รพศ.วชิระภูเก็ต จัดอบรม “HA เชื่อมประสานการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพ”
2 กรกฎาคม 2557 11:10 น.

       ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้ประสานงานคุณภาพ และหัวหน้างาน ในหัวข้อเรื่อง “HA เชื่อมประสานการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพ” โดยอาจารย์วรวรรณ ใหญ่มาก และอาจารย์รัชนีวรรณ แผ้วพาลชน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมอาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 รพศ.วชิระภูเก็ต เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่กระบวนการคุณภาพ ให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ได้ทั้งระดับตนเอง หน่วยงาน ทีมและองค์กร โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วม

        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000074361
เวลา 18 มีนาคม 2561 03:18 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)