สสจ.ภูเก็ตร่วมเขตบริการสุขภาพดึงสื่อมวลชนร่วมถ่ายทอดข่าวสารสู่ ปชช.
20 พฤษภาคม 2557 11:06 น.

       ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เขตบริการสุขภาพที่ 11 ร่วม สสจ.ภูเก็ต จัด “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน เขตบริการสุขภาพที่ 11” เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารด้านสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น

       นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 เป็นประธานพบปะสื่อมวลชน ในเขตบริการสุขภาพที่11 ตามโครงการ “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน เขตบริการสุขภาพที่ 11” ซึ่งเขตบริการสุขภาพที่ 11 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ น้ำตกบางแต อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต โดยได้รับการต้อนรับจากท่านนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะให้การต้อนรับ โดยมีสื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา เข้าร่วมพบปะพูดคุยในบรรยากาศแบบเป็นกันเองท่ามกลางธรรมชาติของน้ำตกบางแป เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน และหน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อให้สื่อมวลชนเป็นช่องทางในการสื่อสารงานด้านสาธารณสุขไปยังประชาชน

       นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารไปยังประชาชนมีหลายรูปแบบและเข้าถึงประชาชนได้เร็วมาก ซึ่งข้อมูลที่สื่อออกไปมีทั้งที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง ซึ่งบางครั้งการสื่อสารกันในโลกโซเซียล อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ เพราะฉะนั้น เพื่อให้การทำงานด้านสุขภาพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง และถูกต้อง ในส่วนของเขต 11 ได้มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารด้านสุขภาพ ในเรื่อง พัฒนาศักยภาพ สร้างความสำคัญการสื่อสาร สาธารณสุข การประยุกต์ปรับให้ทันสมัย ใน 3 เรื่อง คือ 1.การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.Risk communication Public health education และ 3.media engagement การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างแนบแน่นเข้าถึงในยุคโซเชียเน็ตเวิร์ก

       อย่างไรก็ตาม นอกจากเรื่องของการสื่อสารด้านสุขภาพแล้ว นายแพทย์สุวรรณชัย ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่มาตามฤดูกาลว่า ในช่วงฤดูฝนมีโรคที่มากับหน้าฝนหลายโรค เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสูง นอกจากนั้น สิ่งที่จะต้องเฝ้าติดตามอีกเรื่องคือ เรื่องของเด็กจมน้ำเสียชีวิตซึ่งในแต่ละปีมีเกิดขึ้นสูงมากโดยเฉพาะในส่วนของเด็กเล็ก ส่วนเรื่องของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมีอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องร่วมกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน

       สำหรับการจัดงาน “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน เขตบริการสุขภาพที่ 11” ทาง สสจ.ภูเก็ต และเขตบริการสุขภาพที่ 11 ได้ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต้นแบบการดูแลสุขภาพ 3อ 2ส ขึ้นด้วย โดยมีเครือข่ายสุขภาพอำเภอถลางร่วมจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น กิจกรรมสาธิตการออกกำลังกาย โดยกลุ่ม Line Dance พร้อมเปิดให้ชิมอาหารเมนูสุขภาพ ร้านวิสาหกิจชุมชน และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000055750
เวลา 22 มีนาคม 2561 01:07 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)