ภาคใต้  
 
ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
คุณพิสุทธิ์ 

46 ซอย 5 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
081-6062888
075-621042


คุณพูนศรี ถุงทอง

ห้างหุ้นส่วน จำกัด ทิพย์ทัศน์ การเกษตรไทย 191 ม.3 ต.อรัญครามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 84260
077-407034
087-2693453
077-407161


คุณรวีวรรณ บวรสมสฤษดิ์

90/1 ม.3 ต.โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
086-4781066
081-5371999
076-581188


คุณบุญยัง คงนะภัคดี

409/12 ม.8 ต.ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร 86000
081-5973425
077-521018


คุณสุดวัน 

32 ถนนดิสราสาคลินทร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
074-613195
081-5438021
074-617058


คุณสุรเชษฎร์ แก้วผล

(ร้าน อีซี Service) 87 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
081-5359936
076-218114


คุณพิญชดา โชติสุวรรณ์

3 ถ.ลากูน ต.เชิลทะเล  ถลาง ภูเก็ต 83110
081-8914028
076-325102
076-325102


คุณฉกาจ 

ร้านเวียนนา เซนเตอร์ 1307/34-35 ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
075-342634
089-7249417
075-342471


คุณสมภพ ยงเกียรติกานต์

28 ถ.ศรีภูวนารถ ซ.ราษฎร์ดำริ 1 หาดใหญ่ สงขลา 90110
081-3285307
074-243095
074-243095


คุณพัสนันท์ 

หจก. ดค้วซุ่ยฮั้ว 111-115 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
089-729-8421
077-501910


คุณเริงจิต 

ร้านสิลปกรการไฟฟ้า 210-212 ถ.ปรมินมรรคา  เมืองชุมพร ชุมพร 86000
077-511116
080-5224302
077-501783


คุณจินตนา อ่อนทอง

(ตรงข้ามโรงพยาลาบศูนย์ยะลา) ร้านทูโอ 181/1 ถ.สิโรรส ต.สะแตง เมืองยะลา ยะลา 95000
081-5996689
073-215583
073-215583


คุณวรปรัชญ์ อุบัติศถงค์

227/2 ศูนย์บริการเอสยู (เยื้องปั๊มเชลล์) ถนนสุรินทร์ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
084-6260606
076-222361


คุณพิพัฒน์ ธัญการ

75 ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-522699
089-2897749
076-522707


คุณเยาวภา 

ร้านสำโรงเภสัช 94/9 ถ.สงขลา -นาทวี ต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
081-5409646
074-307209
074-307209


คุณสุเนตรา 

102 ถ.ทุ่งเสา 2 (ตรงข้ามซอยขำอุทิศ 3) ต.หาดใหญ่ เมืองสงขลา สงขลา 90000
089-4648699
074-238399
074-238399


คุณเมศรินทร์ 

238 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ๋ หาดใหญ่ สงขลา 90110
089-655-5420
074-234560


คุณนิตยา เขียวหวาน

9/13 ถนนรัษฎานุสรณ์ รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-525558
084-8983801
076-525694


คุณจำเรียง ใจกว้าง

138/2 หมู่2 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
077-425053
089-873-1194
077-425053
077-413670


คุณบุษกร บูชางกูร

บุษกรการแพทย์ 7 ถนนตลาดใน 1 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
075-411120
081-5354207
075-332314


คุณสงบ จันทโชติ

ร้านคุรุสาส์น 21/1 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะแตง เมืองยะลา ยะลา 95000
073-213647
081-9574238
073-242290


คุณอรัญญา 

168 ม.16 หมู่บ้านห้วยดินดำ ต.ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
02-8880764
086-3056923
02-5662916


คุณนุช(ร้านวังเภสัช) 

146 ถนนรัชกาล หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-349304-5
086-4915414
074-238629


คุณประดิษฐ์ ลือขจร

ตลาดหลังสถานีรถไฟ ช้างป่าไม้เขตสงขลา ร้านคุณเพ็ญศรี ถ.รามวิถี ซอย 4 ต.บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
081-5419809
074-336058
074-336059


