หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | ข่าวธุรกิจการตลาด
ข่าวธุรกิจการตลาด ข่าวการตลาด

“สยามคูโบต้า” ครึ่งปีโกย 2.5 หมื่นล้าน ปีหน้าผุด สนง. “ลาว-เขมร” รับเออีซี

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
23 สิงหาคม 2556 14:07 น.
        “สยามคูโบต้า” คาดปี 2556 ยอดขายในไทยและส่งออกร่วม 50,000 ล้านบาท หลังครึ่งปีแรกทำได้ตามแผน 50% เผยปีหน้าเตรียมก่อตั้งบริษัทใหม่ใน 2 ประเทศ คือ กัมพูชา และลาว
       
       นายฮิโรชิ คาวาคามิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงผลการดำเนินงานในไทยครึ่งปีแรกว่า อัตราการเจริญเติบโตในธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรของสยามคูโบต้า โตขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายสูงถึง 25,000 ล้านบาท มั่นใจปลายปี 2556 ดันยอดขายได้ถึง 50,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศ 80:20 เนื่องจากเกษตรกรกำลังเร่งเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดในภูมิภาค
       
       ในส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันเขตรับผิดชอบพื้นที่การขายของสยามคูโบต้า ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และประเทศอื่นๆ ซึ่งในปีหน้าบริษัทฯ จะมีการลงทุนก่อตั้งบริษัทใหม่ใน 2 ประเทศ คือกัมพูชา และลาวโดยใช้ชื่อว่า “KUBOTA Cambodia Co,. Ltd.” โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงพนมเปญ และ “KUBOTA Laos Co., Ltd.” สำนักงานตั้งอยู่ที่เวียงจันทน์
       
       “เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงมีแผนขยายและพัฒนาเครือข่ายในการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการจัดทำกิจกรรมด้านการตลาด รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการหลังการขายและอะไหล่ โดยมีเป้าหมายในการขาย 5,000 ล้านบาทในกัมพูชา และ 2,000 ล้านบาทในลาว ภายในปี 2558 สำหรับรูปแบบการบริหารทั้งสองบริษัทฯ จะดูแลรับผิดชอบในด้านการทำตลาด และการบริการให้แก่ลูกค้าในลาว และกัมพูชา ไม่รวมในด้านการผลิต ขาย และการขนส่งสินค้า บริหารงานโดยผู้บริหารระดับสูงจากสยามคูโบต้า เพื่อผลักดันนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน”
       
       สำหรับตลาดภายในประเทศไทย นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เผยว่า ปัจจุบันสยามคูโบต้าเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย ด้วยเสาหลักที่แข็งแรงทั้ง 4 ด้านเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สยามคูโบต้าประสบความสำเร็จ ซึ่งได้แก่ 1. มีสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย 2. การมีเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายที่แข็งแรงและครอบคลุมทั่วประเทศ 3. การให้บริการหลังการขายที่ดูแลด้วยใจ ผ่านศูนย์บริการและร้านค้ากว่า 180 แห่ง สามารถบริการเกษตรกรอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และ 4. บริการสินเชื่อ จากสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ที่ช่วยทำให้เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น จนทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้สยามคูโบต้าครองความเป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร
       
       นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการสร้างคลังอะไหล่แห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 32 ไร่ และจัดทำระบบ Warehouse Management System (WMS) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังอะไหล่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอะไหล่ โดยใช้งบลงทุน 500 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายอะไหล่ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
       
       ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหวังเป็นเพียงผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรเท่านั้น เราพยายามขับเคลื่อนตัวเองให้กลายเป็นบริษัทที่มีระบบการจัดการเกษตรกรรมอย่างครบวงจร หรือเรียกว่า “Total Process Solutions” คือ การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) ควบคู่กับการจัดการระบบเกษตรกรรม (Agricultural Solutions) ที่ครอบคุลมวิธีการจัดการในระบบการผลิต ระบบการจัดการพื้นที่และวัสดุทางการเกษตร ระบบลอจิสติกส์ ระบบพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงการบริหารองค์ความรู้ด้านการทำการเกษตร เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าการทำ Total Process Solutions นี้จะทำให้เกิดการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร อีกทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของการทำการเกษตรของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
       
       นายโอภาศกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในวาระครบรอบ 35 ปี ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขอบคุณผู้บริโภคตลอดทั้งปี โดยครึ่งปีแรกเป็นแคมเปญ “แจกหนักจัดใหญ่” เพื่อตอบแทนผู้บริโภค ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรส่งบัตรรับประกันคุณภาพเข้าร่วมทั้งสิ้น 70,000 ใบ สำหรับครึ่งปีหลังบริษัทได้ออกแคมเปญสื่อสารการตลาด “บันทึกไว้บนผืนดิน 35 ปี สยามคูโบต้า” เพื่อสื่อสารถึงความพยายามของสยามคูโบต้า ตลอด 35 ปีที่อยู่เคียงข้างและผูกพันกับเกษตรกรไทย สยามคูโบต้าได้เข้าไปให้ความรู้ นำโครงการต่างๆ เข้าไปส่งเสริมให้กับชุมชน กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แคมเปญดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ควบคู่ไปกับกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมที่ได้บริษัทได้ทำอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังการทำนา โครงการขยายแปลงนา โครงการเกษตรปลอดการเผา โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1 และล่าสุดกับโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข ที่ลงพื้นที่ไปให้การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยความรู้และความรักในอาชีพเกษตรกรรมที่พวกเขาถนัด ซึ่งบริษัททำควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่นๆ คือ ด้านการศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่สยามคูโบต้า มุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “เกษตรสีเขียว” หรือ Green Agriculture เพื่อให้เกษตรกรและสังคมพัฒนาเคียงข้างไปพร้อมๆ กับบริษัทอย่างยั่งยืน”
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“โมคิ” รับเทรนด์รักสุขภาพ เจาะตลาดธัญพืชกระป๋อง
ตลาดเพชรยังจูงใจนักลงทุน “สยามเพชร” ขยาย 5 สาขา
“สิงห์” คว้ารางวัล “เวิลด์ แบรนดิ้ง อวอร์ด” ย้ำความสำเร็จแบรนด์ไทยสู่ระดับโลก
สยามพิวรรธน์ ก้าวอย่างเหนือชั้น ตอกย้ำการเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย เปิดตัว “สยามพิวรรธน์ อคาเดมี” สถาบันการเรียนรู้ด้านการบริหารอาคาร ศูนย์การค้า โครงการ สถานที่สาธารณะ ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย
นู สกิน ฉลองยอดพรีเซล “วาย สแปน” กวาดรายได้รวมทะลุ 475 ล้านบาท
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 2 คน
67 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
33 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015