ม.หาดใหญ่รับสมัคร นศ.ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ
11 สิงหาคม 2557 11:01 น.

        
       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration) หวังสร้างนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล นำงานวิจัยสู่การบริหารงานได้อย่างมืออาชีพปรับหลักสูตรใหม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมระดมกูรูนักวิชาการมืออาชีพสอนด้วยประสบการณ์จริง สนใจสามารถติดต่อสมัครเรียนได้แล้วที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 074-200-300


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000091214
เวลา 20 มีนาคม 2561 07:08 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)