หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | ไอเดียเฉียบ
 

เปิดธุรกิจแนวใหม่ ปลาทูเค็มไทยอบโอโซน

โดย MGR Online
25 กันยายน 2551 10:06 น.
เปิดธุรกิจแนวใหม่ ปลาทูเค็มไทยอบโอโซน
ปลาทูเค็มผ่านการอบโอโซนพร้อมจำหน่าย
        ปลาทูเค็ม ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ผ่านการแปรรูปและถนอมอาหารแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานเท่าที่ต้องการ ดังนั้น เพื่อยืดอายุปลาทูเค็มให้ยังคงสดอยู่เสมอ ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าไม่ขาดทุนกับการเน่าเสียปลาทู จึงได้มีการคิดค้นวิธีการต่างๆ ในหลายรูปแบบ ซึ่งการยืดอายุในแบบที่ไม่ถูกต้อง อย่างเช่นการใช้สารอันตราย เช่น น้ำยาฉีดศพ ฟอร์มาลีน หรือยาฉีดพ่นฆ่าแมลง ป้องกันการวางไข่ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้บริโภค
       

       ดังนั้น ตามพรบ.ควบคุมอาหารปลอดภัย แนะให้ผู้ประกอบการหันมาใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในอาหารด้วยนวัตกรรมการอบโอโซน ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์ล้างรถ ฯลฯ และเป็นที่มาของปลาทูเค็มอบโอโซนไร้สารพิษ ของ “นายนพดล แก้วช่วงศรี” หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของอ๊อดปลาทูเค็ม ตรายี่ห้อที่สร้างขึ้นโดยบังเอิญจากชื่อที่เรียกคุ้นหู วันนี้กลายเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความปลอดภัยในการเลือกซื้อปลาทูเค็มรับประทาน

เปิดธุรกิจแนวใหม่ ปลาทูเค็มไทยอบโอโซน
นายนพดล แก้วช่วงศรี เจ้าของอ๊อดปลาทูเค็ม
        นพดล หรือ อ๊อด เล่าให้ฟังว่า ที่มาของอ๊อดปลาทูเค็มมาจากตนเองประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ต้องลาออกจากงานประจำ ทำให้ต้องหาอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวในตอนนั้นเลือกทำสวน และขายผลไม้อยู่ที่จังหวัด นนทบุรีแต่ขาดความรู้เรื่องการทำสวน ทำให้ได้ผลผลิตออกมาไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้หันไปซื้อปลาทูเค็มจากตลาดค้าส่งปลาทะเลที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาครมาขายตามตลาดนัด
       
       ทั้งนี้ การหันมาขายปลาทูก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะเริ่มมีคู่แข่งที่นำปลาทูเค็มมาขายหลายรายเกิดการตัดราคากันเอง ทำให้ยอดขายตกลงมาเรื่อย และเมื่อของเหลือปัญหาที่ตามมาปลาทูเน่าเสีย มีแมลงมาตอม ในช่วงนั้นหาวิธีการยืดอายุ ด้วยการนำมาบรรจุถุงในระบบสุญญากาศ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมาจากการได้เห็นสินค้าทั่วไปที่นำมาแพคสุญญากาศช่วยเพิ่มยอดขาย และยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน จึงได้ทดลองนำวิธีดังกล่าวมาใช้กับปลาทูเค็มเพื่อว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้บ้าง
       
       ผลปรากฎว่า หลังจากใช้วิธีการบรรจุถุงด้วยระบบสุญญากาศ ทำให้ขายเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาของยี่ห้อ อ๊อดปลาทูเค็ม เพราะได้พิมพ์ตรายี่ห้อไปบนถุงด้วย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ในส่วนของราคาหลังจากนำมาบรรจุถุงสุญญากาศมีปรับราคาขึ้นมาบ้างเล็กน้อยตามต้นทุนของถุงที่เพิ่มขึ้น โดยได้มีการปรับราคาจากเดิมขึ้นมาเพียง 5% แต่ลูกค้ายินดีที่จ่ายเพื่อซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งกำไรที่ได้ต่อหน่วยก็ยังเท่าเดิม แต่กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนในส่วนของเครื่องแพคสุญญากาศอยู่ที่ 20,000 บาท

เปิดธุรกิจแนวใหม่ ปลาทูเค็มไทยอบโอโซน
        ส่วนที่มาของการอบโอโซน สืบเนื่องมาจากได้รู้จักกับจากอาจารย์ชวษา เชาวกุล เจ้าของผู้คิดค้นเครื่องอบโอโซน และเป็นเจ้าของสิทธิบัตร ทางอาจารย์แนะนำให้นำเครื่องอบโอโซนมาใช้กับขั้นตอนการผลิตปลาทูเค็ม เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับปลาทูในระหว่างการผลิต และตามพรบ.ใหม่บังคับให้ผู้ประกอบการอาหารหลายชนิดต้องผ่านการเชื้อโรคด้วยการอบโอโซน ปัญหาคือ เครื่องอบโอโซนดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถลงทุนได้
       
