ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”

ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia
โดย MGR Online   
19 พฤษภาคม 2560 16:24 น.
ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
พระมหาธาตุแก่นนคร
        ในพื้นที่ภาคอีสานนั้น หลายๆ คนนิยมไปไหว้พระวัดดัง หรือไปสักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยในแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีพระธาตุชื่อดัง และพระธาตุประจำจังหวัดเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
       
       และสำหรับในโซนอีสานกลาง หรือเมือง “ร้อยแก่นสารสินธุ์” อันได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม ก็มี 5 พระธาตุชื่อดัง ที่ผู้คนนิยมแวะเวียนไปสักการะเพื่อความรุ่งเรืองสมหวังดังใจปรารถนา

ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
กราบพระบรมสารีริกธาตุที่บริเวณชั้น 1 ของพระมหาธาตุแก่นนคร
        พระมหาธาตุแก่นนคร จ.ขอนแก่น
       ใครที่มาในตัวเมืองขอนแก่นต้องไม่พลาดมากราบ “พระมหาธาตุแก่นนคร” ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง ริมบึงแก่นนคร (อ.เมืองขอนแก่น) ที่โดดเด่นไปด้วยพระมหาธาตุเก้าชั้นสีทองอร่าม โดยได้จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น
       
       องค์พระธาตุมีทั้งหมด 9 ชั้น มีฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร มีความสูง 80 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบมาจากพระธาตุขามแก่น บริเวณมุมทั้งสี่มีพระจุลธาตุ 4 องค์ประดิษฐานไว้ และมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน
       
       เข้ามากราบพระบรมสารีริกธาตุด้านในที่ชั้น 1 ก่อนจะเดินขึ้นบันไดไปทีละชั้นๆ ผ่านหอปฏิบัติธรรม หอพิพิธภัณฑ์ หอพระธรรม ฯลฯ จนมาถึงชั้นที่ 9 ซึ่งเป็นหอพระพุทธ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกอันงดงาม และบนชั้น 9 นี้ยังสามารถชมทิวทัศน์ของบึงแก่นนครและวิวทั้งสี่ทิศของขอนแก่นได้สวยงามกว้างไกลอีกด้วย

ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
พระธาตุขามแก่น พระธาตุองค์สำคัญของขอนแก่น
        พระธาตุขามแก่น จ.ขอนแก่น
       “พระธาตุขามแก่น” ประดิษฐานอยู่ภายใน “วัดเจติยภูมิ” อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง แม้จะไม่ปรากฏอายุการสร้างที่แน่นอน แต่ก็มีประวัติความเป็นมาที่เล่าขานกันมาช้านาน ตามตำนานเล่าว่า หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพาน พระมหากัสสปะเถรเจ้า พร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ได้นำเอาพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนอก) มาประดิษฐานยังภูกำพร้า (พระธาตุพนม) ดังนั้นพระยาหลังเขียว พระอรหันต์ยอดแก้ว พระอรหันต์รังสี พระอรหันต์คันที และไม่ปรากฏชื่ออีก 6 องค์ จึงได้อัญเชิญเอาพระอังคารธาตุมาบรรจุไว้ในที่พระธาตุพนมด้วย

ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
อีกมุมหนึ่งขอนพระธาตุขามแก่น
        ระหว่างทางได้แวะพักบริเวณต้นมะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือแต่แก่น และได้นำเอาพระอังคารธาตุไปวางพักไว้ที่ต้นมะขามนี้ พอรุ่งเช้าก็เดินทางต่อ แต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว จึงจำต้องเดินทางกลับ ระหว่างทางกลับมาเจอต้นมะขามต้นเดิมที่ตายเหลือแต่แก่น แต่บัดนี้กลับผลิดอกออกผลแตกกิ่งก้านสาขาเป็นที่น่าอัศจรรย์ จงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุครอบต้นมะขาม และได้บรรจุพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ภายใน และเรียกว่าพระธาตุขามแก่นมาจนปัจจุบัน

ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
พระธาตุยาคู
        พระธาตุยาคู จ.กาฬสินธุ์
       “พระธาตุยาคู” ตั้งอยู่ที่ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระธาตุที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง (อดีตเมืองเก่าของกาฬสินธุ์) ซึ่งใช้บรรจุพระอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ (ญาคู ภาษาอีสาน หมายถึง พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด)

ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
รอบองค์พระธาตุยาคูมีใบเสมาเก่าแก่ปักอยู่
        พระธาตุยาคูยังคงสภาพเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์ องค์พระธาตุมีลักษณะทางศิลปกรรมอันโดดเด่นใน 3 ยุคสมัย คือ ส่วนฐานเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมสร้างในสมัยทวารวดี ส่วนล่างองค์เจดีย์เป็นทรงแปดเหลี่ยมสร้างในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างต่อเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ รอบองค์พระธาตุมีใบเสมาเก่าแก่ปักอยู่ตามทิศต่างๆ

ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
        พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด
       “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” ตั้งอยู่ใน ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก ที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน วัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมทั้งอัฐิธาตุของเกจิอาจารย์ชื่อดังสายอีสาน และยังเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
       
       พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ มีความกว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร สูง 109 เมตร ซึ่งขนาดนั้นมีความสอดคล้องกับชื่อจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนความสูง 109 เมตร เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส่วนยอดของเจดีย์ 9 ชั้นเป็นยอดเศวตฉัตรทองคำแท้หนัก 60 กิโลกรัม มีศิลปะการสร้างองค์เจดีย์ เป็นศิลปะร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน (พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม) โดยเน้นแนววิจิตรศิลปะอีสานเป็นหลัก ลักษณะเป็นรูปทรง 8 เหลี่ยม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 องค์ ด้านในแบ่งออกเป็น 6 ชั้น

ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
รูปหล่อขนาดใหญ่ของหลวงปู่ศรี มหาวีโร
        ชั้นที่ 1 เป็นชั้นอเนกประสงค์ ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา มีรูปหล่อขนาดใหญ่ของหลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นพระประธาน ชั้นที่ 2 เป็นชั้นสำหรับประชุมสงฆ์ ชั้นที่ 3 เป็นชั้นพระอุโบสถ มีพระพุทธชินราชหน้าตักกว้าง 101 นิ้ว เป็นพระประธาน ผนังรอบด้านมีรูปหล่อเหมือนของเกจิอาจารย์สายอีสานทั้งหมด 101 รูป ชั้นที่ 4 เป็นจุดชมวิว ด้านนอกจะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ ส่วนผนังด้านในจะเป็นการเขียนภาพเล่าเรื่องราวการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ฯ ชั้นที่ 5 เป็นพิพิธภัณฑสถาน และชั้นที่ 6 เป็นชั้นที่สูงสุดและมีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นชั้นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
       
       สำหรับด้านนอกองค์เจดีย์ยังมีวิหารคดล้อมรอบ ภายในประดิษฐานพระสาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 500 องค์ มีกุฏิหลวงปู่ศรี มหาวีโร ที่เคยใช้เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็ยังมีเจดีย์บุโรพุทโธจำลองที่สร้างจากหินภูเขาไฟ

ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
พระธาตุนาดูน
        พระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม
       “พระธาตุนาดูน” อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นพุทธมณฑลแห่งอีสาน ที่นี่ถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากเคยพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญในอดีตซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของนครจัมปาศรีมาก่อน
       
       พระธาตุนาดูนสร้างขึ้นโดยจำลองมาจากสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวฐานประยุกต์ศิลปะทวารวดี สามารถมองเห็นความสวยงามได้แต่ไกล บริเวณรอบๆ องค์พระธาตุถูกพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตกแต่งเป็นสวนสีเขียว มีการปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ มีสวนสมุไพร แหล่งน้ำ และศาลาพักผ่อน จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธมณฑลอีสานนั่นเอง

ไหว้ 5 พระธาตุเสริมมงคล บนแผ่นดินอีสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
สักการะองค์พระธาตุ
        * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
       ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น (ดูแลพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม) โทร. 0-4322-7714-16 Facebook : TAT Khonkaen

        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com
       
        


จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017