กระดาษไหว้เจ้า : ธุรกิจ 300 ล้านบาท...สินค้าขายดีในเทศกาลตรุษจีน

โดย MGR Online   
19 กุมภาพันธ์ 2550 13:27 น.
        ในช่วงเทศกาลตรุษจีนสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการเซ่นไหว้ คือ กระดาษไหว้เจ้า ซึ่งจะขายดิขายดีมากในช่วงเทศกาลนี้ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่ามูลค่าของกระดาษไหว้เจ้าในประเทศสูงถึง 300 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นปริมาณกระดาษไหว้เจ้า 3,000 ตัน ทั้งนี้เป็นการประเมินรวมทั้งปี ทั้งในกรณีไหว้เจ้าในช่วงตรุษจีน เช็งเม้ง และสารทจีน ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยกระดาษไหว้เจ้าจะขายดิบขายดีในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะเผาส่งไปให้บรรพบุรุษ และมีการจัดเป็นชุดไว้ตามศาลเจ้าต่างๆเพื่อให้คนที่เข้าไปไหว้เจ้าซื้อเพื่อนำไปเผาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทพเจ้าต่างๆ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง
       
       นอกจากนี้ยังมีการเผากระดาษไหว้เจ้าเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนซึ่งถือว่าเป็นช่วงขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ซึ่งปริมาณกระดาษไหว้เจ้าที่ใช้สำหรับการสะเดาะเคราะห์จะมากกว่าการไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล โดยที่ซินแสจะมีการตรวจดวงชะตาในแต่ละปีว่าปีนี้ผู้ที่อยู่ในราศรีใดบ้างที่ต้องทำการสะเดาะเคราะห์และจะติดประกาศไว้ตามศาลเจ้า ซึ่งผู้ที่มีความเชื่อถือก็จะซื้อกระดาษไหว้เจ้าที่มีจำหน่ายเป็นชุดๆ โดยเลือกได้ว่าจะซื้อชุดเล็กหรือชุดใหญ่เพื่อเขียนชื่อ และวันเดือนปีเกิดของตนเองลงไปแล้วทำการเผาในศาลเจ้า นับว่าเทศกาลที่สำคัญต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษไหว้เจ้าอย่างเป็นกอบเป็นกำในแต่ละปี
       
       จากสำรวจการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้พบว่าค่าใช้จ่ายในด้านกระดาษไหว้เจ้าเฉลี่ยในแต่ละครัวเรือนที่ไหว้เจ้าประมาณร้อยละ 3-5 ของค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ทั้งหมด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในด้านกระดาษไหว้เจ้านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเคร่งครัดในประเพณี และลักษณะการไหว้เจ้า กล่าวคือ สำหรับครัวเรือนคนไทยเชื้อสายจีนที่เคร่งครัดในประเพณีและมีการไหว้เจ้าตามประเพณี ซึ่งจะมีการไหว้ตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงตอนเย็น ค่าใช้จ่ายในด้านกระดาษไหว้เจ้าก็อาจจะสูงถึงร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ทั้งหมด แต่สำหรับบางครัวเรือนที่มีการไหว้เฉพาะที่บ้านเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในด้านกระดาษไหว้เจ้าก็อาจจะอยู่ในระดับร้อยละ 1-2 ของค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ทั้งหมด คาดว่าในช่วงตรุษจีนนี้เม็ดเงินสะพัดในธุรกิจกระดาษไหว้เจ้าจะมีประมาณ 75 ล้านบาท หรือประมาณ 1 ใน 4 ของธุรกิจกระดาษไหว้เจ้าทั้งหมด   
       
       ปัจจัยหนุนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจจำหน่ายกระดาษไหว้เจ้ายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากชาวไทยเชื้อสายจีนยังคงยึดถือประเพณีการไหว้เจ้าในเทศกาลสำคัญๆแล้ว บรรดาผู้ประกอบการในธุรกิจจำหน่ายกระดาษไหว้เจ้าก็มีการปรับกลยุทธ์ ดังนี้
       