       ทั้งนี้ ทาง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ซึ่งเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องอบโอโซนดังกล่าวกับธุรกิจอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและผลทางธุรกิจ จึงได้ยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือ ด้วยการอนุญาตให้อาจารย์จัดทำ BUSINESS MATCHING หรือ การจับคู่ธุรกิจ โดยเอสเอ็มอีรายใดมีความพร้อมและได้รับการคัดเลือกในการจับคู่ธุรกิจเพื่อใช้เครื่องอบโอโซน ทางสสว.จะออกค่าใช้จ่ายให้ 50% และเอสเอ็มอีรายนั้นจะได้รับอนุญาตใช้สิทธิบัตรเครื่องอบโอโซนไปทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี เช่นเดียวกับรายปลาทูเค็มของนายอ๊อด
       
       สำหรับการทำปลาทูเค็มอบโอโซน นั้นจะมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากกว่าการทำปลาทูเค็มทั่วไป เพราะในทุกขั้นตอนการผลิตจะต้องผ่านการอบโอโซน เริ่มจากการล้างปลาทูต้องผสมน้ำอบโอโซน ไปจนกระทั่งการแพคก็ต้องแพคด้วยระบบโอโซน ต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลาในการทำที่นานขึ้นกว่าการทำปลาทูเค็มตามปกติ แต่สิ่งที่ได้ช่วยให้ผู้บริโภคได้ทานปลาทูเค็มที่ผ่านการฆ่าเชื้อ และช่วยยืดอายุให้สามารถอยู่ได้นานโดยไม่ต้องเก็บในตู้เย็นเป็นเวลานานถึง 60 วัน และสามารถแก้ปัญหาปลาทูเค็มที่มีความเค็มมาก เพราะความเค็มจะช่วยถนอมอาหารให้เก็บได้นานขึ้น แต่เมื่อทำปลาทูเค็มในรูปแบบของการอบโอโซนและบรรจุในถุงสุญญากาศ ไม่จำเป็นต้องทำปลาทูเค็มให้เค็มมากเหมือนในอดีต ช่วยให้ผู้บริโภคไม่ต้องทานปลาที่เค็มมาก เพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เปิดธุรกิจแนวใหม่ ปลาทูเค็มไทยอบโอโซน
ตัวเครื่องสำหรับอบโอโซน
        อ๊อด เล่าถึงแผนการทำตลาด อ๊อดปลาทูเค็ม ว่า จากเดิมขายปลีกอยู่ตามตลาดนัด แต่หลังจากเป็นปลาทูเค็มไร้สารเกิดการบอกกันแบบปากต่อปาก ทำให้ได้ลูกค้าที่เป็นพ่อค้ามารับไปจำหน่ายมากขึ้น ปัจจุบันหันมาเน้นการขายส่งเป็นหลัก ซึ่งข้อได้เปรียบ คือ เราเป็นรายแรก และรายเดียว ส่วนการขายปลีกจะมีวางขายอยู่ตามตลาดนัด ในจังหวัดนนทบุรีเหมือนเดิม สำหรับราคา ขึ้นอยู่กับขนาดของปลา โดยราคาขายส่งในขณะนี้มี 2 ราคา คือตัวละ 12 บาท และ 16 บาท
       

       หลังจากได้มีการใช้ระบบโอโซน และบรรจุถุงสุญญากาศ ส่งผลให้ยอดขายอ๊อดปลาทูเค็มเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งยอดขายต่อเดือนเป็นหลักหลายหมื่นบาทใกล้หลักแสนบาทต่อเดือน ซึ่งใครสนใจต้องการนำระบบอบโอโซนไปใช้กับอาหาร ก็ยินดีจะถ่ายทอดและให้ความรู้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะต่อไปในอนาคตเมื่อมีการใช้พรบ.อาหารปลอดภัย ผู้ผลิตอาหารหลายรายจำเป็นต้องปรับตัวรับสถานะการณ์ที่เปลี่ยนไปให้ทันด้วย
       
       โทร. 08-1427-0148

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“ติ่งเกาหลี” รวมเมนูจานเด็ดซีรีส์ดัง ตั้งเต็นท์ ผ้าใบคลุม สร้างบรรยากาศประหนึ่งแดนกิมจิ
“ถุงน้ำยาล้างไต” ทำเงิน! เปลี่ยนขยะให้เป็นกระเป๋าสุดเก๋
มิ้นท์และกันต์ กับ “หมอนปลาทู” ไอเดียสุดชิก
มาตรวัด 'ความสุก' ผลไม้ ตัวช่วยผู้ส่งออก...ง่ายๆ แค่สายรัด
กระเป๋าหนังผ้าไทย ‘Jai’ ตอบไลฟ์สไตล์ตรงใจสาวรุ่น
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 21 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 19 คน
91 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
9 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016