ภูเก็ตจัด “Safe blood for saving mothers บริจาคโลหิตช่วยชีวิตแม่และลูก”
2 มิถุนายน 2557 15:56 น.

       ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภาคบริการโลหิตแห่งชาติฯ ร่วมกับกาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “Safe blood for saving mothers บริจาคโลหิต พลิกวิกฤต ช่วยชีวิตแม่และลูก” เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 13-14 มิ.ย.57
       
       น.ส.พรทิพย์ รัตจักร หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Safe blood for saving mothers บริจาคโลหิต พลิกวิกฤต ช่วยชีวิตแม่และลูก” เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิต 2557 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.นี้ว่า วันผู้บริจาคโลหิตโลก ตรงกับวันที่ 14 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรเลีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอ บี โอ และได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี คศ.1930 ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) ได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกในปี 2557 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2557 (World Blood Donor Day 2014) ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.57 ภายใต้แนวคิด “Safe blood for saving mothers บริจาคโลหิต พลิกวิกฤต ช่วยชีวิตแม่และลูก” เพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตแม่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตร จากภาวะการตกเลือด จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในแต่ละวันมีผู้หญิงจำนวนกว่า 800 คน เสียชีวิตจากการคลอดบุตร หรือภาวะโรคแทรกซ้อนในเด็กแรกเกิด โดยเกือบทั้งหมดของผู้เสียชีวิตจะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา
       
       ทั้งนี้ พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งจะพบในแอฟริกาใต้ ซาฮารา และเกือบหนึ่งในสามพบในประเทศแถบเอเชียใต้ และมีอัตราความเสี่ยงสูงในมารดาที่เป็นวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จากภาวการณ์ตกเลือดอย่างรุนแรง ระหว่างการคลอดบุตร หรือหลังการคลอดบุตร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของจำนวนผู้เสียชีวิต และอาจทำให้เกิดความผิดปกติ หรือความพิการในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอ และปลอดภัยก็จะลดปัญหาการเสียชีวิตลงได้
       
       นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตประจำ เพราะเป็นผู้ที่มีความเสียสละบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้บริจาคโลหิตรุ่นใหม่ได้ปฏิบัติตามด้วยการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกสามเดือน ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพออย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
       
       สำหรับกิจกรรมภายในงาน น.ส.พรทิพย์ กล่าวว่า ในวันที่ 13 มิ.ย.57 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. มีพิธีเปิดงาน และมอบเข็มผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 48, 60, 72, 84 และครั้งที่ 96 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานบริการโลหิตจังหวัดภูเก็ต การพูดคุยเสวนาประสบการณ์ผู้บริจาคโลหิต กิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถาม นิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิต ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การจารึกกำแพงแห่งมนุษยธรรม (Wall of Humanity) และการบริจาคโลหิต (รับของที่ระลึกเสื้อยืด-ภาพถ่ายสำหรับผู้บริจาคโลหิต) การบริจาคดวงตา อวัยวะ ซึ่งภายในงานจะมีอาหารว่าง อาหารกลางวัน เลี้ยงผู้บริจาคโลหิต และผู้ร่วมงานอีกด้วย
       
       ส่วนกิจกรรมในวันที่ 14 มิ.ย.57 จะเป็นการเปิดรับบริจาคโลหิตตามปกติ ในเวลา 09.00-15.00 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาคบริการโลหิตฯ โทร.0-7625-1178 ต่อ 2 หรือ 08-1958-8854


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000061558
เวลา 21 มีนาคม 2561 10:24 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)