เกษตรกรสงขลาปลื้ม “บ่อ ร.9” แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
27 ตุลาคม 2557 15:29 น.

       ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกษตรกรชาว จ.สงขลา ปลื้ม “บ่อ ร.9” ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถเก็บน้ำไว้ได้ตลอดทั้งปี
       
       วันนี้ (27 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “บ่อ ร.9” หรือ “บ่อในหลวง” สุดยอดบ่อน้ำที่ไม่มีวันแห้งและจืดสนิท โดยเกษตรกรใน จ.สงขลา นำมาขุดใช้ทำการเกษตรในไร่นาสวนผสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซาบซึ้งในน้ำพระทัยที่ทรงคิดค้นในเรื่องการทำการเกษตรที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้
       
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการทำการเกษตรที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้ ช่วยให้เกษตรกรใน จ.สงขลา สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร และบริโภคได้ โดยการขุดบ่อ ร.9 หรือบ่อในหลวง ซึ่งเป็นบ่อที่พระองค์ทรงคิดค้นขึ้นมา
       
       ตัวอย่างเช่น นายคำนึง นวลมณีย์ เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 10 บ้านท่าคลอง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ขุดบ่อ ร.9 เพื่อนำน้ำมาใช้ทำการเกษตรในสวนของตัวเอง ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแม้ในหน้าแล้ง และเป็นน้ำที่สะอาดจืดสนิทสามารถดื่มกินได้
       
       นายคำนึง บอกถึงลักษณะเด่นของบ่อ ร.9 ว่า จะแตกต่างจากบ่อน้ำทั่วไป คือ บ่อ ร.9 ขุดทีเดียวได้ถึง 9 บ่อ ส่วนบ่อ ร.9 ที่ตนขุดนั้นเป็นการดัดแปลงมาจากต้นแบบเพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ซึ่งมีเพียง 3 บ่อ แต่มีปริมาณน้ำพอเพียงเช่นกัน
       
       โดยวิธีขุดบ่อ ร.9 จะขุดกว้างกว่าบ่อปกติความลึกขึ้นอยู่กับระดับตาน้ำในดิน แล้วนำท่อซีเมนต์มาเรียงกัน 3 แถว เจาะท่อซีเมนต์ที่ก้นบ่อแล้วใส่ท่อเพื่อให้น้ำไหลเวียนได้ทั้ง 3 บ่อ ใช้กรวดเม็ดใหญ่ กรวดเม็ดเล็ก และทรายเทรองพื้นเป็นชั้นๆ ประมาณ 3 เมตร เพื่อกรองน้ำรอบๆ ท่อซีเมนต์ทั้ง 3 ลูก และให้เปิดปากบ่อเฉพาะลูกที่อยู่ตรงกลาง ส่วนอีก 2 ลูกที่อยู่ข้างๆ ให้ปิดสนิท
       
       นายคำนึง บอกว่า บ่อ ร.9 สามารถเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง เนื่องจากน้ำจากทั้ง 3 บ่อจะไหลเวียนตลอด และน้ำจืดสนิทเนื่องจากกรวด และทรายที่ก้นบ่อจะเป็นตัวช่วยปรับสภาพน้ำ และตัวกรองน้ำอย่างดี ซึ่งบ่อ ร.9 นั้นนอกจากจะสามารถใช้ในแปลงเกษตรได้แล้ว หากขุดตามต้นแบบที่มี 9 บ่อ ก็สามารถสูบน้ำไปใช้ประโยชน์ภายในหมู่บ้านได้เลย


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000123504
เวลา 21 มีนาคม 2561 10:20 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)