โดย ซิเซโร
 ราศีเมษ ( 13 เม.ย. - 14 พ.ค. )
Aries
- " ชาวเมษชอบเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตัวเองสูง ตัดสินใจแม่นยำและรวดเร็ว ดิ้นรนและแสวงหา อย่างไม่เคยหยุด "ราศีเมษเริ่มตั้งแต่ 0 องศา ของราศีนั้น ไปจนถึง 30 องศา ในระยะวันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 13พฤษภาคม
 
 ราศีพฤษภ ( 14 พ.ค. - 13 มิ.ย. )
Taurus
- ไม่ว่าปีใดๆ " รอบคอบ ระมัดระวัง ทั้งในการดำเนินชีวิตและการใช้เงิน หนักแน่น อดทน หัวเก่า ไม่ชอบการเสี่ยง ไม่ชอบเป็นผู้นำ นี่คือชาวราศีพฤษภ " ราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดิน ราศีพฤษภเริ้มตั้งแต่องศาที่ 31 ในราศีพฤษภ
 
 ราศีเมถุน ( 14 มิ.ย. - 14 ก.ค. )
Gemini
- ไม่ว่าปีใดๆ " ความคิดและจิตใจเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง อยากรุ้อยากเห็น ชาวราศีมิถุนจึงเป็นนักคิดนักวิจารณ์ และเป็นนักพูดที่ด ี"ราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลม หนึ่งในสี่ของธาตุอันสำคัญสี่ธาตุ
 
 ราศีกรกฎ ( 15 ก.ค. - 16 ส.ค. )
Cancer
- ไม่ว่าปีใดๆ " ชอบการเปลี่ยนแปลง อารมณ์และจิตใจกวัดอยู่เสมอ ชีวิตจึงอยู่กับอารมณ์ มากกว่าเหตุผล แต่คนราศีนี้ก็มีเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้าง " ราศีกรกฏ ท่านจัดให้เป็นธาตุน้ำ
 
 ราศีสิงห์ ( 17 ส.ค. - 16 ก.ย. )
Leo
- ลักษณะเด่นของคนราศีนี้คือ" ความหยิ่งและทะนง ในศักดิ์ศรีของตนเอง ทะเยอทะยาน และมีความเป็นผู้นำที่ด ี" ในราศีทั้ง 12 ราศี ท่านจัดให้มีธาตุไฟอยู่ สามราศี ราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟต้นธาตุ ซึ่งหมายถึงไฟอันเป็นพลัง
 
 ราศีกันย์ (่ 17 ก.ย. - 16 ต.ค. )
Virgo
- ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 13 ตุลาคม ไม่ว่าปีใดๆ " คนราศีนี้เป็นนักบริหาร ที่ดีเยี่ยม พอๆกับที่เป็นนักวิเคราะห์ปัญหา ขยัน ความจำดี ปรับตัวเก่ง และตื่นตัวในการเรียนรู้อยู่ เสมอ ราศีกันย์เป็นราศีธาตุดิน "
 

 ราศีตุลย์ ( 17 ต.ค. - 17 พ.ย. )
Libra
- ไม่ว่าปีใดๆ " อ่อนโยน ใจเย็น มองโลกในแง่ดี มีความยุติธรรม " คุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้คนราศีตุลย์ เป็นที่นิยมชมชอบของคนใกล้ชิด ราศีตุลย์เป็นราศีธาตุลม ราศีตุลย์เริ่มตั้งแต่องศาที่ 181 ในราศีตุลย์ไปจนถึงองศาที่ 210ของจักรวาล
 
 ราศีพิจิก ( 16 พ.ย. - 15 ธ.ค. )
Scorpio
- ดูจากภายนอกชาวพิจิกเป็น" คนเปิดเผย โผงผาง แต่แท้จริงซ่อนความเร้นลับไว้ อย่างมิดชิด เชื่อมั่นในตัวเองสูง และมีสัญชาตญาณ ในการปกป้องตัวเองสูง " การทำความเข้าใจราศีพิจิกหรือคนที่เกิด ในราศีพิจิกก็จะต้องรู้จักธาตุของราศีพิจิก
 
 ราศีธนู ( 16 ธ.ค. - 15 ม.ค. )
Sagittarius
- ไม่ว่าปีใดๆ " คนราศีนี้อยู่กับความจริง ชอบพูดจริง หนักแน่น ตัดสินใจช้า แต่รอบคอบใจกว้าง และมีคุณธรรมสูง " ต้องรู้เสียก่อนว่า ราศีธนูท่านจัดให้เป็นราศี ธาตุไฟ อีกราศีหนึ่งต่อจากราศีเมษ และราศีสิงห์ เป็นธาตุไฟสุดท้าย
 
 ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. )
Capricorn
- ไม่ว่าปีใดๆ " ขี้กังวล หวาดระแวง เก็บตัว กระเหม็ดกระแหม่ในการใช้เงิน อดทนและหาตัวจับยาก " การทำความเข้าใจ ในเรื่องอิทธิพล และความหมายของราศีมังกร ก็เช่นเดียวกับการทำความเข้าใจ
 
 ราศีกุมภ์ ( 13 ก.พ. - 13 มี.ค. )
Aquarius
- " เชื่องช้าแต่รอบคอบ ชอบการเปลี่ยนแปลง คนราศีนี้อ่านใจคนเก่ง พอๆกันกับที่ปรับตัวเก่งและ มีมนุษยธรรมสูง " เป็นราศีธาตุลมราศีสุดท้าย ในราศีที่ถูกจัดเป็นราศีธาตุลม 3 ราศี จาก 12 ราศีของจักรวาล ราศีกุมภ์เริ่มต้นตั้งแต่ องศาที่ 301 ของจักรวาล
 
 ราศีมีน ( 14 มี.ค. - 12 เม.ย. )
Pisces
- " ใฝ่รู้ ช่างคิดฝัน เต็มไปด้วยจินตนาการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต อย่างหาตัวจับได้ยาก " เป็นราศีธาตุน้ำสุดท้าย ในบรรดาธาตุน้ำทั้งสามราศีของจักรวาล ธาตุประจำราศีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการให้ความหมาย ของเรือนชะตา
 
Up
Down