พาณิชย์เปิดตัวร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ต้นแบบ

โดย MGR Online   
2 เมษายน 2556 16:24 น.
พาณิชย์เปิดตัวร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ต้นแบบ
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ (เสื้อขาว) เป็นประธานในพิธี
        “พาณิชย์” จับมือ 16 หน่วยงานพันธมิตร ช่วยเหลือธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อย พร้อมเปิดตัวร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ต้นแบบ เพื่อให้ร้านโชวห่วยกว่า 5 แสนรายทั่วประเทศนำไปใช้เป็นตัวอย่าง

พาณิชย์เปิดตัวร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ต้นแบบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามกับ 16 หน่วยงานพันธมิตร
        นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ 16 หน่วยงานพันธมิตร เช่น สมาคมการค้าส่ง-ค้าปลีกไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม การประปานครหลวง TRUEMoney, DTAC และ AIS เพื่อร่วมกันดำเนินเปิดตัวร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ต้นแบบ

พาณิชย์เปิดตัวร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ต้นแบบ
เปิดตัวร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ต้นแบบ
        ทั้งนี้ ร้านต้นแบบของ “โชวห่วย โชว์สวย” เป็นร้านขนาดเล็ก 4x6 เมตร ที่มีรูปแบบการจัดร้านด้วยเทคนิค “5 ส สัมพันธ์” และมีบริการเสริมอย่างครบวงจร หวังให้เป็นแนวทางและแบบอย่างในการจัดร้านค้าโชวห่วยทั่วไปที่มีอยู่กว่า 500,000 รายทั่วประเทศ นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาร้านของตนเองให้สามารถเรียกลูกค้าเข้าร้าน และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นจะมีการจัดงาน “โชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม” ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 นี้ ณ ร้านค้าส่งที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ
       
       สำหรับในร้านโชว์สวยจะมีการเพิ่มบริการเสริมอย่างครบวงจร เช่น ให้บริการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าประกัน ภาษี บัตรเครดิต ตั๋วเครื่องบิน และบริการตู้น้ำหยอดเหรียญ ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษจากหน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น ขณะเดียวกันยังได้จัดทำร้านต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด สว่าง สะดวก และสบาย โดยนำร้านเดิมที่มีอยู่มาปรับปรุง เพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการ
       
       สำหรับร้านโชว์สวยที่มาเข้าร่วมโครงการกับกรมฯ จะได้รับการสนับสนุนสินค้าราคาพิเศษจากผู้ผลิต ซึ่งจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20-30% รวมค่าขนส่งแล้วยังสามารถขายปลีกได้ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 10% โดยจะจัดมุมขายสินค้าราคาพิเศษให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ เชื่อว่าจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้ร้านโชว์สวยแข่งกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้

พาณิชย์เปิดตัวร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ต้นแบบ
ลักษณะร้านต้นแบบ
        นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า กรมฯ เร่งช่วยเหลือร้านค้าปลีกใน 5 เรื่อง คือ 1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การพัฒนาร้านค้าเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ และการเพิ่มบริการเสริมต่างๆ อย่างครบวงจร 2. จัดทำ 2 Model ร้านค้าต้นแบบ สำหรับร้านขนาดเล็ก 4x6 เมตร และขนาดกลาง 8x6 เมตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัย สวยงาม โดยใช้สิ่งของ และอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุง เพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการด้วยเทคนิค 5 ส สัมพันธ์ คือ สวย สะอาด สว่าง สะดวก และสบาย หรือหากต้องการปรับปรุงร้านใหม่ ก็สามารถลงทุนเพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆ มาปรับภาพลักษณ์ร้านให้เป็นไปตามแนวทางที่ให้ไว้
       
       3. สนับสนุนให้ร้านค้ามีบริการเสริมอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้และดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้น เช่น ให้บริการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าประกัน ภาษี บัตรเครดิตตั๋วเครื่องบิน และบริการตู้น้ำหยอดเหรียญ ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษจากหน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน 4. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อต้นทุนต่ำ พร้อมเงื่อนไขพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ มีเงื่อนไขพิเศษ เช่น มีบริการเสริมในการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการกู้ในอัตราพิเศษ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
       
       และ 5. ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีแผนจัดแคมเปญครั้งใหญ่ ขายสินค้าราคาพิเศษลด 20-30% ในงาน “โชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม” ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 ณ ร้านค้าส่งที่ร่วมโครงการ 77 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีแผนจัดแคมเปญย่อย ลดราคาสินค้าเป็นช่วงๆ หมุนเวียนตลอดทั้งปี

พาณิชย์เปิดตัวร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ต้นแบบ
นี่คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ของประเทศไทย ทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ด้วยตัวเอง
        * * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SME ผู้จัดการออนไลน์” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *

จำนวนคนโหวต 60 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 14 คน
24 %
ไม่เห็นด้วย 46 คน
76 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017