       -การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนารูปแบบทั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ปัจจุบันกระดาษไหว้เจ้ามีการพัฒนารูปแบบและสีสันให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น แผ่นคำอวยพร ทองแท่ง แบงค์ห้าร้อย แบงค์แสน แบงค์สิบล้าน เหรียญเงิน เหรียญทอง เสื้อผ้า เครื่องประดับทั้งสร้อยและแหวน อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต รถยนต์หรู บ้านหรู เป็นต้น แต่กระดาษไหว้เจ้าหลักๆก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
       
       -การเพิ่มบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค บริการพับ ร่วมมือกับบรรดาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในการจัดชุดกระดาษไหว้เจ้าตามจุดประสงค์ของการไหว้ โดยชุดยอดนิยมในปัจจุบันคือ ชุดกระดาษไหว้เจ้าที่ และชุดกระดาษไหว้เทพไฉ่ซิ่งเอี๊ย ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
       
       ปัจจุบันกระดาษไหว้เจ้าที่ผลิตในไทยสามารถส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีคนจีนอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปี 2549 มีปริมาณ 10,463 ตัน มูลค่า 128.97 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2548 ที่มีปริมาณส่งออก 11,024 ตัน มูลค่า 126.18 ล้านบาทแล้วปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 5.1 แต่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 นับว่ากระดาษไหว้เจ้าของไทยได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ ประเทศที่นำเข้ากระดาษไหว้เจ้าที่สำคัญของไทย ได้แก่ ไต้หวันที่มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าการส่งออกในแต่ละปี  ทั้งนี้นอกจากจะนำเข้าเพื่อนำไปใช้เองแล้ว ไต้หวันยังนำเข้าเพื่อที่จะส่งออกต่อไปยังต่างประเทศที่มีคนจีนอาศัยอยู่อีกด้วย ประเทศที่นำเข้ากระดาษไหว้เจ้าของไทยที่มีความสำคัญรองลงมาคือ สหรัฐฯ มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และประเทศในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และสเปน ซึ่งการนำเข้าของประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ตลาดที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้ากระดาษไหว้เจ้าจากไทยบ้างแล้วแต่ยังมีปริมาณและมูลค่าการนำเข้าที่ไม่มากนัก คือ สวิตเซอร์แลนด์และแคนาดา ส่วนตลาดประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจคือ กัมพูชาและพม่า
       
       ส่วนประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยที่ผลิตกระดาษไหว้เจ้าส่งออกไปยังตลาดเดียวกันก็ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และจีน ซึ่งคู่แข่งที่น่ากลัวคือ จีน เนื่องจากจีนมีความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบมากกว่า ในขณะที่ไทยเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และวัตถุดิบมีราคาแพง แต่ในปัจจุบันกระดาษไหว้เจ้าของไทยยังคงได้เปรียบในเรื่องคุณภาพและรูปแบบ ซึ่งในอนาคตผู้ส่งออกไทยคงต้องพยายามรักษาชื่อเสียงไว้ รวมทั้งยังต้องพยายามเจาะขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆที่มีคนจีนเข้าไปอาศัยอยู่เพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพิงเฉพาะเพียงตลาดไม่กี่ประเทศ การส่งออกตลาดสินค้ากระดาษไหว้เจ้ายังคงมีแนวโน้มที่สดใส ตราบใดที่ยังมีคนจีนอาศัยกระจายอยู่ทั่วโลก เนื่องจากคนจีนมีความยึดมั่นในคำสอน วัฒนธรรมประเพณี ที่สืบทอดกันมาอย่างเหนียวแน่น
       
       แม้ว่าไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกกระดาษไหว้เจ้า แต่ไทยก็ยังมีการนำเข้ากระดาษไหว้เจ้าเช่นกัน เนื่องจากกระดาษไหว้เจ้าเหล่านี้มีราคาถูกกว่ากระดาษไหว้เจ้าที่ผลิตในไทย มีรูปแบบที่แปลกตา และมีคุณภาพดี จึงเป็นที่นิยมของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งน่าจะมีการรณรงค์ให้บรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนหันมาใช้กระดาษไหว้เจ้าที่ผลิตในประเทศ ทั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการประหยัดเงินตราต่างประเทศ และส่งเสริมกิจการการผลิตกระดาษไหว้เจ้าในประเทศอีกด้วย ในปี 2549 มีปริมาณนำเข้า 778 ตัน มูลค่า 17.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมีปริมาณการนำเข้า 575 ตัน มูลค่า 13.19 ล้านบาทแล้ว ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35.2 และ 30.7 ตามลำดับ ซึ่งทั้งปริมาณและมูลค่าการนำเข้ากระดาษไหว้เจ้านั้นมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2548 หลังจากก่อนหน้านั้นทั้งปริมาณและมูลค่าการนำเข้ากระดาษไหว้เจ้าของไทยมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ตลาดที่นำเข้าร้อยละ 85.0 มาจากจีน ส่วนแหล่งนำเข้าที่มีความสำคัญรองลงมาคือ ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น นอกจากนี้ประเด็นที่น่าจับตามองคือ ในปี 2549 นี้ไทยเริ่มหันไปนำเข้ากระดาษไหว้เจ้าจากลาว
       
