หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | I-Style
 

“เรือนศิลปิน” ยกระดับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 12 มิถุนายน 2555 14:09 น.
       บนพื้นที่ประมาณ 19,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 4.5 ไร่ เป็นอาคาร 7 ชั้น อยู่ในผืนน้ำทางทิศเหนือของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสร้างมูลค่าเพิ่มจากพื้นน้ำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ และแสดงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล

“เรือนศิลปิน” ยกระดับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ พิพิธภัณฑ์น้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล
       

“เรือนศิลปิน” ยกระดับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย
แหล่งรวบรวมเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด
       พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ ถือได้ว่า เป็นพิพิธภัณฑ์น้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีหลายท่านยังไม่คุ้นเคยกับที่แห่งนี้มากนัก แต่เชื่อได้ว่า ถ้าคุณได้มาเยือนเรือนศิลปิน จะทำให้คุณหลงรักสถานที่นี้ ถึงแม้ว่าตัวพิพิธภัณฑ์ยังไม่แล้วเสร็จก็ตาม ทางวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ได้เปิดตัวเรือนศิลปินให้เป็นที่รู้จักก่อนตัวพิพิธภัณฑ์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ดนตรี เพื่อสร้างให้เป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เป็นเรื่องราวในอดีตที่จะสร้างภูมิปัญญาให้กับคนปัจจุบัน และเป็นพลังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับอนาคตพิพิธภัณฑ์ดนตรีเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง (ดนตรี) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเครื่องดนตรี บทบาทของดนตรีที่เกี่ยวข้องกับสังคม รวบรวมเสียงของเครื่องดนตรี ทั้งดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์
       
       รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า วิทยาลัยมีแผนจัดสร้างอาคารมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีที่ใหญ่ที่สุด และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอุษาคเนย์อย่างมีรสนิยม การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดนตรีจะถือเป็นเครื่องหมายบอกความเจริญของสังคมเป็นการนำอดีตมารับใช้ปัจจุบัน และมองเห็นอดีตผ่านพิพิธภัณฑ์ดนตรีทั้งยังแสดงศักยภาพของประเทศในฐานะศูนย์กลางความเจริญด้านดนตรีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์
       
       “การจัดตั้งมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย์นั้น จะมีความแตกต่างกับมิวเซียมอื่นๆ ในประเทศไทย ตรงที่ว่า เป็นมิวเซียมที่มีชีวิต ไม่ตาย ทุกคนสามารถสัมผัสและเข้าถึงได้ จะไม่ตั้งโชว์เครื่องดนตรีแล้วติดเพียงป้ายชื่อให้คนได้รู้จักเท่านั้น แต่จะแสดงให้เห็นว่า เครื่องดนตรีชนิดนี้เล่นอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร มิวเซียมดนตรีนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมเสียงทุกชนิดในภูมิภาคอุษาคเนย์ ด้วยความคิดที่ว่า เราพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ แต่เราไม่เคยภูมิใจในความเป็นเรา เราไม่เคยเรียนรู้ในความเป็นเรา ขนาดมหาวิทยาลัยในอเมริกา ยังมีปริญญาเอกภาษาไทย แล้วเราต้องไปเรียนที่นั่นหรือ? ทำไมเราไม่เรียนที่ประเทศไทย ให้เค้ามาศึกษาในประเทศไทย วัฒนธรรมของภูมิภาคเราเค้าต้องมาศึกษาในประเทศเรา”

“เรือนศิลปิน” ยกระดับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย
เครื่องดนตรีไทย
       พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ หรือ มิวสิคมิวเซียม มีลักษณะเป็นแบบ Living Museum คือ มีลักษณะเป็นพิธีกรรมทางดนตรีของชุมชน เผ่าพันธุ์ วงดนตรี ในฤดูกาลต่างๆ ของ southeast asia เช่น ในฤดูกาลนี้เราจะแนะนำดนตรีลาว ก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนดนตรีลาว เชิญนักดนตรีลาวมาสาธิตเกี่ยวกับดนตรีลาว นอกจากนี้ เราทำเป็นวิชาการหน่วยกิตละ 3 หน่วยกิต โดยให้นักเรียนดนตรีทั่วโลก มาเรียน 10 วัน หน่วยกิตละ 500 ยูโร 100 คน เราได้ 150,000 ยูโร คิดเป็นเงินไทย 7-8 ล้านบาท เราจ่ายเงินให้กับผู้เชี่ยวชาญประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อให้มิวสิคมิวเซียม มีสีสัน และมีชีวิตชีวา เช่น วันนี้มีการแสดงดนตรีของชนเผ่าม้ง วันต่อไปมีการแสดงดนตรีของชวา บาหลี ดนตรีพื้นบ้านของเขมร หรือดนตรีพม่า สร้างความตื่นเต้นได้ตลอด ผู้ฟังมีความสุขกลับบ้าน ประเด็น คือ ทำสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมดนตรีให้เป็นความรู้ โดยให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นศูนย์กลาง
       