คุณดอน ศรีนวลขาว

266  หมู่8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 93170
074-633220
083-5332403
074-633220


คุณอัคเดช 

100 ม.7 ซ.นาใน ถลาง ภูเก็ต 83110
087-4175065
076-311700


คุณกัญญาวีร์ คำสุวรรณ

ร้านห้องข้าวพะเนียด ถนนพะเนียด คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
089-8742910
075-342983


ร้าน เค.ทู ช็อป 

44/1 ถนนอาคารสงเคราะห์ (หลังคุรุ) สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
073-212829
081-5415450
073-215424


คุณสุมนมาลย์ หล่อสุพรรณพร

54/20 ร้านไผ่เงิน ถนนตรัง-ประเหลียน ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140
083-7658637
075-281350


คุณแหม่ม 

บริษัท อัญชลีแก็ส จำกัด 71 หมู่ 1 ต.ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ 81120
081-5616256
075-699303


คุณเกริกธัญ วิชาไทย

3 ถนนคลองเรียน 2 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-357400
081-7146388


คุณสมพร โรจนมงคล

ร้านสมพรเกษตรภัณฑ์ 9 ซอย18 ถนนกาญจนวานิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
081-8971331
074-356867


คุณนิติศักดิ์ เลิศภูวสุวัฒน์

ร้านอาภรณ์ภัณฑ์พาณิช
024 ตลาดคลองจันดี ถนนจันดี-สวนขัน จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
084-6111186


คุณเอกชัย ศุภนาม

ร้าน BEST RENT A CAR เลขที่ 22/2 (ตรงข้ามสนามบิน)  หมู่6 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 83110
076-205222
081-5351703


คุณนพดล กุลวิจิตร

ร้านเพื่อนเกษตร เลขที่ 27/22-23 ถนนสะพานปลา บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 85000
081-9830414
077-821589


คุณเสน่ห์ (ข้างไปรษณีย์แม่ขรี) พรหมแก้ว

ร้านอาหารธารทิพย์ ต.แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 93160
085-8923994
074-695392
074-633157


คุณเอิบบุญ บุญเกลี้ยง

หจก.ชวนฝัน เปอร์นิเซอร์ ตลาดแม่ขรี เลขที่ 151/3 หมู่1 ถนนสวิงประชา แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 93160
086-5378730
074-695621


คุณพรวลัย (ซอยสุทธิ) 

ร้าน ต.การเกษตร เลขที่ 2/3 ถนนประชาอุทิศ หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110
083-5932312
089-8747433
077-551307


คุณดวงเดือน พยัคฆศิษฎ์

70 ถนนบ้านจ่า หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
085-8863233
074-365162


คุณประภา ชะโณวรรณ

2 ซอย1 ถนนเทศบาล 49 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 90110
087-3947775


คุณเลอศักดิ์ เงาสุริยา

257-261 บริษัทหาดใหญ่ปลาทอง ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
089-8704328
074-262513


คุณอับดุลกานี ผดุงรักษ์ศาสตร์

522/4 (ร้าน E SHOP)  หมู่7 การเคหะนราธิวาส ถนนบ้านการเคหะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
086-4803832


คุณสุจิรา ไทยฤทธิ์

56 ร้านนิโรจน์ค้าข้าว ถนนวิภาวดี อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210
081-7373913
077-369328


ธนาภา ชีวรัตน์

90 ร้านเอมอรสังขภัณฑ์ ถนนรัถการ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-246365
081-3285843
074-246365


คุณศรทอง 

826-828 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเดง อ.เมืองยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
087-475055
073-243513
074-437153


สมวงศ์ สุธีระวัฒนกุล

170/9 ร้านหมอยา เตาอิฐ ถนนนครนอก บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
074-436973
084-5835053
074-327452


คุณธนาภา ชีวรัตน์

90 ร้านอร (ใกล้ธนาคารทหารไทย) ถนนรัถการ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-246365
081-3072393
074-246365


คุณนันทา อยู่ทอง

75/49  หมู่7 ยะรม เบตง ยะลา 95110
086-2958114
073-230620


คุณณภัทร แต่สกุล

47 ร้าน อาร์ ดี ช๊อป ถนนเชิงทะเลบ้านดอน เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110
081-5372484


