” นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง ชื่อเสียงของท่ามกงเยี่ย คือเซียมซีที่แม่นมาก และขอพรอะไร ก็จะได้ดั่งสมปราถนา ดังนั้นคนที่ไปกราบไหว้พระในศาลนี้ เกือบทุกคนหลังจากไหว้พระขอพรกันแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายที่พลาดไม่ได้คือ การเสี่ยงเซียมซี นั่นเอง จากนั้นเราไปชมกันต่อที่ “สระกะพังสุรินทร์” เป็นแอ่งน้ำหรือหนองน้ำ ตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของเมืองทับเที่ยง มีเนื้อที่ กว่า 50 ไร่ เป็นสวนสาธารณะที่ชาวทับเที่ยงใช้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ จากนั้นนั่งรถตุ๊กตุ๊กไปชมกันต่อที่ “วัดกะพังสุรินทร์” ภายในวัดมีพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เสาไม้ฝาก่ออิฐถือปูน หลังคาหน้าจั่วระดับสองชั้น ภายในยังมีพระพุทธรูปเก่าๆ ให้ชม ซึ่งบางองค์เป็นพระล้ำค่าและมีความเก่าแก่ เพราะความเก่าแก่มานานนี้เอง กรมศิลปากรจึงขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2542 หากใครอยากมาเยี่ยมชม ทางวัดก็ยินดีที่จะเปิดให้เข้าชมแต่ต้องมาติดต่อแจ้งที่วัดก่อน

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
ภาพวาดสามมิติที่ซ่อนอยู่ในเมืองตรัง
        นั่งรถตุ๊กๆ ท่องกันต่อไปที่ “อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตรัง ผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนต้องมักแวะไปทำความเคารพอนุสาวรีย์ของท่าน บริเวณนี้แต่เดิมเป็นที่ตั้งพระตำหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น เวลาเย็นๆ มีประชาชนไปพักผ่อนเป็นจำนวนมาก พระยารัษฎาฯ ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของชาวตรังที่ได้สร้างและทำนุบำรุงความเจริญแก่จังหวัดตรังไว้มาก เช่น ด้านคมนาคมในจังหวัดตรัง ด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ด้านการศึกษา การปกครอง นโยบายรักษาความสงบและการสาธารณสุข ฯลฯ และเป็นผู้นำต้นยางต้นแรกที่ปลูกในจังหวัดตรัง จนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
"โรงแรม จริง จริง" โรงแรมเก่าแก่ในตัวเมืองตรัง
        นั่งรถชมเพลินกันไปแล้ว เข้าไปชมภาพวาด 3 มิติ ในตัวเมืองบ้าง โดยที่ทางจังหวัดตรังจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและฉลองครบรอบ 100 ปีเมืองทับเที่ยงถือว่าช่วยเพิ่มสีสันในการท่องเที่ยวจังหวัดตรังได้ดี จากนั้นก็ไปชมตึกเมืองเก่าที่แทรกอยู่ในเมืองตรังมากมาย อาทิ โรงแรมจริงจริง ที่เป็นโรงเก่าแก่ในตัวเมืองทับเที่ยงที่ไม่มีใครไม่รู้จัก นอกจากนั้นยังมีอาคารบ้านเรือนต่างๆ สมัยเก่ายังมีร่องรอยให้ชมอยู่

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
พายเรือล่องแคนูชมธรรมชาติที่บ้านเขาหลัก จ.ตรัง
        เที่ยวในตัวเมืองตรังอิ่มหนำใจกันแล้วขอนั่งรถออกนอกเมืองเดินกันไปเล่นน้ำเย็นๆ หนำใจ กันที่ “ล่องแคนูบ้านเขาหลัก” ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง เป็นการพายเรือชมธรรมชาติล่องไปตามสายน้ำแห่งป่าต้นน้ำตรัง ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ที่ใช้เวลาในการพายเรือประมาณ 1 ชั่วโมง จุดสำคัญของการพายเรือช่วงที่แนวสองฝั่งคลองเป็นโขดหินปูน อยู่ในร่องเขา มีหินให้ชมสวยงาม นอกจากนั้นบ้านเขาหลัก ยังเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียง มีรางวัลการันตีมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศประเภท “หมู่บ้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในป่าอนุรักษ์” และอื่นๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นการล่องแคนูที่บ้านเขาหลักมั่นใจได้ว่าธรรมชาติของที่นี่จะยังคงความอุดมสมบูรณ์ให้ได้ชมท่องเที่ยวกันทั้งปีแน่นอน

