"รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ" นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค

โดย MGR Online   
23 กรกฎาคม 2558 09:30 น.
รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
มุมทำความสะอาด
        อาหาร “รถเข็น” สะดวกซื้อ สะดวกขาย หาได้ง่ายทุกท้องถนน สะท้อนพฤติกรรมการบริโภคคนเมือง แต่เปราะบางต่อปัญหาสุขภาพที่อาจตามมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และมักตกเป็นจำเลยโดนจับจ้องเมื่อมีโรคใหม่ ๆ แพร่ระบาดเสมอ ๆ เพราะแหล่งแพร่เชื้อโรคมักจะปนเปื้อนมากับอาหารที่มีสุขลักษณะที่ไม่ดี หากมีโอกาสเลือกผู้บริโภคย่อมใส่ใจเลือกร้านที่มีสุขลักษณะที่ดีและมีความปลอดภัย

รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
รถเข็นผลไม้อนามัย
        “รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ” ผลงานการออกแบบเครื่องมือทำกินให้กับเอสเอ็มอีรายย่อยที่คำนึงถึงสุขอนามัยของผู้บริโภค ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย (วช. 2555) การพัฒนาต้นแบบแผงลอยอนามัย สำหรับการให้บริการอาหารในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้นำมาจัดแสดงในงาน วิศวะ ’58 หรือ Engineering Expo 2015 ภายใต้แนวคิด วิศวกรรมเปลี่ยนโลก เปิดมุมมองวิศวกรรมสู่โลกแห่งอนาคต ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2558

รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
        ผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าโครงการ  กล่าวว่า โครงงานนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบรถเข็นจำหน่ายอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ  โดยได้สำรวจแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่ลาดกระบังพื่อนำมากำหนดเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ำในการออกแบบ และนำไปใช้สร้างต้นแบบรถเข็นจำหน่ายอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและสามารถสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้บริโภค

รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
        อาหารหาบเร่ หรือ อาหารรถเข็น เป็นแหล่งอาหารที่ได้รับความนิยมของสังคมเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกต่อการซื้อหามารับประทานในสภาวะที่เร่งรีบและต้องการความรวดเร็ว แต่มักพบว่าไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัย จึงก่อให้เกิดการปนเปื้อนและนำไปสู่ปัญหาความปลอดภัยทางอาหาร คณะวิจัยจึงได้ทำการศึกษาและออกแบบพัฒนารถเข็นอาหารใน 2 รูปแบบ คือ รถเข็นอาหารปิ้งย่าง และรถเข็นผลไม้ เพื่อให้ได้ต้นแบบที่ได้มาตรฐานอย่างถูกสุขลักษณะ และเหมาะสมกับการใช้งานจริง

รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
        การออกแบบจะประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน ส่วนหลังคา ส่วนตัวรถเข็น และส่วนล้อสำหรับการเคลื่อนที่ ในส่วนตัวรถเข็น จะให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรักษาอาหารและวัตถุดิบทำจากสแตนเลสหนา 1 มม. เพื่อควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตว์ให้อยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียสและผลไม้ควบคุมอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ออกแบบโดยใช้น้ำแข็งผสมเกลือ เป็นตัวกลางสำหรับการรักษาความเย็น

รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
        นอกจากนั้นออกแบบให้มีพื้นที่การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการล้างและระบบน้ำใช้ซึ่งติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบไส้กรอง และพื้นที่การจัดเก็บของเสียและระบบบำบัดของเสีย เช่น ครอบดูดควัน และแผ่นดักละอองน้ำมัน การจัดการน้ำทิ้ง มีถังเก็บน้ำทิ้งและมีวาล์วสายยางเพื่อความสะดวกในการระบายน้ำทิ้งสู่ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ และพื้นที่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่ง รถเข็นต้นแบบนี้มีขนาดโครงสร้างรถเข็น 1.3x0.7x0.7 ม.
       
       ส่วนต้นทุนการผลิต “รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ” นั้น "ผศ.ดร.มาฤดี"  ให้คำแนะนำไว้ว่า สามารถดัดแปลงได้ตามกำลังทรัพย์ของเอสเอ็มอี อาจจะใช้วัสดุทดแทนเพื่อประหยัดงบประมาณได้ แต่ต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่สัมผัสอาหารควรใช้สแตนเลสซึ่งสามารถทนการกัดกร่อนต่อสารทำความสะอาดและการเกิดสนิมได้ดี

รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
        “งานวิจัยนี้ได้ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP และ HACCP และองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) และ EHEDG หากผู้ค้ามีความรู้และความเข้าใจถึงสุขลักษณะที่ดี ก็สามารถยกระดับมาตรฐานอาหารรถเข็นได้ เพราะรถเข็นจำหน่ายอาหารตามชุมชนต่างๆ เป็นเสน่ห์ส่วนหนึ่งในวิถีไทย แต่ทำอย่างไรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย”

รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
        ผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
       ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
       
       โทร. 02-329-8356-8
       www.kmitl.ac.th/foodeng

รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
ผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าโครงการ
       

รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
       

รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อผู้บริโภค
        * * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *
       
       

จำนวนคนโหวต 10 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 10 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017