คุณกลั่น 

32 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ ซอย 1 ถ.มหาราช อ.เมืองกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
086-6919926
075-632560


คุณเดชา เชาวลิต

ASTV SHOP สุราษฎร์ธานี (ติดกับที่ทำการพรรคการเมืองใหม่) เลขที่ 9/129  หมู่4 ถนนวิภาวดี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
089-3900993
077-367093


คุณนิชาภา เตียวสกุล

2 ถนนเทศบาล 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 90120
080-7051670


คุณวิไลพร โกไศยกานนท์

ร้านดาวแดง เลขที่ 29/1 (หลังตลาดกิมหยง) แฟลตบินหลา ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
089-7372749


คุณจุฑาทิพย์ เชาวลิต

123  หมู่1 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350
081-9684348
077-367093


คุณสุภาภรณ์ แซ่ภู่

ร้านสยาม เลขที่ 485/10-11 ถนนประชานุกูล ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
086-9537949
075-481386


คุณละอาย โสภาเจริญวงศ์

ร้านธีรดาสังฆภัณฑ์ เลขที่ 92/1 (ตรงข้ามแขวงการทาง) ซอยหน้าแขวง ถนนตะโลม โพเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
081-9701431
075-344209


คุณอัจฉรา ศรีทอง

37 ถนนชัยกุล ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
075-612708
089-7245931
086-4715375


คุณรัชนู ทองศิลป

88/8 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
086-3596707
075-810516


คุณเพทาย ศิริวงศ์

156/16  หมู่4 ซอย4 รัฐบำรุง ถนนนิภัทธ์สงเคราะห์ 1 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
089-7379292
074-351621


คุณรวิพรรณ บุญภา

ร้านวิลเวทละไม เลขที่ 124/12  หมู่3 ถนนเลียบหาดละไม มะเร๊ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
077-424263
082-4226564
077-960407


คุณภัคจิรา หัตถกิจจำเริญ

23/100 ถนนประทู้-สามกอง รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
081-4779933
076-254466


คุณพงศ์ศักดิ์ พิมานพรหม

หจก. พังงาการเกษตร ถนนสิริราช ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000
084-0544311


คุณฝัน วีรชัยพิเชษฐ์กุล

ร้าน V Net เลขที่ 114/11 หมู่4 ถนนวิภาวดี-รังสิต บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
081-8959208


คุณจุรี คงแดง

186/3 เมฆขลี ตะโหมด พัทลุง 93160
074-695956
081-9695240
074-695956


คุณพัสนันท์ ศิริเวช

สำนักงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย FM 91.75 เลขที่ 19/11  หมู่9 ถนนเลียบทางรถไฟ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 86000
077-511023
089-7298421
077-501910


คุณอรทัย สร้อยทอง

32 ร้านเจแฮนดีคราฟ ถนนสงขลาบุรี บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
074-322076
081-5404786
074-322076


คุณโอภาส จูงไจ

78/5  หมู่7 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
075-389366
075-389366
089-8666212


คุณร้านกานต์สินีสโตร์ 

2 ถนนเทศบาล 2 ปาดัง สะเดา สงขลา 90120
080-7051670


คุณชนกฉัตร เหล่าศรีวรพันธุ์

224  หมู่3 ถนนธราธิบดี ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
084-0637866 ,
0805293699
077-282960


คุณไกรสร แสงขาว

เลขที่ 3/2 เจ๊นิด ถนนเขาเงิน ขันเงิน หลังสวน ชุมพร 86110
080-5208082
077-581833


คุณเอกอัมรินทร์ 

ร้านอาหารโกช้อย 46 ถนนรักษ์จันทร์ ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000
086-2688528
075-226133


คุณนันทิกานต์ จันทร์ประสูตร

65/2 ซอยตลิ่งชัน ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-213520
086-3750205
076-213520


คุณเอกพล มาสู่สุข

ห้างทองพะงันพันธุ์แท้ 210/5-7 หมู่ 1 ถ.ท่าเรือท้องศาลา ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280
077-377049
081-7285409
077-377427


