“ทีมดงยาง” รั้ว ม.อ.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน RoboCup Japan Open 2014
20 พฤษภาคม 2557 05:58 น.

        
       ขอแสดงความยินดีต่อ “ทีมดงยาง” นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ซึ่งได้คว้ารางวัลแชมป์ Robot@Home Championship 2014 ณ ประเทศไทย และในโอกาสนี้ ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน RoboCup Japan Open 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1-9 พ.ค.ที่ผ่านมา นำทีมโดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี และ รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษานำทีมแข่งขัน
        


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000055665
เวลา 18 มิถุนายน 2561 10:19 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)