หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Life & Family | ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ให้ลูกเริ่มเรียน “ภาษาอังกฤษ” เมื่อไรดี?

โดย MGR Online
17 พฤษภาคม 2555 16:54 น.
ให้ลูกเริ่มเรียน “ภาษาอังกฤษ” เมื่อไรดี?
        ในยุคที่ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมากขึ้น เชื่อว่า พ่อแม่ทุกๆ คน อยากให้ลูกใช้ภาษาอังกฤษได้เป็น และใช้ได้ดี แต่การจะพัฒนาทักษะทางภาษาให้ลูกอย่างได้ผลนั้น หลายๆ ท่านอาจมีคำถามว่า แล้วจะให้ลูกเริ่มเรียนเมื่อไรถึงจะใช้ได้ดี และใช้ได้เป็น วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ จากสถาบันสอนภาษาพิงกุมาฝากเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านกัน
       
       สุกัญญา กาญจนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด อดีตอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยมากว่า 30 ปี บอกว่า การเรียนภาษาอังกฤษ สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เพราะเป็นวัยที่เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล เด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ มีความพร้อมและสนใจในการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว และสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษได้ดี
       
       “เด็กวัยนี้เรียนรู้ด้วยวิธีการซึมซับจากตัวแบบ ดังนั้น ถ้าครูพูดภาษาอังกฤษกับเด็กในชั้นเรียนสม่ำเสมอ หรือคุณพ่อคุณแม่พูดภาษาอังกฤษที่บ้านเป็นประจำ เด็กก็จะเรียนรู้และมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีได้ไม่ยาก”
       
       สำหรับปัจจัยที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยท่านนี้ บอกว่า เด็กต้องสนุกกับการเรียน เช่น คุณครูใช้สื่อการสอนหลากหลายชนิด จัดรูปแบบกิจกรรมให้เด็กมีทางเลือก และพัฒนาความฉลาดที่หลากหลายตามแนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญา เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการสอน กับครู กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนตลอดเวลา ไม่มีการท่องศัพท์ ไม่มีความเครียด มีแต่ความสนุกสนาน
       
       “ทฤษฎีพหุปัญญา คือ ทฤษฎีทางปัญญา ที่เชื่อว่า คนเราแต่ละคนมีความสามารถทางปัญญาหลากหลาย มีทั้งหมด 8 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านภาษา ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการรู้จักตนเอง ด้านดนตรี ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจธรรมชาติ ซึ่งครูสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กพัฒนาปัญญาได้หลายด้าน” ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยอธิบายเสริม

ให้ลูกเริ่มเรียน “ภาษาอังกฤษ” เมื่อไรดี?
        นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คือ ควรทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ถ้าเด็กเรียนอย่างสนุกสนาน ชอบกิจกรรม อยากไปโรงเรียน นั่นหมายความว่า เด็กเริ่มมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษแล้ว ดังนั้น เมื่อเด็กเรียนสนุก ใจชอบที่จะเรียน อะไรๆ ก็ง่ายไปหมด
       
       ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยท่านนี้ บอกต่อไปว่า การจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เด็ก ไม่เพียงแต่ครูเท่านั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ลูกได้หลายทาง เช่น ชี้ชวนให้ลูกสังเกตภาษาอังกฤษที่เห็นอยู่รอบตัว เล่นเกมทายคำศัพท์ หรือทบทวนประโยคที่ลูกเรียนที่โรงเรียน เล่านิทาน ดูหนังภาคภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัย และจัดช่วงเวลาในแต่ละวัน เช่น 30 นาทีให้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ที่บ้าน หรือภาษาอังกฤษวันละคำ เป็นต้น
       
       “เนื่องจากเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ่อแม่ผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามวัยที่เหมาะสม และตามศัพยภาพของเด็กแต่ละคน แต่ไม่ควรคาดหวังการเรียนรู้ของเด็กสูงเกินไป เพียงแต่ให้เด็กได้ทำความรู้จักกับภาษา เกิดความชอบ ความคุ้นเคย เรียนอย่างสนุกสนาน และอยากไปโรงเรียน เท่านี้ก็เพียงพอสำหรับเด็กปฐมวัยแล้ว” ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยฝากทิ้งท้าย
       
       ////////////////////
       
       *** พิงกุอิงลิชเซ็นทรัลเวิลด์ และสุขุมวิท มีคอร์สเรียนมาแจกครับ
       
       กลับมาอีกครั้งตามความเรียกร้อง โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English School) ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ ร่วมสนุกกับเราเตรียมตัวต้อนรับเปิดเทอมใหม่ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เรียนภาษาอังกฤษอย่างไร สนุกที่สุด”
       
       A.เรียนจากเพลง นิทานดูการ์ตูน
       
       B.เรียนผ่านการเล่นจาก Game & Computer
       
       C.เรียนจากหนังสือเรียนสีสันสดใส พร้อมทำกิจกรรมในห้องเรียน
       
       D.เรียนกับคุณครูใจดี
       
       E.อื่นๆ ....... (โปรดระบุ)
       
       ส่งคำตอบก่อน มีสิทธิ์ก่อน ผู้โชคดี 10 ท่าน รับไปเลย รางวัลเรียนภาษาอังกฤษฟรีสำหรับน้องๆ วัย 3-7 ปีท่านละ 1 รางวัลรางวัลละ 6 ชั่วโมง มูลค่า 2,800 บาท (เรียนติดต่อกัน 2 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชม. เพื่อความต่อเนื่องของบทเรียน)
       
       กติกาในการร่วมสนุก
       
       ผู้ร่วมสนุกต้องเลือก Pingu’s English School สาขาที่ท่านสนใจเรียนภาษาอังกฤษระหว่างสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ หรือสาขา UBC II (สุขุมวิท 33) (เลือกเพียงสาขาใดสาขาหนึ่ง) จากนั้นส่งคำตอบของท่านพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ มาร่วมสนุกที่ lifeandfamily@astvmanager.com
       
       เงื่อนไข
       
       1.รางวัลเรียนฟรีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโดยผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุระหว่าง 3-7 ปี
       
       2.ผู้รับสิทธิ์ต้องมาเรียนติดต่อกัน 2 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชม. เพื่อความต่อเนื่องของบทเรียน
       
       3.โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เรียนฟรีจากทางโรงเรียนเท่านั้น
       
       4.สิทธิ์นี้จำกัดเฉพาะโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุสาขา เซ็นทรัลเวิลด์ และ สาขา UBC II (สุขุมวิท 33) จำนวนสาขาละ 5 รางวัล เฉพาะคอร์สเรียนปกติ ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น
       
       5.ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 2-30 มิ.ย.55
       
       *** หมดเขตร่วมสนุก 25 พฤษภาคม 2555 ด่วน! จำนวนจำกัดเพียง 10 รางวัลเท่านั้น มูลค่ารวม 28,000 บาท ประกาศผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ทางเว็บไซต์ Manager Online และ Pingu’s English Thailand Facebook

ข่าวล่าสุด ในหมวด
หูมีปัญหา ลูกอาจช้าด้านพัฒนาการ
5 กิจกรรมสุดสัปดาห์น่าเลือกทำ
รวมฮิตหนังสือดีส่งท้ายเดือนเมษายน
นิทานดี 3 เรื่อง 3 รส เตรียมเด็กๆ เข้าใจอาเซียน (แจกนิทาน)
วันนี้คุณเป็น Eco Mom หรือยัง?
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 15 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 12 คน
80 %
ไม่เห็นด้วย 3 คน
20 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018