คุณกานดา แท่นทอง

ASTV SHOP เลขที่ 65/2 ซอยตลิ่งชัน ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
086-3750205
076-236680


คุณสุจิมา คชอ่อน

โรงพยาบาลยะลา เลขที่ 152 ถนนสิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
087-2933815
086-4916354


คุณสุทิภรณ์ ชายทิพย์

ร้านสมบูรณ์การเกษตร (หน้าเทศบาล) เลขที่ 116  หมู่2 ถนนทุ่งใหญ่พระแสง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
075-489025
084-2462045


คุณดวงเดือน ศรีพิไลพงศ์

ร้านทวีชัยการแพทย์ เลขที่ 34 ถนนราชดำเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
086-3686119


คุณสุทัศน์ รัตนอุบล

111/6 ถนนนาเกลือ อาเนอะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
083-1962022
073-333878


คุณดิถา จิระนคร

433 ถนนเพชรเกษม - หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-243053
085-0775833
074-366211


คุณกิตติศักดิ์ ดามาอู

ร้านเบตงมินิมาร์ท เลขที่ 154 ถนนสุขยางค์ เบตง เบตง ยะลา 95110
086-4800708
073-245078


คุณอัมพิกา สุดแก้ว

8/28 ร้านถูกดีมือสอง(เยื้องแม็คโคร 50 เมตร) ทางไปป่าตอง ซอยธิดา ถนนวิชิตสงคราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120
076-912656
081-5378449
076-912656


คุณกุหลาบ พานิชกุล

73/11 ถ.ราชอุทิศ 1 ต.บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
074-321602
081-5995384
074-321482


คุณเกียรติศักดิ์ พลโยธา

ร้านวัฒนาธุรกิจ 192  หมู่2 ถนนราษฎร์-ตะกั่วป่า ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 84250
085-7815003
077-929352


คุณสืบสกุล อิศรางกูร ณ อยุธยา

166/7 ถนนนิพัทธ์อุทิศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-232550
081-6083388
074-232584


คุณธาดา สันติเดชาสกุล

หจก.สวัสดีพาณิชย์ (ติดธนาคาร ธกส.) เลขที่ 305/13 ถนนทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
075-411425
081-9791337
075-421618-19


คุณศตพร ซื่อวณิชกุล

22 ร้าน อึ้ง เฮง หลี ซอยดิษฐอินทร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
074-611558
082-9644959


คุณโอภาส ภาวิไล

260/2 หมู่ที่8 ต. ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
075-412427
081-8921858
075-329791


คุณรุ่งโรจน์ เรี่ยวแรง

82/7 (หจก.รุ่งโรจน์การเกษตร) ถนนบ่ออ่าง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
081-8917338
075-319788


คุณนงนภัส เหตุอาหลี

61/2 ร้านอุไรเฟอร์นิเจอร์ไม้  หมู่4 ถนนพุนพิน-หนองขรี พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
089-7755004
077-253042


คุณภูมิจิต ศรีแก้ว

139  หมู่4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 92170
075-573034
089-5865318


คุณกิตติ (ร้านกมลาเภสัช) แก้วสวัสดิ์วงศ์

78/7  หมู่3 กำมะลา กะทู้ ภูเก็ต 83120
076-385620
081-9786399
076-385620


ร้านบุญเกิดเกษตร 

13/7  หมู่4 ถนนคลองแหคูเต่า คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
089-7339320
081-5418630
074-427047


คุณวิเชียร จันผลช่วง

23/10 ถนนสันติราษฎร์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-255771
089-1973413
074-255771


คุณอรุณรัตน์ รักแต่ตระกูล

15 ร้านเนาวกานต์เนาวนาถ ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย ถนนพังงา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-212837
089-8755796
076-212124,076-211975


คุณวิจิตร เพชรน้อย

90 หมู่5 ถ.ป่าพะยอม ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 93110
074-635153
081-7677685
074-635153


คุณลาภยศ บุญสนอง

50  หมู่1 บริษัทบุญชูอุตสาหกรรมจำกัด ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
075-323655
081-8942656
075-323655


