ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการนานาชาติการสื่อสาร “ความขัดแย้งและสันติภาพ” 21-22 ส.ค.
11 สิงหาคม 2557 11:30 น.

        
       “คณะวิทยาการสื่อสาร” ม.อ.ปัตตานี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ชูองค์ความรู้ด้าน “การสื่อสาร ความขัดแย้งและสันติภาพ” เรื่อง “การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ : ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย” (International Conference on Communication, Conflicts and Peace Processes : Landscape of Knowledge from Asia and the Deep ในวันที่ 21-22 ส.ค.57 ณ ม.อ.ปัตตานี สอบถามรายละเอียดได้จาก www.ccpp2014.com และหมายเลขโทรศัพท์ 0-7334-9692


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000091224
เวลา 23 มิถุนายน 2561 09:09 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)