สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Thailand 4.0

    
20 กรกฎาคม 2559 15:20 น. (แก้ไขล่าสุด 20 กรกฎาคม 2559 15:35 น.)
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Thailand 4.0
        โดย พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)
       
       Thailand 4.0 จะทำให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ICT จนทำให้อุตสาหกรรมภาค ICT ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกต้นน้ำที่จะทำให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นในด้านการเพิ่มโอกาส และขีดความสามารถให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการศึกษา และการสาธารณสุข มีการเพิ่มอัตราการจ้างงาน เพิ่มตำแหน่งงานใหม่ๆ เนื่องจากเกิดการสร้างโอกาสใหม่ในทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ รวมทั้งเกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญและตำแหน่งงานที่มีค่าจ้างที่สูงขึ้น และสร้างความแข็งแกร่งในภาค SME ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากภาค SME อย่างเป็นรูปธรรมบน ICT platform
       
       นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการเร่งการพัฒนาบุคคลากรด้าน ICT ให้เกิดความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถผลิตเทคโนโลยีมาใช้งานเองในประเทศและส่งออก รวมทั้งเพิ่มโอกาส และความสามารถให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และสามารถเชื่อมโยงให้เกิดระบบการซื้อขายบนระบบ e-commerce ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนา e-commerce ได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น และมีช่องทางในการขยายโอกาสในทุกด้านอย่างก้าวกระโดด
       
       Thailand 4.0 ยังเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ระบบ e-Government ด้วยการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐกับประชาชนในทุกการบริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การสาธารณสุข ระบบภาษี และการเงินการธนาคาร จนนำไปสู่ความโปร่งใส และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
       
       จากผลกระทบเชิงบวกทั้งหมดที่กล่าวมา จะทำให้ GDP เพิ่มขึ้น และทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมให้แก่ประเทศ
       
       อย่างไรก็ตาม จะต้องมีแผนการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Thailand 4.0 โดยรัฐบาลมีการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนที่ได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรมส่วนที่เกิดการลดการจ้างงานจากการที่มีเทคโนโลยีเข้าแทนการทำงานของมนุษย์ ซึ่งสามารถทำโดยการพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม บริการที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกำลังมีการเจริญเติบโต เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น
       
       ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ Thailand 4.0 แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องภัยคุกคามด้านอาชญากรรมไซเบอร์ เพราะการเร่งการพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นทิศทางที่ถูกต้อง แต่ต้องสมดุลต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่เข้มแข็ง

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016