หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | รายงานพิเศษ
 

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 กุมภาพันธ์ 2556 09:11 น.
“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
สตรอเบอรี่สดจากไร่
        เสน่ห์ไร่สตรอเบอร์รีเหมือนมีมนต์ขลัง ไม่ว่าจะเดินทางไปเยือนสักกี่ครั้งก็ยังอดประทับใจไม่ได้ โดยเฉพาะแหล่งปลูกสตรอเบอร์รีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ พื้นที่อุดมสมบูรณ์คงความเป็นธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย และกลายเป็นที่มาของ “ศูนย์การเรียนรู้ผู้ผลิตสตรอเบอร์รีปลอดภัย สวนดอยแก้ว” หนึ่งในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่ให้การสนับสนุนตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
นายดำรงค์ สิริวิชัย อิ่มวิเศษ เลขาธิการกรมการปกครอง
        รสชาติหวานฉ่ำของสตรอเบอร์รีลูกเล็กพันธุ์พระราชทาน 80 กำลังเป็นที่ต้องการมากกว่าพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมอย่างพันธุ์ 329 ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศอิสราเอล เป็นคำบอกเล่าของเลขาธิการกรมการปกครอง “นายดำรงค์ สิริวิชัย อิ่มวิเศษ” ที่ได้ติดตามช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหนึ่งในนั้นคือ การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่อำเภอสะเมิงให้เป็นแหล่งปลูกสตรอเบอร์รีที่ใหญ่ที่สุดของไทย ต่อมาพัฒนาเป็นสินค้าโอทอปเลื่องชื่อ จากการนำสตรอเบอร์รีสดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อบแห้ง แช่อิ่ม และแยมสตรอเบอร์รี

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
นักท่องเที่ยวรื่นรมย์กับการเก็บสตรอเบอรี่
        “ปัจจุบันอำเภอสะเมิงมีเนื้อที่ปลูกไร่สตรอเบอร์รีมากกว่า 3 พันไร่ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในอำเภอสะเมิงกว่า 300-400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะมีไร่ตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกสตรอเบอร์รี อย่างไร่สวนดอยแก้ว ที่เปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร มีการพัฒนารูปแบบการปลูกสตรอเบอร์รีจนประสบความสำเร็จ ก่อนที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา”

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
ไร่สตรอเบอรี่ สวนดอยแก้ว
        เมื่อพื้นที่และสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การปลูกสตรอเบอร์รี ทำให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี อำเภอสะเมิงมีการจัดเทศกาลสตรอเบอร์รี และของดีอำเภอสะเมิง ซึ่ง “นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล” นายอำเภอสะเมิง ฉายภาพงานดังกล่าวให้ฟังว่า เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมสตรอเบอร์รีสะเมิงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะสตรอเบอร์รีปลอดภัยจากสารเคมี เพราะ อ.สะเมิงมีพื้นที่ปลูกสตรอเบอร์รีกว่า 3 พันไร่ ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
อีกไม่กี่วัน สตรอเบอรี่ผลนี้จะสุกน่ารับประทาน
        ส่งผลให้ปีหนึ่งๆ ทำรายได้เข้าจังหวัดมากกว่า 400 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียงมาจำหน่าย และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของอำเภอสะเมิงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมเชื่อมโยงไร่สตรอเบอร์รีกับธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพื้นเมืองและชนเผ่าต่างๆ อีกด้วย

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
เรือนทดลองและวิจัย การปลูกสตรอเบอรี่
        พื้นที่ อ.สะเมิง นอกจากสภาพอากาศเหมาะสมในการปลูกสตรอเบอร์รีแล้ว วิธีการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตดี ปราศจากสารเคมี ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องควบคู่กันไป “นายวิทยา นาระต๊ะ” ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรตัวอย่าง ด้านการเกษตร การปลูกสตรอเบอร์รีและไม้ผลเมืองหนาว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกสตรอเบอร์รีแบบปลอดสารพิษ ว่า ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการปลูกสตรอเบอร์รีจนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการปลูกสตรอเบอร์รีเชิงเดี่ยว ทำให้ไม่มีโรคและแมลง ซึ่งการดำเนินการจะไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืชแต่จะหันมาใช้เกษตรอินทรีย์แทนทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาเอง และสารกำจัดศัตรูพืช ดังนั้นผลผลิตสตรอเบอร์รีจากสวนทุกลูกมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมี 100%

