หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | ข่าว SMEs
 

มอ.วิจัย“จอกยาง”จากธรรมชาติ ต่อยอดสู่ SMEs วงการยาง

โดย MGR Online
2 ตุลาคม 2548 09:36 น.
มอ.วิจัย“จอกยาง”จากธรรมชาติ  ต่อยอดสู่ SMEs วงการยาง
        นายสุรสิทธิ์ ประสารปราณ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ถ้วยรับน้ำยาง หรือ “จอกยาง” เป็นของที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการเก็บเกี่ยวยางพาราเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการใช้ถ้วยรับน้ำยางเมื่อคิดตามพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศประมาณ 12.6 ล้านไร่ โดยเฉลี่ยชาวสวนยางจะปลูกได้ 70 ต้น ต่อพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ คาดว่ามีความต้องการใช้ถ้วยรองรับน้ำยางไม่ต่ำกว่า 850 ล้านใบ
       
       อีกทั้ง มีแนวโน้มว่าจะสูงยิ่งขึ้น เพราะมีพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราขยายตัวสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนอ สืบเนื่องจากภาวการณ์ซื้อขายยางมีราคาสูงขึ้นในขณะนี้
       
       อย่างไรก็ตาม ถ้วยรับน้ำยางซึ่งผลิตจากเซรามิกและพลาสติกที่ชาวสวนยางในประเทศไทยนิยมใช้กันอยู่นั้น ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องน้ำหนักมาก ราคาจำหน่ายใบละประมาณ 7 บาท และมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นอีก เพราะมีขั้นตอนการผลิตที่ใช้พลังงานมาก

มอ.วิจัย“จอกยาง”จากธรรมชาติ  ต่อยอดสู่ SMEs วงการยาง
สุรสิทธิ์ ประสารปราณ
        ขณะที่ถ้วยรับน้ำยางซึ่งผลิตจากพลาสติก แม้มีราคาถูกกว่า โดยจำหน่ายใบละ 3 บาท แต่มีน้ำหนักเบา ทำให้ปลิวตามลมในระหว่างที่แขวนไว้กับต้นยาง มีอายุการใช้งานไม่นาน อีกทั้งเมื่อถ้วยรับน้ำยางเสื่อมสภาพก็จะกลายเป็นขยะมลพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสวนยาง
       
       ดังนั้น การทำวิจัยเรื่องการพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยน้ำยางธรรมชาติและดินขาว ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงเกิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาถ้วยรับน้ำยางที่มีน้ำหนักเหมาะสม คุณภาพแข็งแรง ราคาถูก และเน้นใช้วัสดุจากท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่สำคัญให้ได้ถ้วยรับน้ำยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
       
       นายสุรสิทธิ์ กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้น้ำยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้มาแปรรูป โดยมีกระบวนการผลิตเชิงเทคนิคคือ การใช้น้ำยางพาราที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนซ์ ผสมกับกาวโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ ที่มีต้นทุนของกาวไม่แพงนักเป็นตัวเชื่อมประสาน
       
       จากนั้นนำแป้งมันสำปะหลังมาผสมกับสารเสริมแรงคือ ดินขาว แล้วแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน โดยส่วนหนึ่งนำมาเติมด้วยน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ในปริมาณร้อยละ 80 ของน้ำหนักแป้งมันสำปะหลังผสมดินขาว ผสมให้เข้ากันแล้วเติมสารยึดเหนี่ยวจากยางพาราผสมโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ในปริมาณร้อยละ 30 ของน้ำหนักแป้งมันสำปะหลังผสมดินขาว ทำการนวดผสมแล้วนำไปอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนและความดันต่อไป
       
       “ผลงานวิจัยขณะนี้พบว่า ถ้วยรับน้ำยางที่ผลิตได้มีความแข็งแรงมาก แต่มีข้อเสียในเรื่องเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำสูงอยู่ ต่อมาจึงได้แก้ไขด้วยการเคลือบสารอีพ็อคซี หรือสารป้องกันการดูดซึมน้ำ เมื่อนำมาทดลองใช้บรรจุน้ำยางพาราพบว่า ไม่เพียงใช้งานได้ดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้น้ำยางที่กรีดได้ไม่ติดแน่นบริเวณก้นถ้วยเหมือนพลาสติก” นายสุรสิทธิ์กล่าวว่า
       
       นักวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.หาดใหญ่ กล่าวด้วยว่า สำหรับราคาของถ้วยรับน้ำยางที่ทำจากยางพารานั้น อยู่ระหว่างราคาของถ้วยพลาสติก กับราคาของถ้วยกระเบื้องเซรามิก
       
