หน้าแรกผู้จัดการ Online | Green Innovation
 

การเคหะฯ เร่งโครงการวิจัย “การบำบัดน้ำเสียจากพลังงานแสงอาทิตย์”

โดย MGR Online
20 มิถุนายน 2556 09:18 น.
การเคหะฯ เร่งโครงการวิจัย “การบำบัดน้ำเสียจากพลังงานแสงอาทิตย์”
        เมื่อเร็วๆ นี้ การเคหะแห่งชาติ โดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการก่อสร้าง ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการศึกษาวิจัย “โครงการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์” ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
       ศักดิ์ชัย เสถียรภาพงษ์ นายช่างใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและโครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการอยู่อาศัยร่วมกันในชุมชนจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากเพื่อรองรับระบบการจัดการภายในของโครงการที่อยู่อาศัย และเห็นว่าศักยภาพของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสีย จึงได้ทำการศึกษาวิจัยระบบการบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบ Photo Eco Tank ขึ้นในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโครงการใดโครงการหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
       ปัจจุบันระบบการบำบัดน้ำเสียของการเคหะแห่งชาติ เป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS) ซึ่งเป็นระบบเติมอากาศเพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียจนได้น้ำทิ้งตามมาตรฐานชุมชน โดยต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 16 - 24 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเป็นภาระกับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย
       ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยระบบบำบัดน้ำเสียโดยการประหยัดพลังงานไฟฟ้านี้จะต้องคงประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและรักษาคุณภาพน้ำทิ้งไว้ได้ตามนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องรอให้ผลการทดลองและวิจัยแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะมาสามารถสรุปได้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการการเคหะแห่งชาติหรือไม่อย่างไร
       สำหรับการเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการเติมอากาศ โดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสงจากสาหร่าย (Algae) และความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมภายในระบบ ถูกสร้างโดยอาศัยการเกาะตัวของพื้นที่ผิวตัวกลาง (Media) จึงเท่ากับเป็นระบบบำบัดที่สามารถเติมอากาศแบบ Aerobic ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน Algae บางส่วนเป็นกลุ่ม Chromatium มีคุณสมบัติพิเศษในการจำกัดซัลเฟอร์ ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดกลิ่นเหม็นในระบบบำบัดและบริเวณใกล้เคียงด้วย
       “ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวจะดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมจากถังบำบัดสำเร็จรูปประกอบด้วยส่วนบำบัด 3 ส่วน คือ ส่วนหมักตะกอนไร้อากาศ (Anaerobic) ส่วนเติมอากาศ (Aerobic) และส่วนตกตะกอนในขั้นสุดท้าย นับได้ว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศรูปแบบใหม่ที่ลดการใช้ไฟฟ้าซึ่งสนับสนุนนโยบายการบำบัดน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน รวมถึงสามารถจัดทำเป็นโครงการตัวอย่างที่เผยแพร่ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัย ประยุกต์ใช้กับโครงการที่อยู่อาศัยอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลดมลพิษ และรักษาสภาพแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะและชุมชนอย่างยั่งยืน” นายช่างใหญ่ กล่าว และบอกถึงการดำเนินงานในขั้นต่อไปว่า
       ทางทีมวิจัยจะทำการติดตั้งระบบบำบัด Photo Eco Tank เพื่อออกแบบ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพวัดผล เก็บข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย ในพื้นที่ที่ตกลงร่วมกันภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมทั้งด้านกายภาพ วิศวกรรม และสังคม ทั้งนี้ เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์จะดำเนินการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมจัดทำคู่มือ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติและผู้ดูแลระบบให้เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“ผักไฮโดรโปนิกส์” ปลอดภัยจริงหรือ อย่าสับสนว่าเหมือน “ผักออร์แกนิก”
งานวิจัยจุฬาฯ ซัดเต็มๆ “พาราควอต” ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ไทยแพน แฉสารพิษกำจัดศัตรูพืช “พาราควอต” ถูกแบน 53 ประเทศ แต่ที่เมืองไทยยังลอยนวล
เลือกซื้อสินค้าออร์แกนิก ดูตรารับรองมาตรฐานอะไร..ถึงชัวร์
สารพิษตกค้าง!! เหตุ! ผักผลไม้ออร์แกนิกปี 2561 ฟีเวอร์
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018