       ซึ่งทั้งปริมาณและมูลค่าการนำเข้านั้นแซงหน้าทั้งญี่ปุ่นและเยอรมนีมาเป็นแหล่งนำเข้ากระดาษไหว้เจ้าอันดับสี่ของไทย รองจากจีน ไต้หวัน และสิงคโปร์ ทั้งนี้มีนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและไต้หวันเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตกระดาษไหว้เจ้าในลาว เนื่องจากลาวยังคงมีแหล่งวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานยังไม่สูงมากนัก นับว่าลาวเป็นแหล่งนำเข้ากระดาษไหว้เจ้าที่น่าจับตามอง
       
       ปัจจัยหนุนสำคัญที่ทำให้การนำเข้ากระดาษไหว้เจ้าขยายตัวอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2548 นอกจากความนิยมกระดาษไหว้เจ้านำเข้าที่ทำให้การนำเข้าจากจีนและไต้หวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้ว อัตราภาษีนำเข้าที่ลดลงจากข้อผูกพันขององค์การการค้าโลกและเขตการค้าเสรีอาเซียนก็ทำให้ราคากระดาษไหว้เจ้าที่นำเข้าถูกลงด้วย ประเทศที่ได้อานิสงส์จากมาตรการลดภาษีนำเข้าคือ มาเลเซีย โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2548 การนำเข้ากระดาษไหว้เจ้าจากมาเลเซียขยายตัวอย่างมาก เดิมนั้นอัตราภาษีนำเข้ากระดาษไหว้เจ้าเท่ากับร้อยละ 60 หรือกิโลกรัมละ 30 บาท แต่อัตราภาษีภายใต้ข้อผูกพันกับองค์การการค้าโลกเหลือเพียงร้อยละ 30 หรือกิโลกรัมละ 15 บาท และอัตราภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนเหลือเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น
       
       ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระดาษไหว้เจ้าของไทยนับว่าเป็นธุรกิจที่จะยังคงอยู่คู่กับประเพณีต่างๆของคนไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากเป็นหนึ่งในเครื่องเซ่นไหว้ที่ขาดไม่ได้ ทำให้ความต้องการกระดาษไหว้เจ้ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาดส่งออกกระดาษไหว้เจ้าของไทยยังคงขยายตัว แม้ว่าอัตราการขยายตัวยังไม่สูงนัก เนื่องจากกระดาษไหว้เจ้าไทยต้องเผชิญปัญหาการแข่งขันกับกระดาษไหว้เจ้าจากจีนและไต้หวัน ซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก อย่างไรก็ตามกระดาษไหว้เจ้าจากไทยก็ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ดังจะเห็นได้จากแม้ว่าปริมาณการส่งออกจะลดลงแต่มูลค่าการส่งออกกระดาษไหว้เจ้าของไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ส่งออกกระดาษไหว้เจ้าของไทยต้องรักษาคุณภาพทั้งด้านราคาและมาตรฐานการผลิต รวมทั้งการคิดประดิษฐ์ลวดลายใหม่ๆเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งตลาดที่น่าสนใจ คือ กระดาษไหว้เจ้าปลอดสารตะกั่ว และกระดาษไหว้เจ้าไร้ควัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องจับตามองคือ กระดาษไหว้เจ้านำเข้า โดยเฉพาะการนำเข้าจากจีนที่เริ่มเข้ามาตีตลาดกระดาษไหว้เจ้าที่ผลิตในประเทศ อีกทั้งจีนยังเป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกกระดาษไหว้เจ้าในตลาดโลกอีกด้วย

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017