พังงาจัด “ตลาดวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วังหม้อแกง” โชว์สินค้าพื้นเมือง
25 กุมภาพันธ์ 2557 10:19 น.

       พังงา - จังหวัดพังงา จัดโครงการ “ตลาดวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วังหม้อแกง” สัปดาห์ละ 3 วัน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโอทอป และพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าพื้นเมืองของพังงามาจำหน่าย เพิ่มช่องทางตลาด
       
       นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ ตลาดวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วังหม้อแกง ณ บริเวณอาคารเรือสำเภาและเขาตาปูจำลอง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา โดยมีภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป และอื่นๆ ในพังงาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
       
       โดยภายในงานได้มีกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดพังงานำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายกว่า 100 บูท มีการแสดง และการละเล่นของศิลปินพื้นบ้าน และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที
       
       ซึ่งตลาดแห่งนี้จะเปิดอาทิตย์ละ 3 วัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ของวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทางจังหวัดพังงา ได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 1,500,000 บาท ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาเป็นผู้ดำเนินงาน
       
       นายธำรง เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดพังงาได้เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP ) ภายในอาคารเรือสำเภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตลาดน้ำเค็มวังหม้อแกง แต่มีผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาแวะซื้อสินค้าน้อยมาก ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการประสบกับปัญหาการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดพังงาจึงได้จัดโครงการตลาดวิถีชุมชน ถูมิปัญญาพื้นบ้านวังหม้อแกงขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชิมอาหารพื้นบ้านดั้งเดิม จะได้สื่อสารถึงวิถีความเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน วัฒธรรม ประเพณี ของดี ของเด่น อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวพังงาให้คนในจังหวัดพังงา และนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้อีกด้วย


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000021886
เวลา 21 มีนาคม 2561 10:15 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)