คุณกมล สุวรรณคุ้ม

55  หมู่7 ครุครี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
084-8403730
077-925050


คุณฟาริดา คหาปนะ

ร้าน ส.การค้า 66/1 หมู่2 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110
082-4174715
089-7287720
076-270526


คุณศรณย์กร ว่องวงศ์วิเศษ

298/16 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000
089-7290653
075-222779


คุณเสาวณี ทองโกมล

127/2 ร้านบ้านตาลอะไหล่ยนต์ สามแยกบ้านตาล ฝั่งโกดังขวัญดิน ถนนนคร-ลานสกา ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
080-5303462
084-1851347
087-8947038
075-377513


คุณกิตติมา กรดแก้ว

9/15 ถนนเทศบาลบำรุง ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000
089-7302462
082-4117653
076-413554


คุณอมรรัตน์ คลองมณีรัตน์

64/52 ซอย27 ถ.กาญจนวานิชย์ ต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
081-7662875
074-557050


คุณจุรี เพกกิ้ม

92/13  หมู่1 ซอยอยู่สบาย ถนนกระโรม โพธิ์สเด็ด เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
075-316206
086-6856213
075-347301


คุณดอน ลิ้มนันทพิสิฐ

49 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
081-8920618
076-211230


คุณสืบสวัสดิ์ สาครินทร์

301-303 โรงแรมเลคอินน์ ถนนนครนอก บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
081-8979366
074-437275


คุณมาลี ถาวรรัตน์

107/111 มบ.ตรีทิพย์ (อยู่ระหว่างบิ๊กซีสาขากระบี่กับเอ๊าส์เร็ตในทางตรงข้าม) กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
075-631448
086-5942055
075-6206687


คุณประสิทธิ์ ช่วยแก้ว

28/6 ร้านประสิทธิ์การค้า ถนนปากนคร คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
081-8953693
075-318656


คุณอุไรภรณ์ สังข์ศรีเพชร

9/129  หมู่5 ถนนวิภาวดี สะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
077-275641
081-1878775


คุณอุดม พาณิชเจริญ

1/86 ร้านราชอุทิศมิตรแท้ ถนนราชอุทิศ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
087-4678833
02-7266190


คุณสุวดี เครือสนิท

56  หมู่7 ถนนศรีสุนทร ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
076-272267
089-9729933
076-272267


ศูนย์พันธมิตรเมืองสงขลา (คุณวรพงศ์ หริรักษ์) 

25 ถนนตลาดรถไฟ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
074-321911
081-5709658
074-321911


คุณศศิมา โกสุม

8/4 หมู่5 ถ.จะนะหนองจิก ต.บ้านนา จะนะ สงขลา 90130
074-207662
081-8977164
074-207666


คุณนงลักษณ์ เหล่าดี

34/4 ร้านสุเมธค้าข้าว ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
077-315177
089-4443638
077-242216


คุณสำเริง จิตต์สวาท

32  หมู่8 ท๊อปมินิมาร์ท เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
077-257327-8
081-9792961
077-257327-8


คุณสมยศ วิกัยสุขกุล

93 ถ.นิทักธ์ภักดี ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-420531


คุณภาวนา โรจนวงศ์ชัย

406/2 ถนนไทรบุรี บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
081-9635889
074-311973


คุณจุรินทร์ หลีสกุลวานิช

108/9 ร้านจุรินทร์ ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
077-504106
086-4756075
077-504106


(ร้านวังหนังสือ)เยาวรัตน์ ภูมิชาติ

64/1  หมู่8 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
075-388016
081-4152608
075-388016


คุณยินดี โกวิทางกุร

11/17 ศูนย์ประสานงานพรรคการเมืองใหม่จังหวัดพังงา ถนนเทศบาลบำรุง ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000
089-7299258
076-411573


คุณกรรณิกา วิรัตินันท์

101/35 ร้านเก๊ต เยื้องโรบินสันนครศรีธรรมราช ซอยอบาคัส ถนนพัฒนาการคูขวาง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
084-5083656


