แนะ 8 สถานปฏิบัติธรรมใจกลางกรุงเทพฯร่วม "สวดมนต์เคาท์ดาวน์"เสริมมงคลชีวิต

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์   
19 ธันวาคม 2551 15:45 น.
        ปีใหม่เสริมมงคลชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมพร้อมกับ "สวดมนต์เคาน์ดาวน์" แทน กิน ดื่ม เที่ยว แนะ 10 สถานที่ปฏิบัติธรรมใน กทม.-ปริมณฑล และอีก หลายแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ชี้การปฏิบัติธรรมเป็นการ "สั่งสมบารมี"และเสริมมงคลให้กับชีวิตที่ดีที่สุด
       
       ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เชื่อว่าท่านผู้อ่านจำนวนไม่น้อยที่ ต้องการจะทำสิ่งใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิต บางคนไปพึ่งพิงการดูดวง บางคนถือเอาวันสิ้นปีกลับบ้านไปเยี่ยมเยียนบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ บางคนตระเวนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ "ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360" เห็นว่าเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลทั้งให้กับตนเอง พ่อ แม่ ผู้มีพระคุณ รวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวร ในคราวเดียวกันได้คือ "การไปปฏิบัติธรรม"นั่นเอง
       
       ปฏิบัติธรรมใน 8 วัดใจกลางกรุง
       
       สุรีย์ศรี ขำปลื้มจิตร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ บอกว่า ในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ทางวัดได้จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม"โดยการบวชชีพราหมณ์ ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม ถึงวันที่ 2 มกราคมศกหน้า โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางวัดได้จัดติดต่อกันมานานหลายปีและมีญาติโยมผู้สนใจปฏิบัติธรรมเดินทางเข้ามาปฏิบัติต่อเนื่องหลายปีจำนวนมาก ซึ่งปีนี้ทางวัดไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
       
       ไฮไลน์ของงานบวชชีพรามหมณ์ถือศีลปฏิบัติธรรมของวัดพิชัยญาติการามนั้นจะอยู่ที่ "การสวดมนต์เคาน์ดาวน์" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างเที่ยงคืนวันที่ 31 ธันวาคม ไปจนถึงเที่ยงวันของวันที่ 1 มกราคม 2552 โดยผู้เข้าร่วมงานนี้จะนั่งล้อมวงสวดมนต์บริเวณพระเจดีย์ซึ่งมีพระบรมสาริกธาตุบรรจุอยู่ ซึ่งในการสวดมนต์ในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับผู้สวดมนต์นั้นโดยตรง
       
       นอกเหนือจากวัดพิชัยญาติการามแล้ว ในกรุงเทพฯมหานครยังมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่อีกหลายแห่ง อาทิ วัดธรรมมงคล ซอยสุขุมวิท 101บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ ซึ่งวัดดังกล่าวนี้มีหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภูริทัตโต ภาวนา "พุทโธ" เป็นผู้บุกเบิกและในระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2552 จะจัดให้มีการสวดลักขีบวชชีพรามหมณ์ถึง 10,000 คน ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อด้วยตัวเองที่วัดและในการบวชครั้งนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
       
       สำหรับผู้อ่านที่อยู่บริเวณด้านเหนือเขตภาษีเจริญที่สนใจไปปฏิบัติธรรมสั่งสมบารมีการสามารถเดินทางไปปฏิบัติธรรมใกล้ๆที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนเพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีคุณแม่สิริ กรินชัย แนวสติปัฏฐาน 4 เจริญสติอย่างต่อเนื่องตามแนวพระธีรราชมหามุนี วัดมหาธาตุ สถานที่เป็นตึกทันใหม่ทันสมัยหลายหลัง โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา 7-8 วัน
       
