นโยบายการใช้งานเว็บบอร์ด, บล็อก และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ บนเว็บ “ผู้จัดการออนไลน์”

ทีมงานขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการผู้จัดการออนไลน์ทุกท่านโปรดอ่านข้อตกลงในการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวสมาชิกเองและสังคมส่วนรวม
 1. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ ลิงค์ ที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย
 2. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ ลิงค์ ที่เป็นการพาดพิง เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย หรือส่อความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสม ในการลงข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้รวมถึง รูปภาพ หรือ ลิงค์ ที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร ด้วยเช่นเดียวกัน
 4. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ ลิงค์ ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยก หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือองค์กรใดๆ
 5. ห้ามลงข้อความที่เป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
 6. ห้ามลงข้อความที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 7. ห้ามลงรูปภาพของบุคคลอื่น ก่อนได้รับการอนุญาตจากบุคคลนั้นๆ
 8. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ ลิงค์ ที่ส่อความหมายไปในทางหมิ่นประมาท เจ้าหน้าที่ และผู้เล่นคนอื่นๆ โดยไร้เหตุผลอันสมควรรองรับ
 9. ห้ามใช้ชื่อ หรือนามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 10. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจหรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น
 11. ห้ามแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการออนไลน์
 12. ห้ามทำการแพร่กระจายข้อมูล หรือข่าวลือใดๆ เกี่ยวกับผู้จัดการออนไลน์
 13. ห้ามทำการลิงค์ไฟล์รูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 กิโลไบต์ (KB) และขนาดต้องไม่เกิน 600x150 pixels ลงในข้อความแสดงความคิดเห็น หรือ Signature เนื่องจากเป็นการสร้างความไม่สะดวกในการเข้าชมหน้าข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่น
 14. สำหรับการตั้งกระทู้ หรือการโพสต์ข้อความตอบ ผู้เล่นควรทำการตั้งกระทู้ให้ตรงกับหมวดที่กำหนดไว้ และไม่ควรตั้งกระทู้ที่ไม่มีสาระใดๆ เช่น กระทู้ที่ดักให้ผู้อื่นเข้ามาตอบโดยที่ไม่มีประเด็นอะไรเป็นสำคัญ และไม่ควรทำการตั้งกระทู้ หรือทำการโพสต์ข้อความตอบ เพื่อเจตนา ที่เรียกว่าเป็นการ ‘ขุด’ หรือ ‘ปั่น’ กระทู้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 15. กรณีเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัล ห้ามแอบแฝงว่าเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ตัวตนของท่านจริงๆ เพื่อขอรับของรางวัลหรือสิทธิอื่นๆ ที่บุคคลนั้นสมควรได้รับ
ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบข้อความที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าวทันทีที่ตรวจพบ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