"ในหลวง"ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8

โดย MGR Online   
9 มิถุนายน 2555 18:42 น.
        วันนี้(9 มิ.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากโรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน และทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จขึ้นสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ เจ้าพนักงานราชพิธีถวายพุ่มดอกไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์พระราชทานเจ้าพนักงานราชพิธี เชิญไปวางที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมรูป ลำดับต่อไป เจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าถวายพุ่มดอกไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปวางที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และเจ้าพนักงานพระราชพิธี ถวายเครื่องทองน้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปวางหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ หลังจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพุ่มดอกไม้ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ด้วยเช่นเดียวกัน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะด้วย ทรงกราบ
        จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน โดยเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เข้าถวายเครื่องนมัสการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปวางที่โต๊ะหมู่บูชา
        ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เข้าถวายเครื่องทองน้อยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปวางที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์
        ลำดับต่อไป เจ้าพนักงานศุภรัต นิมนต์พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าถวายเทียนดูหนังสือเทศน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ หลังจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปตั้งที่หน้าพระราชอาสน์ ตามด้วย เจ้าพนักงานพระราชพิธี ถวายเครื่องทองน้อย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปวางที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ แทนพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
        จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

จำนวนคนโหวต 17 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017