       โดยปีใหม่นี้ทางสมาคมฯได้เตรียมจัดงาน "เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปีใหม่"ซึ่งเป็นการจัดงานประจำปีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 81 พรรษารวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนให้ได้ปฏิบัติธรรม สั่งสมบารมีให้แก่ตนเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเน้นการสวดมนต์เคาท์ดาวน์ เพื่อเสริมดวงและเป็นมงคลแก่ชีวิต ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มกราคมต่อเนื่องไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2552
       
       และยังมีวัดใน กทม.อีกหลายแห่งที่ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนให้หันมาปฏิบัติธรรมแทนการ กิน ดื่ม เที่ยว อาทิ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ถนนพระราม1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ วัดนี้มีพระอาจารย์ถาวร จิตฺตถาวโร แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา "พุทโธ" ผู้สนใจสามารถเดินทางไปปฏิบัติธรรมได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และในช่วงปีใหม่นี้จะมีการสวดมนต์เคาท์ดาวน์ในคืนวันที่ 31 ถึงวันที่ 1 มกราคมด้วย
       
       วัดปากน้ำภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด) ตามแนวธรรมกาย ใช้คำบริกรรม "สัมมาอรหัง" สถานที่ปฏิบัติมีอยู่หลายแห่งและมีความสะดวกสบาย
       
       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรม "ยุบหนอ พองหนอ" สถานที่ปฏิบัติ คณะ 5 สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระเปิดทุกวัน สอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิ
       
       วัดอินทรวิหาร อาคารปฏิบัติธรรม "เฉลิมพระเกียรติ" วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหมกรุงเทพฯ วัดนี้มีแนวหลักสูตรของคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขยายผล จากผู้ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นอาคารทันสมัย 5 ชั้น จุได้ประมาณ 500 คน
       
       ส่วนผู้อ่านที่อยู่ในบริเวณสวนหลวงสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมได้ที่บ้านปฏิบัติธรรมสวนหลวง ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีพระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร พระมหาทองมั่น สุทธฺจิตฺโต สติปัฏฐาน 5 เป็นผู้ดำเนินการ
       
       แหล่งปฏิบัติธรรมย่านปริมณฑล
       
       ขณะเดียวกันถ้าผู้อ่านที่อยู่ฝั่งจังหวัดนครปฐม สามารถเดินทางไปปฏิบัติธรรมได้ที่ สำนักงานพุทธมณฑล พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา จ. นครปฐมโทร ซึ่งสถานที่แห่งนี้เน้นสติปัฏฐาน 4 กำหนดรู้อารมณ์ บริกรรม "ยุบหนอ พองหนอ"
       
        ส่วนจังหวัดนนทบุรี สามารถเดิน ทางไปปฏิบัติธรรมได้ที่ มูลนิธิหลวงพ่อเทียน วัดสนาม ตำบลวัดชลอ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี ซึ่งแนวทางของพ่อเทียน จิตตฺสุโภนั้น เน้นการเจริญสติ ที่นิยมคือวิธีสร้างจังหวะเป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา
       
        เมื่อรวมแหล่งปฎิบัติธรรมทั้งกทม.และปริมณฑลจะมีทั้งสิ้น 10 แห่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
       
       จังหวัดดังที่คนนิยมปฏิบัติธรรม
       
       ขณะเดียวกันมีสถานปฏิบัติธรรมกระจัดกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ อาทิ ภาคกลาง มี วัดอัมพวัน อำเภอ พหรมบุรี จ.สิงห์บุรี สถานที่อห่งนี้มีหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สติปัฏฐาน 4 เป็นผู้บริหาร สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ ต. หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ท่านพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี ) เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดรู้ รูป-นาม
       
       วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) บ้านท่าซุง อ. เมือง จ. อุทัยธานี หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แนวปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม "นะ มะ พะ ธะ" และสอนอนุสติ บริกรรม "พุทโธ"
       