       อีกทั้งถ้วยรับน้ำยางที่ผลิตมีการขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ซึ่งถอดแบบจากถ้วยรับน้ำยางที่ผลิตจากเซรามิกเบอร์ 2 ที่ชาวบ้านนิยมใช้ ทำให้มีลักษณะของถ้วยรับน้ำยางเหมือนกัน แต่มีน้ำหนักเบากว่า ถือได้สะดวก ที่สำคัญเมื่อสภาพถ้วยรับน้ำยางเก่าเสื่อมสภาพก็ทุบให้แตก ถ้วยน้ำยางจะย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ
       
       “หากสูตรการผลิตถ้วยรับน้ำยางที่ได้จากการวิจัยจะได้รับการพัฒนาต่อยอดออกไป โดยให้มีกระบวนการผลิตที่รวดเร็ว ผลิตได้ปริมาณครั้งละมากๆ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนต่ำแล้ว ตนเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยางพารา และสามารถนำประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทำให้มีการใช้น้ำยางธรรมชาติมาแปรรูปมากขึ้น ที่สำคัญยังถือเป็นการทดแทนถ้วยรับน้ำยางที่ทำจากพลาสติก ซึ่งไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”
       
       สำหรับงายวิจัยการผลิตถ้วยรับน้ำยางพาราชิ้นนี้ มีความเป็นไปได้พอสมควรที่น่าจะมีการต่อยอดนำไปสู่การผลิตในรูปแบบของอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าภาคธุรกิจรายใดจะให้ความสนใจหรือไม่ เพราะหากดูปริมาณตามที่จะรองรับแล้วมีความเป็นไปได้สูงมาก หากสามารถทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศหันมายอมรับนวัตกรรมชิ้นใหม่นี้

มอ.วิจัย“จอกยาง”จากธรรมชาติ  ต่อยอดสู่ SMEs วงการยาง
        นายสุรสิทธิ์กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ ตนยังทราบมาว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศยังได้ใช้นวัตกรรมใหม่ชิ้นนี้ในรูปแบบที่เกินความคาดหมายด้วย ซึ่งภายหลังที่เกษตรกรทราบก็ได้นำไปใช้เป็นกระถางเพาะชำกล้าไม้ แทนการใช้ถุงพลาสติก และนำไปปลูกต้นไม้ลงดินเลย เพราะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จึงได้มีการปรับรูปแบบและขนาดให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นกระถางเพาะชำแทนการใช้ถุงพลาสติก หรือเป็นกระถางปลูกต้นไม้
       
       ส่วนการปรับปรุงให้นำมาแทนถ้วยชามสำหรับรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันนั้น นายสุรสิทธิ์กล่าวว่า ตนก็มีแนวคิดอยู่เหมือนกัน แต่ต้องคำนึงถึงสารจากน้ำยางพาราที่อาจจะปนเปื้อนออกมากับอาหารได้ จึงต้องใช้เวลาศึกษาอีกระยะหนึ่ง
       
       ด้าน ดร.วราภรณ์ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งชาติด้านยางพารา สกว. กล่าวว่า ได้นำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่แก่นักวิชาการและเกษตรกร เพื่อให้มีการผลิตและใช้ในประเทศมากขึ้น เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์และทันสถานการณ์กับการพัฒนาการผลิตยางดิบ และผลิตภัณฑ์จากยางพาราในประเทศ พร้อมประกาศให้ผลงานวิจัยถ้วยรับน้ำยางพาราดังกล่าว เป็นผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2548 แล้วด้วย
       
       นอกจากนี้ สกว.ยังสนับสนุนให้นายสุรสิทธิ์ทำการวิจัยถ้วยรับน้ำยางพาราจากน้ำยางพาราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านอายุการใช้งานของถ้วยรับน้ำยางพาราชนิดใหม่นี้

ข่าวล่าสุด ในหมวด
คาดดัชนีอุตสาหกรรม ปี 59 โต 3% รถยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่อง
มาตรการอุ้ม SMEs ผลิดอก หนุนจีดีพีปี 58 เข้าเป้า โตร้อยละ 2.9
จุดพลุโครงการ ปั้น SMEs ทำสินค้าให้ตรงใจตลาด
ดีเดย์ 27 พ.ย.! เปิดมหกรรมความรู้เพื่อ SMEs ไทย
กสอ.ร่วม 20 สถาบันการเงินดันศูนย์ 11 แห่งทั่ว ปท.แก้ปัญหาหนี้สิน SME กระตุ้นการผลิต
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 15 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015