'พรหมญาณ พยากรณ์' ใครๆ ก็เป็นหมอดูได้

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์   
25 มกราคม 2553 15:03 น.
'พรหมญาณ พยากรณ์' ใครๆ ก็เป็นหมอดูได้
        *ไขศาสตร์ (ที่เคย) ลี้ลับ 'โหราศาสตร์' กับคนรุ่นใหม่
       
       *'ไพ่พรหมญาณ' สร้างทัศนคติใหม่ ศึกษาเรียนรู้ได้
       
       *พร้อมหลักการดูดวง ดูอย่างไรไม่งมงาย ต้องประกอบด้วยปัญญา
       
       *เตรียมเผยแพร่ แปลภาษาต่างประเทศ สร้างชื่อโดยคนไทย
       
        'พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์' ผู้คิดค้นไพ่พรหมญาณ มีความน่าสนใจ ที่ทำให้ 'Smart Job' ไปค้นหาคำตอบ
       
        ด้วยประวัติการศึกษาเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนายกองค์การนักศึกษา จบออกมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่แผนกแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายบุคคลบริษัทในเครือเอสซีจี
       
        เมื่อวันหนึ่งคนคนนี้หันหลังให้กับอาชีพ เดินทางสู่อาชีพใหม่คือการเป็น 'หมอดู' มันเกิดอะไรขึ้น?
       
        จากคำตอบทำให้เรารู้ว่า...สิ่งที่เปลี่ยนไปของคนคนนี้คือ 'ชื่อของอาชีพเท่านั้น' แต่ยังคงกลิ่นอายความคิด แนวคิด แล้วเกิดการผสมผสานศาสตร์ที่ร่ำเรียนมากับโหราศาสตร์ (ที่เรียกได้ว่า..ต่างกันสุดขั้ว) นำเสนอผ่านคำทำนายจากไพ่พรหมญาณอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน
       
        แม้คิวงานของเขาจะแน่นเอี้ยดเพราะอยู่ระหว่างการเตรียมการอบรมพยากรณ์ หลักสูตรไพ่พรหมญาณพยากรณ์ศาสตร์ รุ่นที่ 17 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่จะจัดขึ้นวันที่ 30-31 มกราคมนี้
       
        กับเหตุผลเพื่อไขความลี้ลับของอาชีพโหราศาสตร์ว่าคนธรรมดาๆ ก็สามารถเป็นหมอดูได้...เขาจึงยินดียิ่ง
       
       คิดค้นไพ่พรหมญาณขึ้นมาเพื่ออะไร?
       
        ต้องเริ่มจากความสนใจของศาสตร์ที่ว่าด้วยโหราศาสตร์ เมื่อผมมีโอกาสได้ใกล้ชิดพุทธศาสนาจากการปฏิบัติธรรมและบวช และประสบกับตนเองว่าการรู้เพียงวัน เดือน ปีเกิด ทำให้เราสามารถรู้ถึงอนาคตได้ จึงสนใจศึกษาค้นคว้าทุกโหราศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย ไทย ยุโรป
       
        ผมเห็นว่าโหราศาสตร์เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ และศาสตร์พรหมญาณ พยากรณ์ เป็นศาสตร์ที่ผมคิดค้นขึ้นมาใหม่ เป็นการรวบรวมหัวใจของศาสตร์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อเผยแพร่ให้คนในสังคมไทยที่เชื่อเรื่องการดูดวง กลับมาสนใจศึกษาและคิดว่าวิธีการดูดวงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดที่คนสามารถนำไปใช้งานได้จริง
       
        พรหมญาณ พยากรณ์ ต้องการเปลี่ยนทัศนคติคนในสังคมไทย ว่าคนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้โหราศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบเป็นอาชีพได้ และทำได้ง่ายกว่าศาสตร์อื่นๆ ด้วยการอธิบายด้วยภาพที่ตรงไปตรงมา เน้นให้คนเข้าใจความรู้ของโหราศาสตร์และนำความเข้าใจนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือการสะเดาะห์เคราะห์
       
        ถ้าคุณศึกษาโหราศาสตร์ คุณยังใช้ชีวิตแบบปรกติได้ เพียงแต่คุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญโหราศาสตร์ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ เพิ่มมาอีกกรณีหนึ่งเท่านั้นเอง เปรียบเสมือนวันนี้คุณเป็นคนไทยแต่ต้องค้าขายกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น ก็เรียนภาษาเขาเพื่อใช้ประโยชน์ คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่วุ่นวายซับซ้อน
       
