แม่ทัพภาค 4 เปิดอบรมเชื่อมสัมพันธ์ ผู้บริหารภาครัฐ-เอกชนกว่า 70 คนเข้าร่วม
20 พฤษภาคม 2557 11:58 น.

       ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 79 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ความคิด ประสบการณ์ เพื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในการแก้ปัญหาในความไม่สงบในพื้นที่
       
       วันนี้ (20 พ.ค.) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 10 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 79 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งตำรวจ ทหาร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำศาสนา นักวิชาการ และภาคเอกชนเข้าร่วม
       
       พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กองทัพบก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักอยู่เสมอว่า กองทัพบก ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ หากขาดความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะให้บุคลากรจากภาครัฐ และภาคเอกชนได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ซึ่งจะขยายผลไปสู่ความเข้าใจ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน และองค์กร
       
       ดังนั้น กองทัพบกจึงได้เปิดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารขึ้น สิ่งที่กองทัพบก คาดหวังจากโครงการนี้ คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของผู้เข้ารับการศึกษาฯ ฉะนั้น ในระหว่างการศึกษาฯ จึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ และร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ความสามัคคี เพื่อให้สัมพันธภาพที่ดีเหล่านั้นคงอยู่อย่างเหนียวแน่นมั่นคงตลอดไป สำหรับหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 10 นี้ มีระยะเวลาการศึกษา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000055785
เวลา 23 มิถุนายน 2561 09:13 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)