TRC ยึดหัวหาดปตท. คุมงานสร้างท่อทั้งระบบ

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์   
30 กันยายน 2548 10:47 น.
        TRC บริษัทเล็กแต่งานในมือไม่เล็ก รับงานสร้างระบบท่อให้ปตท.ในมือหลายงานกว่า 2,100 ล้าน พร้อมสยายปีกอาณาจักร สิ้นปี 2548 รับรู้กำไร 600 ล้านบาท พร้อมได้พันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่จากจีน พร้อมเข้าตลาดหุ้น สิ้นปีนี้
       
       โครงการใหญ่ปตท.ในมือ
       
       บริษัททีอาร์ซี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน) นั้นเป็นบริษัทบริการระบบงานวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้างให้แก่บริษัทต่าง แม้ จะก่อตั้งบรษัทมาได้แค่ 7 ปี แต่งานในมือของบริษัทตอนนี้นั้นก็ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทใหญ่ๆมาหลายเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษํทมหาชนยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท. โดย บริษัทได้รับงานโครงการใหญ่ 2โครงการคือ และบริษัทใหญ่ๆอื่นอีก 1โครงการ
       
       คือโครงการ Knock Out Drum Phase 2 จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 126 ล้านบาท โครงการ WS Recovery Boiler Project จากบริษัท ไทยอินซินเนอเรท เวอร์วิส จำกัด เพื่อการติดตั้งระบบวิศวกรรม และเครื่องจักร และก่อสร้างโรงงานเตาเผาประเภท Incinerate Unit เพื่อผลิตไอน้ำจากสารละลายด้างที่ใช้แล้ว หรือ waste alkali ให้กับบริษัท ไทยคาโปรแลคตัม จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการกว่า 515 ล้านบาท
       
       และสุดท้ายโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากวังน้อยไปแก่งคอย จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้ร่วมงานกับ China Petroleum Pipeline Bureau หรือ CCP ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ China National Corporation ประเทศจีน โดยมูลค่าโครงการกว่า 2,100 ล้านบาท และถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มูลค่ามากที่สุด
       
       Joint venture กับจีน
       
       บริษัท ทีอาร์ซี คอรสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)จึงได้ร่วมกับ China Petroleum Pipeline Bureau (CCP) จากประเทศจีน ในนาม CCP-TRC Joint venture เข้าร่วมงานทำงานในการก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
       
        โครงการดังกล่าวแป็นงานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรม การออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ ติดตั้ง ทดสอบระบบการทำงาน และการวางท่อก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 นิ้ว จากโรงไฟฟ้าเดิมที่อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มายังโรงไฟฟ้าของบริษัท กัลฟ์ อิเล็กทรค จำกัด ที่อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระยะทาง ประมาณ 72 กม. ทั้งนี้โครงการใช้ระยะเวลาประมาณ 16 เดือน เริ่ม กรกฏาคม 2548 สิ้นสุดประมาณ ตุลาคม 2549
       
        China Petroleum Pipeline Bureau นั้นเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากว่า 30 ปี อีกทั้งยังมีความสามารถ ในงานรับงานท่อ 4,000 กม.ต่อปี พร้อมทั้งได้รับมาตรฐานการจัดกาสรด้านสิ่งแวดล้อม ISO-9000 และได้รับจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาระดับเอ สำหรับงานด้าน EPC and EPCM contract การสำรวจวิศวกรรม (engineering survey) การออกแบบวิศวกรรม ( Engineering Design ) และประกาศนียบัตรระดับเอ ด้านการก่อสร้าง ( class A Qualification Certificate for Construction ) ล่าสุดได้วางท่อก๊าซสายซินเจียงมาถึงเซี้ยงไฮ้ระยะทาง 5,400 กม.
       
        การร่วมมือระหว่าง CPP และ TRC สำหรับโครงการนี้ ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของบริษัทในการับงานขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถประมูลงานร่วมกับพันธมิตรต่างชาติที่มีประสบการณ์ ด้านการวางท่อก๊าซธรรมชาติในระดับสากล ซึ่งจะทำให้บริษัทสั่งสมประสบการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานโครงการขนส่งขนาดใหญ่ในอนาคต
       
       เตรียมระดมทุนปลายปี
       
        และสำหรับแผนงานในปี 2548 นั้น จะมีการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด จากระดับยอดขาย 120 ล้านบาทในปีก่อนมาเป็นยอดขาย ประมาณ 600 ล้านบาท ในปี 2548 ดังนั้นเมื่อบริษัทมีการขยายตัวอย่างตอเนื่อง ประกอบกับได้รับงานขนาดใหญ่ในมือ จึงทำให้เกิดความจำเป็นในการระดมทุนให้รองรับกับการขยายตัวของบริษัทในปี 2548 โดยมีแผนจะเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 30 ล้านหุ้น เสนอขายกับผู้ถือหุ้นเดิม และ 20 ล้านหุ้นเสนอขายให้กับประชาชน โดยบริษัทได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมภายในเดือนสิงหาคม และยื่นแบบคำเสนอขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในเดือนเดียวกัน เพื่อการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ภายในไตรมาสที่ 4
       
       พันธมิตรทางธุรกิจ
       
       บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง Engineering Procurement and construction) สำหรับ งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ งานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสากรรมอื่นๆ ( Process &industrial Plant) และงานก่อสร้างโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ
       
       1. Rotary Engineering limited (REL) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Rotary Trel Pte Ltd ผู้ถือหุ้นใหญ่ของของบริษัททีอาร์ซี / REL เป็นบริษัทผู้นำด้านวิศวกรรมของประเทศ สิงคโปร์ ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง การจัดซื้อ และงานวิศวกรรมในการก่อสร้างถังบรรจุภัณฑ์ ปิโตรเลียมขนาดใหญ่ ( Tank Farm ) ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology) REL สมีตัวแทนสำนักงานประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งในมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย กาต้าร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน
       
       2. Thai Rotary Engineering Company Limited เป็นบริษัทในเครือของ REL ประกอบการในประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักคือการรับเหมาออกแบบ จัดซื้อ และก่อสร้างงานคลังบรรจุหรือถังน้ำมัน และเคมีภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊ส และปิโตรเคมีคัล และประกอบ Heat Exchanger Cable Tray และการติดตั่งเครื่องจักรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ
       
       3. China Petroleum Pipeline Bureao (CPP) ซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้ง CPP-TRC Joint venture ขึ้น เพื่อการทำงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากวังน้อยไปยังแก่งคอย เป็นโครงการแรก

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017