       พื้นที่พิพิธภัณฑ์ดนตรี ประกอบไปด้วย หมู่เรือนกลางน้ำ ห้องพักคอย ห้องสมุดดนตรี ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องซ่อมเครื่องดนตรี (เก่า) ห้องสาธิตดนตรี ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงเครื่องดนตรี ห้องแสดงดนตรี เวทีแสดงดนตรีในพิพิธภัณฑ์ เวทีแสดงดนตรีหน้าพิพิธภัณฑ์ ห้องขายของที่ระลึก ห้องอาหาร และเรือนรับรองแขกกลางน้ำโดยภายอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีจะมีทั้งหมด 7 ชั้น

“เรือนศิลปิน” ยกระดับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย
เครื่องดนตรีสากล
       ชั้นที่ 1-2 เป็นพื้นที่เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งร้านจำหน่ายของที่ระลึก ห้องอการ และมีพื้นที่สำหรับการแสดงความเป็นภูมิภาคอุษาคเนย์ ที่ประกอบด้วย ผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ มีดนตรีที่หลากหลาย ดนตรีของชาวอุษาคเนย์สะท้อนความเป็นอยู่ของผู้คน ดนตรีเป็นวิถีชีวิตของชาวอุษาคเนย์
       
       ชั้น 3-4 เป็นพื้นที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอุษาคเนย์กับโลกว่าเป็นอย่างไร อุษาคเนย์อยู่กับโลกอย่างไร การเผยแพร่ วัฒนธรรมดนตรีของอุษาคเนย์ไปสู่ทวีปยุโรปและอเมริกา และแสดงถึงอิทธิพลของอุษาคเนย์ที่มีต่อโลกโดยนำเสนอดนตรีของภูมิภาคที่อยู่ในวัฒนธรรมอื่น

“เรือนศิลปิน” ยกระดับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย
       ชั้น 5 ของพิพิธภัณฑ์ดนตรี เป็นพื้นที่สำหรับการแสดงนิทรรศการดนตรีของโลก (World Music) เป็นนิทรรศการหมุนเวียน ห้องของภัณฑารักษ์ใช้ซ่อมเครื่องดนตรีที่ชำรุด การดูแลรักษาเครื่องดนตรี รวมถึงห้องที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการพิพิธภัณฑ์
       
       ชั้น 6-7 ของพิพิธภัณฑ์ดนตรี เป็นห้องแสดงดนตรี (Recital Hall) เป็นพื้นที่ของดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีประจำชาติ และดนตรีพื้นเมือง เป็นต้นมีที่นั่งประมาณ 150 ที่นั่ง โดยมีเวทีอยู่ตรงกลาง และมีที่นั่งเรียงรายอยู่
       
       นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ยังมีโครงการดีๆ ที่เกิดขึ้น นั่นคือ โครงการปลูกดอกไม้ในหัวใจ ซึ่งสืบเนื่องกับพิพิธภัณฑ์อุษาคเนย์ คือต้องการผู้สนับสนุนทางด้านการดนตรี เริ่มจากเด็กนักเรียน 5 อำเภอ คือ พุทธมณฑล ทวีวัฒนา นครชัยศรี สามพราน บางเลน เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อทางด้านการศึกษาให้กับชุมชน ให้เยาวชนรู้จักของดี รู้จักการอบรมที่ดี ตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้เป็นผู้ฟังที่ดี เป็นเครื่องหมายบอกความเจริญของสังคม “ดนตรีเป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างนั้น สังคมเป็นอย่างไร ดนตรีเป็นอย่างนั้น” ดนตรีเป็นอาภรณ์ของผู้เจริญ เมื่อดนตรีทำให้จิตใจสะอาด ดนตรีจึงเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตใจคนให้เป็นผู้เจริญขึ้นด้วย

ข่าวล่าสุด ในหมวด
เด็กหนุ่มเมืองพะเยา ยิ้มรับความสำเร็จจบปริญญาตรีวัย 18 ปี
ฟาดแข้งสู่ฝัน ขอแค่เชื่อมั่นใน“ตน” ศรัทธาใน”ทีม” จากใจ “วันเดอร์ทู” นักเตะลูกแม่โดม
ม.มหิดล ครองแชมป์"มหาวิทยาลัยสีเขียว" อันดับ 1 ของประเทศไทย 2 ปีซ้อน
“ศรราม บางบุญนาค” นักวิ่งลมกรด คว้าเหรียญทองแรก กีฬามหา'ลัย ครั้งที่ 41
99 ปี ครุศาสตร์ บ้านสมเด็จ ชู "ช่วง บุนนาค" ครูต้นแบบให้คนรุ่นใหม่
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 7 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 5 คน
72 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
28 %
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ให้ความรู้มากมาย และ นำมาเป็นแนวทางในการทำโครงงานของหนูได้ค่ะ ขอบคุณนะคะ
chamaporn.cha@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014