ม.หาดใหญ่ ผุดประติมากรรม “Free world” สื่อสัญลักษณ์แห่ง “สันติภาพ” รับ AEC
2 มิถุนายน 2557 14:15 น.

       ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.หาดใหญ่ สร้างประติมากรรม “Free world” หรือ “โลกเสรี” ตั้งตระหง่านกลางมหาวิทยาลัย มุ่งสื่อความหมายโลกเสรีที่ไร้พรมแดน การสื่อสารที่ใกล้ชิดมากขึ้น ตลอดจนความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมในโลกใบนี้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง “สันติสุข” ท่ามกลางกระแสแห่ง“โลกาภิวัตน์”
       
       “Free world” หรือ “โลกเสรี” ประติมากรรมทรงกลมคล้ายลูกโลก ตั้งตระหง่านแวววาวกระทบแสงอาทิตย์ดูโดดเด่นบริเวณหน้าอาคารภูเก็ต หรืออาคารวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์แห่งการก้าวสู่โลกเสรีที่ไร้พรมแดนระหว่างเชื้อชาติ ด้วยโลกทุกวันนี้แคบลง และคนจากทั่วทุกมุมโลกสื่อสารกันได้ใกล้ชิดขึ้น โดยในปี 2558 นี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ขานรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ “Free World” จึงถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดสำคัญดังกล่าว


       นายอรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้สร้างประติมากรรม “Free World” กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่า “ได้แนวคิดที่ดีจาก ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ต้องการให้สร้างประติมากรรมภายใต้คำว่า “Globalization” หรือ “โลกาภิวัตน์” และ “Peace” หรือ “สันติภาพ” โดยต้องสอดคล้องกับจุดติดตั้งหน้าอาคารภูเก็ต ซึ่งเป็นอาคารของวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ทำการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ จึงเป็นศูนย์กลางของคณาจารย์ และนักศึกษาจากหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ ท่านอธิการบดี ยังให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทุกคนต้องเป็นคนรุ่นใหม่รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากการสื่อสารไร้พรมแดนนี้ให้มากที่สุด”
       
       นายอรุณศักดิ์ กล่าวต่อว่า “Free World” สร้างด้วยสเตนเลสเพื่อให้พื้นผิวมีความมันวาวสะดุดตา ประกอบด้วย รูปทรงกลม 3 รูป ในขนาดต่างๆ เรียงตัวต่อขึ้นในแนวดิ่ง รูปทรงกลมด้านล่างมีความทึบตันแสดงถึงความหนักแน่น มั่นคง และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ส่วนรูปทรงกลมด้านบนเป็นรูปทรงโปร่ง เกิดจากการเจาะรูเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่าง แสดงถึงการมีความคิดที่อิสรเสรี พร้อมต่อการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ โดยภายในรูปทรงกลมด้านบนสร้างเป็นรูปทรงใบไม้ ที่ได้แรงบันดาลใจจากใบไม้สีทอง พรรณไม้หายาก และมีเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น


       ดังนั้น ใบไม้จึงเป็นตัวแทนของธรรมชาติที่แสดงถึงโครงสร้างของการดำรงอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายใต้วัฏจักรที่สมดุลของธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังได้ติดโคมไฟไว้ภายในเพื่อให้แสงสว่างยามค่ำคืน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณอาคารภูเก็ตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ “Free World” จึงเป็นตัวแทนของผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีการสื่อสารยุคใหม่ไร้พรมแดน ทำให้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องการแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลายหลากทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา ตลอดจน “สันติภาพ” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะนำพาทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไปสู่ความสงบสุข”
       
       “Free World” จึงเป็นความลงตัวทางศิลปะผ่านแนวคิด และมุมมองที่สร้างสรรค์ เป็นสัญลักษณ์แทนคำบอกกล่าวว่า โลกทุกวันนี้ไม่ได้กว้างอีกต่อไป และยังมีผู้คนอีกมากมายที่อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกับเรา ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม การสื่อสารไร้พรมแดนจะนำพาข่าวสารต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยนำพาโลกใบนี้ไปสู่ “สันติสุข” ได้อีกทางหนึ่งด้วย


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000061472
เวลา 20 มีนาคม 2561 07:07 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)