คุณสุวิทย์ กังแฮ

7 ถนนกาญจนวานิช(หน้าค่ายเสนา) หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
081-7389432
074-213388


คุณทัศพงศ์ (โกนก) สุรวัฒนาพร

7/16 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
081-3960127
075-322275


คุณณัฐวีร์ จุลสิทธิโยธา

(ร้านบ้านพริกหยวก) 66/14 หมู่ที่7 ต.บางสน ปะทิว ชุมพร 86160
077-586100
086-2674301
086-7451762
077-586100


คุณวิภา มหาชานิกะ

64 ถนนสันติสุข สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
089-9761814
073-215327


คุณมัทนา เอียมปิยะ

ร้านไชยาวิทยุ 124 ถ.วิชิตภัคดี ต.ตลาด ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
077-431138
080-5218798


คุณนิตยา เกบุตร

115/2 5 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
087-8920300
075-644114


คุณธน ศรีธรรมรัตน์

44 ซอย22 ถ.โชคสมาน5 ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
081-6914745
074-257628


คุณธรรมศักดิ์ ตั้งรัตนไพบูลย์

หจก. วัฒนไพบูลย์ ค้าวัสดุก่อสร้าง 113 ถ.นครทุ่งสง ต.ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
086-8953532
075-412316


คุณจันทร์แรม เตี่ยวสกุล

ร้านรุ่งโรจน์พาณิช 13 ซ.เมตตาธรรม ถ.เพชรเกดษม ต.กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120
077-897053
081-9702533
077-897091


คุณนิตินันทน์ บุณยธรวรเมธ

32 ASTV SHOP (ตลาดกิมหยง) นิตินันทน์ บุณยธรวรเมธ ถนนศุภสารรังสรรค์  หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-245845
081-5998342
074-350142


คุณฉลอง ชูแก้ว

90/1 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000
086-3671776
075-210279


คุณพิชัย อินทร์แก้ว

ร้านสมหวังปาร์ม 84/3  หมู่5 ถนนวิชิตสงคราม ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-221702
089-7292300
077-531232


คุณธนุสิทธิ์ ไพรคณะฮก

ร้านไมตรีจิตร 122 หมู่4 ต.ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120
081-8935479
075-623085


คุณดวงเดือน วิทีไว

ร้านสมายอินเตอร์เน็ท 38/21 หมู่1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120
076-202690
089-4746900
076-354036


คุณรื่นฤดี สภาวรัตน์ภิญโญ

4/24  หมู่2 ถนนเพชรเกษม อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่ 81110
083-1825269


คุณวรวุฒิ แซ่ตั้ง

1638 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
075-356971
081-7373383
075-346137


คุณละม่อม แซ่ภู่

ร้านแดงก่อสร้าง 82 หมู่5 ถ.เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ต.เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140
084-3053330
075-689244


คุณสุรพล เพชรสงคราม

ASTV SHOP 76 ถนนวงศ์วิถี สุไหงโกลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
081-6900402


คุณสายัน พิชคุณ

75/6 หมู่9 ตลาดเขาพนม-ไชยบุรี ต.เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140
084-3062217
083-6339548
075-689237


คุณพรทิพย์ จันทร์ผ่อง

75 หมู่3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
086-4781975
077-418424


คุณชูเกียรติ ชมมณี

114 ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000
089-8787441
074-721227


คุณราตรี เรืองวิชา

ร้านพืชผล 470/2 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
081-2707615
075-632430


คุณธนดล ศรีแก้ว

ตลาด อบจ. เกษตรทุ่งสง หมู่2 ต.ชมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
081-5394959
086-4781835


คุณวรัญญภรณ์ แซ่โง้ว

ร้านบริบูรณ์ภัณฑ์ 262-264 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
089-6931963


หจก.ไทยสวัสดิ์ตรัง 

121 ถ.หลังตลาด ต.ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000
075-218357
081-3973214
075-219471


คุณกนกวรรณ (พี่เขียว เวชประสิทธิ์) เวชประสิทธิ์

ร้านพี่เขียวปากจั่น 2/6 หมู่ 4 ตงปากจั่น กระบุรี ระนอง 85110
084-8401604
077-846132
077-873512