       วัดป่าสุนันทวราราม บ้านลิ่นถิ่น ต. ท่าเตียน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก อานาปานสติภาวนา เปิดอบรม "อานาปานสติภาวนา" แก่ผู้สนใจ ครั้งละ 9 วันเปิดรับครั้งละ 100-150 คน เป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัด กินอาหารวันละ 1 มื้อ ภาคตะวันออก สามารถเดินทางไปปฏิบัติธรรมได้ที่ วัดญาณสังวรารามวรวิหาร ต. ห้วยใหญ่ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีความสงบร่มรื่นและมีความสะดวกสบายสูง
       
       สำนักวิปัสสนาสมมิตร - ปราณี จ. ชลบุรี โทร. พระอาจารย์ใหญ่ เป็นสถานที่ซึ่งมีผู้บริจาคเพื่อขยับขยายมาจากวิเวกอาศรม สติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรม "ยุบหนอ พองหนอ" สถานที่ล้อมรอบด้วยทุ่งและธรรมชาติ มีกุฏิสงฆ์สร้างในแบบธรรมชาติมุงจาก อาคารปฏิบัติธรรมขนาดกลางและอุโบสถ ยังรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ไม่มากนัก
       
       ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายแห่ง เช่น วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ของหลวงพ่อชา สุภทฺโท เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ
       
       วัดถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัด เลย หลวงปู่หลุย จันทสาโร ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะมี ศาลาสร้างด้วยไม้ที่โปร่งสะอาดน่านั่งสมาธิ มีกุฏิหลายหลัง มีถ้ำอยู่ไม่สูงจากเชิงเขา มีบันได้ขึ้นสะดวก เป็นที่สงบวิเวกมากเหมาะแก่การปฏิบัติอย่างอุกฤษฎ์ พระในสายพระอาจารย์มั่นมักมากจำพรรษาและปฏิบัติธรรมที่นี่ บรรยากาศเงียบสงบ ห่างจากเมือง
       
       วัดถ้ำกองเพล ต. โนนทัน อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู ของ หลวงปู่ขาว อนาลโย แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา "พุทโธ" เป็นวัดป่ากว้างขวาง พร้อมศาลาปฏิบัติธรรมสร้างภายในถ้ำ ทางไปถ้ำสะดวกอยู่ริมถนน รถเข้าถึงปากถ้ำได้ บางกุฏิก็ซ่อนอยู่ตามเหลือบผาต่าง ๆ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
       
       วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา "พุทโธ" ในวัดมีกุฏิที่พักหลายกุฏิ มักจะมีลูกศิษย์มาอยู่ปฏิบัติกันมากแต่ผู้มาปฏิบัติที่นี่ต้องกินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก
       
       วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย ของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา "พุทโธ" ในวัดมีกุฏิเรือนรับรองอยู่มาก บริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยป่าโปร่ง ป่าไผ่ ทะเลสาบใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เหมาะแก่การอยู่ปฏิบัติ
       
       35 วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา "พุทโธ" วัดตั้งอยู่บนภูทอกเหมาะกับผู้ปฏิบัติที่ฝึกมาดีพอสมควร มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้เนื่องจากเปลี่ยวและสูงอยู่บนภูเขา แต่บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ
       
       อานิสงฆ์ของการปฏิบัติธรรม
       
       อย่างไรก็ตามการบวชชีพรามหมณ์หรือการปฏิบัติธรรมนั้นตามหลักของพระพุทธศาสนาได้บัญญัติอานิสงฆ์ของการปฏิบัติดังกล่าวไว้คือ อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ์
       
       1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา
       
       2. เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย
       
       3. สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย
       
       4. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป
       
       5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา
       
       6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
       
       7. เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา
       
       8. ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ
       
       9. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย
       
       10. ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆ ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างคนให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสริมอาสาการ ให้คนได้บวช
       
        ดังนั้นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้หากท่านผู้อ่านทั้งหลายยังไม่รู้ว่าจะทำอะไร หรือไม่มีการวางแผนใดๆท่านลองไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นเพื่อเป็นการสั่งสมบารมีและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองต่อไป

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017