บัวหลวงกำไรหุ้นไทย จ่ายปันผลกอง"BCAP"

โดย MGR Online   
24 พฤศจิกายน 2552 12:34 น.
         
       บลจ. บัวหลวง ใจดีจ่ายปันผลกองทุนหุ้น "บัวหลวงร่วมทุน" นักลงทุนพร้อมใจเฮรับผลตอบแทน 8 ธันวาคม นี้ ในอัตรา 0.28 บาทต่อหน่วย

         
       รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับผู้ถือหน่วยของกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (Bualuang Capital Open – end Fund หรือ BCAP)  บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดดังกล่าว สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552    ในอัตรา 0.28854401 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะหยุดขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุนเป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552  ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 แต่ยังคงรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ

         โดยกองทุนดังกล่าว กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  8  ธันวาคม  2552  และจะเริ่มขายหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่  8  ธันวาคม  2552 เป็นต้นไป
        

         
       สำหรับกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 33.33% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 52.29% ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 5.56% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 9.81% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 29.17% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 44.54% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 43.74% เมื่อเกณฑ์มาตรฐานที่ 64.51% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 47.27% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -21.44% ส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือเอ็นเอวี ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 กองทุนมีมูลค่าทั้งสิ้น 129.64 ล้านบาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 5.58 บาทต่อหน่วย

         
       ส่วนข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนดังกล่าว ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2552 กองทุนได้เข้าไปลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนอยู่ที่ 87.82%  เงินฝากและบัตรเงินฝากในสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 9.86% และสินทรัพย์และหนี้สินอื่นในสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 2.32% รวมทั้งสิ้นเป็น 100%
        
       
        ทั้งนี้กองทุนได้แบ่งการลงทุนในตราสารทุนออกเป็น 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 13.11% 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ 11.15% 3. ธนาคารกรุงเทพ 10.27% 4. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ 8.76% 5. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ 5.98% นอกจากนี้แล้วกองทุนยังได้แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมอีก ซึ่งประกอบไปด้วย 1. กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 37.43% 2. กลุ่มธนาคาร 22.29% 3. กลุ่มพาณิชย์ 11.15% 4. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.60% และ 5. กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 3.84%

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017