คุณบุญเพ็ง มวลมลตรี

ร้านข้าวมันไก่ หมกไก่ (ตลาดโต้รุ่งทุ่งสง) ซอย10 ถนนยุทธศาสตร์ ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
075-412085
075-412047


คุณอรทัย คงมั่น

ร้านเขายาวไพศาล 258/4 ถนนประชาอุทิศ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
081-6067050
077-511908


คุณกนกรัช นำสวัสดิ์ชัยกุล

ร้านนำสวัสดิ์ 67/4 ถ.ศุภสารรังสันต์ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
089-6702498
074-237976


คุณรัตนา รัตนอุบล

14/1 หมู่ 8 ต.อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 91130
081-5309181
074-737049


คุณนรรธพรรณ 

33/28 หมู่ 6 ถ.เทพกษัตริย์ตรี ต.รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
085-8910450
076-240710


คุณตนยา ทรงประจักษ์กุล

(ปั้มเอสโซ่-วินิจบริการ) 101  หมู่1 ถนนเพชรเกษม บางลิ้น เมืองระนอง ระนอง 85000
077-822515
077-811442
081-8938484
077-813523


คุณธีรชัย 

หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 2 52/70 หมู่ 2 ซอยจเรวดี 2 ต.วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
081-6930404
086-5951616
076-524681


คุณกัญญา เขตพิบูลชัย

8/2 ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000
089-2870399
075-222401


คุณเกียรติศักดิ์ (ร้านแม่เหล็ก) 

13 ถ.ท่าทอง ต.ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
084-5094448
077-204802


คุณนงนุช เอมถนอม

55/702 ภูเก็ตวิลล่าดาวรุ่ง ถนนเจ้าฟ้า วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-377301
086-2811954
076-377301


คุณมาลี 

188/1 ถ.สหกรณ์ ซ. 3 ต. ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
086-6131399
077-572015


คุณวาสนา 

ร้าน พี-มาร์ท 1403/78 ถ.จำเริญวิถี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
086-4761400
075-347424


คุณฮกเม้ง แซ่อึ้ง

ร้านเค้ก ชิม เมืองตรัง ตรัง 92000
086-6858874
075-219351


คุณพวงจันทร์ แซ่ติ้ว

240 ถ.ศรีสุนทร ม. 1 ต.เชื่องทะเล อ.ถลาง ถลาง ภูเก็ต 83110
086-9430701 NULL


คุณธนัชกัญ 

ร้านงี่อาน 37-39 ถ.ราเมศวร ต.คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
081-7667896
074-613037


คุณคธา 

ร้านรุ่งโรจน์ (ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล) 70/12-14 ถ.ปากนคร ต.ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
075-318549
085-7878137
075-318549


คุณสมพร (ฮก) 

15 นิมิต ซอย 3 ต.ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076-359095
081-2713948
076-232390


คุณสมบูรณ์ 

48 ถ.ศรีบำรุง เมืองยะลา ยะลา 95000
081-6903524
073-214416
073-214416


คุณนิชาภัทร 

25 ถนนตลาดรถไฟ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
081-5413303
074-437153


คุณศิริพร 

2229/2 ถ.ป่าโล่ง ต.ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
081-3833023
02-3542030


คุณวิภาวรรณ 

85/15-16 ร้านเมืองทอง ตลาดเขาปี๊ป ทุ่งตะใคร้ ทุ่งตะโก ชุมพร 86220
086-5951423
077-536598


คุณบุรลักษณ์ 

66 ถ.เสนาหานุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
086-4815778
074-244283


คุณช่วงชัย อร่ามรัตน์

ภัตตาคารจงอา 98-102 ถ.ปรีดา ต.อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
081-3885646
073-312882


คุณสธีรา 

หสม.ริชชี่ริช 83/13-14 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000
075-215594-5
081-5974545
075-218431


คุณอำนวย เอกทักษิณ

12/20 ตรอกครูฉ่ำ ถ.โพธิ์สอาด ต.ครูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
074-613185
083-6569200
074-613933