ททท. ชูแผนท่องเที่ยวปี 61 มุ่งสู่ยุคแห่งการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมอย่างรอบด้าน บนพื้นฐานแห่งความพอดีพอเพียง

โดย MGR Online   
11 กรกฎาคม 2560 17:02 น.
ททท. ชูแผนท่องเที่ยวปี 61 มุ่งสู่ยุคแห่งการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมอย่างรอบด้าน บนพื้นฐานแห่งความพอดีพอเพียง
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
        คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ททท. ประจำปี 2561 ( Tourism Authority of Thailand Action Plan 2018 : TATAP 2018) เพื่อวางแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2561 โดยได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
       
       นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของ ททท. ในแต่ละปีจะนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาวิเคราะห์ร่วมกับปัญหา อุปสรรค ผลสำเร็จ แนวโน้มตลาด สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป โดยจะผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละด้านอย่างเข้มข้น อีกทั้ง รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรเดิม แสวงหาพันธมิตรใหม่เพื่อบูรณาการด้านการตลาดร่วมกัน

ททท. ชูแผนท่องเที่ยวปี 61 มุ่งสู่ยุคแห่งการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมอย่างรอบด้าน บนพื้นฐานแห่งความพอดีพอเพียง
        การประชุมครั้งนี้ ททท. มุ่งเน้นการวางแผนการทำงานเชิงบูรณาการอย่างจริงจัง เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้ทรัพยากรทุกส่วน ทั้งคน งบประมาณ เวลา นำไปสู่การทำงานที่รวดเร็วและยังประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งได้มุ่งสู่การทำงานการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล คือการเห็นคุณค่าของคน ชุมชน และวิถีถิ่น ให้ความเคารพและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน ซึ่งจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยองค์รวม รวมทั้งก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิต โดยทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความพอดีพอเพียง ทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ส่งผลเป็นประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง
       
       ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเพิ่มเนื้อหาเพื่อเปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าประชุมทุกคน ได้แก่ การบรรยาย ในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ Thailand 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวข้อ “แนวคิดของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายพนาสิน ธนบดีสกุล บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด หัวข้อ “แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล” โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองดาวรุ่ง (จังหวัดราชบุรี)” โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ททท. ชูแผนท่องเที่ยวปี 61 มุ่งสู่ยุคแห่งการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมอย่างรอบด้าน บนพื้นฐานแห่งความพอดีพอเพียง
        นายยุทธศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การมาประชุมในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองในโครงการ “12 เมืองต้องห้าม ... พลาด” หรือเมืองดาวรุ่งในครั้งนี้ ถือเป็นการได้สัมผัสจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการวางตำแหน่งของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่รายได้มากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยว ปรากฏตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดยกรมการท่องเที่ยวได้เปิดเผยข้อมูลว่า จังหวัดราชบุรีมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 3 ปี (ปี 2556-2558) เพิ่มขึ้น 14.24 (ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 10.25) ค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด 1 ครั้ง เพิ่มขึ้น 8.12 (ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 3.05) และมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน เพิ่มขึ้น 5.65 (ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 6.99) อันเป็นแนวทางที่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
       
       ทั้งนี้ ททท. จะนำเสนอและแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2561 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สู่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้รับทราบทั่วกัน

        * * * * * * * * * * * * * *
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com
       
        


ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017