ภตช.ยื่นผู้ตรวจสอบเอาผิด ผอ.องค์การค้าของ สกสค.ทำราชการเสียหาย
9 กุมภาพันธ์ 2558 12:56 น.

       ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฯ ยื่นหนังสือผู้ตรวจการฯ สอบเอาผิด ผอ.องค์การค้าของ สกสค. ระบุทำราชการเสียหาย ขายหนังสือไม่เปิดประมูลเอื้อเอกชน ประกาศเช่าเครื่องจักรพิมพ์โดยยกเลิกโรงพิมพ์เอกชน ทำนักเรียนกว่า 14 ล้านทั่วประเทศขาดตำราเรียน แฉใช้ทีมทนายเดียวกับ “ปู” ช่วยคดีความทำได้เปรียบ ทั้งที่ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่ง ผอ.
       
       นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมกราภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ (ภตช.) พร้อมคณะเข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบเอาผิดต่อนายสมมาตร์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการองค์การค้าสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และผู้เกี่ยวข้อง ในความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การค้า สกสค. ประกอบด้วย 1. กรณีร่วมกันกระทำผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 2553 โดยการขายหนังสือมูลค่า 1400 ล้านบาท โดยไม่มีการประกาศเชิญชวนผู้ค้ารายอื่น ปกปิดข้อมูลข่าวสาร ไม่ประกาศขึ้นเว็บของกรมบัญชีกลาง ทำให้บริษัท บริษัทล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน ) ได้รับสิทธิ์ขายหนังสือขององค์การ สกสค.แต่ผู้เดียวโดยมีส่วนลด 25+2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์เอกชน เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ฮั้วของ ป.ป.ช. เหตุเกิดเดือนธันวาคม 2556 2. กรณีปี 2556 เดือน พ.ย. องค์การค้า สกสค.ประกาศเช่าเครื่องจักรทางการพิมพ์ จากผู้เช่ารายเดียวคือบริษัทศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้น จำกัด ในราคาที่สูงกว่าราคากลางถึง 3.5 เท่า โดยยกเลิกโรงพิมพ์เอกชนอื่นๆ กว่า 30 โรง ส่งผลให้นักเรียน 14 ล้านคน ทั่วประเทศขาดแคลนตำราเรียนในเทอมที่ 1 ของปีการศึกษา 56 การกระทำดังกล่าวส่อไปในทางไม่รักษาประโยชน์ทางราชการ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสเป็นธรรม และ 3. กรณีที่ก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นให้ รมว.ศึกษาดำเนินการตรวจสอบนายสมมาตร์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ผอ.องค์การ สกสค.
       
       “ขณะนี้ยังมีคดีที่ค้างอยู่ในศาลจำนวนหนึ่ง การที่นายสมมาตร์ เป็นผู้มีอำนาจของ สกสค.อยู่ในขณะนี้จะส่งผลต่อรูปคดีแน่นอน เพราะสามารถคุมสภาพข้อมูลได้ทั้งสองด้าน ยิ่งขณะนี้นายสมมาตร์ ได้ทีมกฎหมายที่คุณนาย ด.ส่งมาช่วยเหลือด้านคดีความ โดยทีมกฎหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มเดียวกับที่ช่วยแก้ต่างและเป็นทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีทุจริตจำนำข้าว และคดีถอดถอน ทำให้นายสมมาตร์ได้เปรียบ ขณะที่ราชการจะยิ่งเสียประโยชน์มากขึ้น”
       
       นายมงคลกิตติ์กล่าวอีกว่า การกระทำของนายสมมาตร์ที่ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย จึงขอให้ผู้ตรวจพิจารณาว่ามีความบกพร่องทางจริยธรรม หรือเข้าข่ายต้องถูกดำเนินคดี โดยให้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปจนถึงที่สุด และกรณีที่ผู้ตรวจมีความเห็นว่าการสรรหาและแต่งตั้งนายสมมาตร์ เป็น ผอ.องค์การ สกสค.ขัดกฎหมายนั้น ขอให้มีการส่งเรื่องไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เอาผิดกล่าวโทษกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญา ตลอดจนด้านวินัยทางราชการ และเสนอแนะไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการต่อไป
       
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9580000015828
เวลา 18 มีนาคม 2561 16:39 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)