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
"น้ำตกกะช่อง" เป็นน้ำตกที่ควรค่าทางประวัติศาสตร์
        นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว จังหวัดตรังยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่าง “น้ำตกกะช่อง” ตั้งอยู่ที่ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยครั้งหนึ่งที่นี่พระบาทสมเด็จกระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยสเด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏรภาคใต้ครั้งแรก เมื่อปี 2502 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จตามมาด้วย

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และ สก. ไว้ที่หน้าผาชั้นที่ 7 ขอน้ำตกกะช่อง
        โดยทั้งสองพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และ สก. ไว้ที่หน้าผาชั้นที่ 7 บนน้ำตกกะช่อง ความสูงประมาณ 500 เมตรนับจากชั้นที่ 1 ซึ่งเวลาผ่านไปกว่า 58 ปีแล้ว พระปรมาภิไธยย่อของทั้งสองพระองค์ ยังคงเด่นเป็นสง่าและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากน้ำตกชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ที่ยังความปลาบปลื้มใจให้กับพสกนิกรชาวจ.ตรังในครั้งนั้นไม่รู้ลืม หลังจากนั้นชาวอำเภอนาโยงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันดูแลรักษาไว้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติของชาวอำเภอนาโยงสืบต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน ขณะที่ อบต.ช่อง และผู้นำท้องถิ่นกำลังพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีโอกาสขึ้นไปบันทึกภาพได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
“อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว”
        เดินทางกันต่อที่ “อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว” ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่กักเก็บสำหรับผลิตน้ำประปาไว้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
"น้ำตกเจ็ดบ่อลูก"
        นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชาวจังหวัดตรัง โดยมี “น้ำตกบ่อ 7 ลูก” เป็นน้ำตกที่อยู่แถบเทือกเขาบรรทัดที่ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำท่างิ้ว โดยนั่งเรือล่องผ่านภูเขา จากนั้นก็เดินลงต่อระยะทางไม่ไกล ก็จะเห็นน้ำตกที่สวยงามแถมยังอุมดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นน้ำตกที่ไม่ต้องขึ้นเขาให้เหนื่อย ก็สามารถนั่งชมชิลๆ กันได้

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
มีดพร้านาป้อ หนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวจังหวัดตรัง
        จากนั้นไปชมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งของคนตรังนั่นคือ "การตีมีดพร้าบ้านนาป้อ" ที่บ้านนาป้อเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ ม.8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง บ้านนาป้อนั้นผลิตมีดพร้ามามากกว่า 300 ปี เป็นมีดที่ผลิตสำหรับชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ใช้ในเกษตรและชีวิตในประจำวัน นอกจากมีดพร้าแล้วชุมชนที่นี่ยังผลิตเครื่องมือทางเกษตรต่างๆ อีกมากมาย เช่น จอบ เสียม คราด ชะแลง ขวาน และอื่นๆ จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน หมู่บ้านนาป้อ มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตมีดพร้า ทุกคนในครัวเรือนจะผลิตมีดพร้ากัน

 เยือนเมือง ตรัง ท่องเมืองเก่า ชม น้ำตกกะช่อง-บ่อเจ็ดลูก ไม่ไปทะเลก็เที่ยวได้
ชมการตีมีดพร้านาป้อ
        โดยมีเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่สมัยก่อนว่ามีชายแก่คู่หนึ่งเดินกันไปขายขอกันที่แม่น้ำกันตรัง ระหว่างทางกลับเจอตะปูเรือใบใหญ่ เห็นว่ามีประโยชน์ก็นำมาใช้ในแปลงนา แต่วันหนึ่งเผลอทำตะปูตัวนี้ลงไปในกองไฟที่ร้อนจัดก่อนที่จะรีบหยิบขึ้นแล้วนำไปแช่น้ำทันที จากนั้นชายแก่คู่นี้จึงพบว่าทำให้ตะปูตัวนี้มีความคม และดัดแปลงจนกลายเป็นมีดพร้า นำไปบอกต่อจนชาวบ้านนาป้อจึงมีอาชีพผลิตมีดพร้ากันจนถึงปัจจุบัน โดยก่อตั้งกันเป็นกลุ่ม มีคุณเด่น ชิดจันทร์ เป็นประธานในการดูแลการผลิตมีดพร้าแห่งนี้

        ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวจังหวัดตรังแนวใหม่ที่นอกเหนือจากทะเลที่คุ้นเคย เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้จังหวัดตรังมีอะไรน่าสนใจ เหมาะกับคนที่ชอบอยากเปลี่ยนแนวเที่ยววิถีชุมชน รับรองว่าจังหวัดตรังเป็นอีกที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือน

        ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ใน จ.ตรัง เพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง โทร. 0-7521-5867,0-7521-1058,0-7521-1085

        * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com
       
        


ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017