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
นายวิทยา นาระต๊ะ ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรตัวอย่าง ด้านการเกษตร การปลูกสตรอเบอร์รี่และไม้ผลเมืองหนาว
        “ขณะนี้การปลูกสตรอเบอร์รี 1 ไร่จะให้ผลผลิตมากกว่า 3 พันกิโลกรัม ทำให้เกษตรกรมีรายได้อยู่ที่ 1.2-1.4 แสนบาทต่อไร่ และได้ราคาดีกว่าการปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี ทั้งนี้ ผลผลิตส่วนใหญ่จะมีการรวมกลุ่มเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอพี ส่งไปจำหน่ายยังโครงการหลวงเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป รวมถึงการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ อย่าง น้ำสตรอเบอร์รี ไวน์และแยมสตรอเบอร์รี ผลิตภัณฑ์สตรอเบอร์รีอบแห้ง” เกษตรกรตัวอย่างกล่าว

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
        เห็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสตรอเบอร์รีคุณภาพ ปราศจากสารเคมีอย่างนี้แล้ว ใครที่ผ่านแถว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อย่าลืมแวะไปอุดหนุน และให้กำลังใจชาวบ้าน เพราะเชื่อแน่ว่าแรงใจเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตที่ดีออกสู่ตลาดให้คนไทยได้ลิ้มลองแบบไม่หยุดยั้ง

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
       

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
       

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
       

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
สตรอเบอรี่หวานฉ่ำพันธุ์พระราชทาน 80
       

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
       

“สะเมิง” แหล่งสตรอเบอร์รีเลื่องชื่อ ชาวบ้านยึดอาชีพหลักโกยรายได้
        ***ติดต่อเพื่อเที่ยวชมสวนสตรอเบอร์รีเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ เก็บสตรอเบอร์รีสดจากสวน พร้อมจำหน่ายสตรอเบอร์รีสด และผลิตภัณฑ์สตรอเบอร์รีแปรรูป โทร.08-4803-9905***

ข่าวล่าสุด ในหมวด
คิกออฟ “Craft Villa” ระดมสุดยอด “แฮนด์เมด” ทั่วไทยให้เลือกชอป
ชิมลางก่อนสัมผัสจริง! สินค้าญี่ปุ่นดีไซน์เก๋กว่า 500 ชิ้นบุกไทย เล็งหาตัวแทนจำหน่าย
ทำไมต้อง 'Brave Roaster' ร้านกาแฟที่ ก.พาณิชย์เลือกโชว์ออกงาน
ฟ้าหลังฝน “บ้านยาง” ยกของดีอาหารจีนยูนาน เปิดตลาดท่องเที่ยว
รู้จัก 3 ผู้ประกอบการ ยึดพลังโซเชียลส่งยอดขายทะลุเป้า
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 7 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 7 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
ความคิดเห็นที่ 2 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นหนึ่งในผลไม่ที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะที่สุด หากไม่ทำฟาร์มแบบปิด โดยเฉพาะ ในกลุ่มชาวเขา ที่ทำตามมีตามเกิด ปลูกข้างบ้าน และก็มี นายทุน มารับไปขาย พวกนี้ เขาไม่เข้าใจว่า มันอันตรายแค่ไหน เพียงแค่อยากทำให้ขายได้เยอะๆ เท่าน้น เอง แต่มันอันตรายต่อคนกินมาก เพราะ คนขายก็ไม่ล้างเ่นกัน เพราะล้างแล้วจะเสีย หากไม่กินเลย
bobo เ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เกษตรอินทรีย์อยู่ที่หัวใจ
pom
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เชี่ย รู้ไม่จริง แล้วมาเจือกปล่อยไก่

ทีหลัง ไม่รู้อะไรอย่ามาโพสแบบนี้อีกนะครับ
ชาวไร่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดูให้ดีร้านขายสตรอเบอร์รี่บริเวณไร่ หลายแห่งไม่ได้นำตรอเบอร์รี่ที่ปลูกเองมาขาย เพราะมีปริมาณน้อย มีไม่พอขาย
ร้านพวกนี้มักนำสตรอเบอร์รี่จากจีนที่นำเข้ามาขายเป็นลัง ๆ มาขายหน้าไร่ ทำทีว่าเป็นผลผลิตจากในไร่
สังเกตดู ร้านพวกนี้มักจะมีลังสตรอเบอร์รี่ที่ติดภาษาจีนวางอยู่เต็มหลังร้าน
เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่า?
สะตอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นหนึ่งในผลไม่ที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะที่สุด หากไม่ทำฟาร์มแบบปิด โดยเฉพาะ ในกลุ่มชาวเขา ที่ทำตามมีตามเกิด ปลูกข้างบ้าน และก็มี นายทุน มารับไปขาย พวกนี้ เขาไม่เข้าใจว่า มันอันตรายแค่ไหน เพียงแค่อยากทำให้ขายได้เยอะๆ เท่าน้น เอง แต่มันอันตรายต่อคนกินมาก เพราะ คนขายก็ไม่ล้างเ่นกัน เพราะล้างแล้วจะเสีย หากไม่กินเลย
bobo เ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะมากที่สุดตอนเปิดประชุมสภา
ยิ่งเละ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2014