คลังปรับปรุงระเบียบค่าเช่าบ้านของข้าราชการใหม่

โดย MGR Online   
11 เมษายน 2549 19:12 น.
        คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างระเบียบกระทรวงการคลังแก้ไขปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการให้มีความชัดเจน สะดวก คล่องตัว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
       
       
วันนี้(11 เม.ย.) นายดนุพร ปุณณกันต์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบให้มีความชัดเจน สะดวก คล่องตัว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาทิ กำหนดให้ทายาทของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเป็นผู้ยื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้าน กรณีผู้มีสิทธิตายและให้ข้าราชการที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการเป็นผู้ยื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ให้ข้าราชการที่กู้เงินและซื้อบ้านในระหว่างสมรสและปรากฎชื่อคู่สมรสแต่เพียงผู้เดียวในสัญญากู้ สัญญาซื้อขาย และโฉนดที่ดิน สามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้โดยไม่ต้องเพิ่มชื่อเสียก่อน กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านย้อนหลังกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านย้อนหลัง โดยให้นำใบเสร็จรับเงินและสำเนาคำพิพากษาศาลปกครองเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านแทนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านสามารถรับรองการใช้สิทธิของตนเองในแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านรายเดือนได้เพื่อเป็นการลดภาระผู้บังคับบัญชาที่จะต้องรับรองในแบบขอเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017