        เสน่ห์ของไพ่พรหมญาณจึงอยู่ที่หยิบไพ่อะไรขึ้นมาคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ใจคุณคิด เรื่องที่ถามและคำตอบที่ได้ตรงไปตรงมาในสิ่งที่ต้องการและไม่สามารถโกหกคนดูได้ เช่น ถามเรื่องความรัก จะได้แต่งงานไหม จับได้ไพ่พระรามกับนางสีดา คำทำนายว่าเป็นคู่ที่สมบูรณ์ โอกาสการแต่งงานสูง แต่ถ้าจับได้ไพ่โมรา ยากที่จะอยู่ด้วยกัน เพราะเป็นเรื่องของการแย่งชิง การทรยศหักหลังจากคนที่รัก
       
       ถ้ามีคนบอกว่าโหราศาสตร์เป็นเรื่องงมงาย คุณจะอธิบายอย่างไร?
       
        สังคมไทยแยกระหว่างพุทธกับพราหมณ์ไม่ออก ในสมัยพุทธกาล ตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติ มีพราหมณ์เข้ามาทำนายพุทธลักษณะ ว่ากษัตริย์องค์นี้จะได้ออกบวช หรือตอนที่จะบรรลุเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีการอธิษฐาน เสี่ยงทายลอยถาดทองคำ ว่าจะมีโอกาสบรรลุธรรมในคืนวันเพ็ญวันวิสาขะหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เป็นศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันมากระหว่างพุทธกับพราหมณ์ ถามว่าเรื่องความเชื่อ กับความศรัทธาถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญา มันจะเพี้ยน
       
        กำลังจะบอกว่าสังคมไทย ถ้าจะดูดวง คุณดูได้ ศรัทธาได้ แต่จะต้องมีเรื่องของปัญญาประกอบด้วย คือ การนำความเชื่อของพระพุทธเจ้ามาไตร่ตรองอยู่เสมอ อย่าเชื่อคำพยากรณ์ที่ยังมาไม่ถึงและให้ดูเหตุดูผลด้วย เช่น วันที่ไปดูดวงคุณจะเกิดอุบัติเหตุ ล้มตาย เป็นคำพยากรณ์ แต่ไม่ใช่เชื่อจนไม่ทำอะไรทั้งสิ้น แต่ถ้าเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา ถ้าเกิดเราขับรถเร็ว ก็ลดความเร็วลง ดื่มเหล้าขับรถกลับดึกๆ ดื่นๆ ก็ต้องปรับตัวให้มากขึ้น
       
        ต่อคำถามว่า แล้วจะแยกได้อย่างไรระหว่างความเชื่อกับความจริงในศาสตร์ของพยากรณ์ ง่ายมาก วันนี้ไปดูดวงศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ การทำนายอดีตถ้าทำนายได้แม่นยำ ปัจจุบันก็แม่นยำ ความเชื่อมั่นและความแม่นยำในอนาคตก็จะมีสูงเช่นเดียวกัน เปรียบเสมือนกรมอุตุฯ พยากรณ์ว่าปีที่แล้วมันแล้ง ปีนี้น้ำมากระวังน้ำจะท่วม ต้องมาดูว่าปีที่แล้วแล้งจริงไหม ปีนี้น้ำเริ่มเยอะ โอกาสท่วมมีสูง ถ้าคนไม่เชื่อเลยจะม่เตรียมตัว ถ้าคนเชื่อด้วยสติปัญญาคือป้องกัน ส่วนคนที่เชื่อว่าน้ำท่วมแน่นอนก็ขนตั้งแต่ต้นปี
       
        เช่นเดียวกับการดูดวง ในสังคมไทยส่วนใหญ่แล้วคนดูดวงแล้วเชื่อเลยเป็นอันดับแรก จะไม่ประกอบด้วยปัญญา แต่ศาสตร์ของพรหมญาณไม่ใช่ จะสอนให้รู้จักการเช็กอดีต ปัจจุบัน และรอดูผลของอนาคตแล้วค่อยเชื่อถือ ต่างกันตรงนี้
       
       ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติจำเป็นต้องมาดูดวงหรือไม่?
       
        คนที่ใช้ชีวิตตามปรกติไม่จำเป็นต้องมาดูดวง เช่น ทำงานด้วยสัมมาอาชีพ การดูแลครอบครัว ใช้ชีวิตปรกติ ไม่มีความวุ่นวายอะไรมาก ไม่จำเป็นต้องมาดูดวง
       
        แต่ชีวิตของคนมีความแตกต่างกัน คนเราจะใช้ชีวิตเรียบๆ ง่ายๆ ไม่เหมือนกัน ไม่ได้เป็นทุกคน คนมาดูดวงส่วนใหญ่มักประสบปัญหาค่อนข้างร้ายแรงและหาทางออกได้ยากด้วยตัวเอง จึงนำมาสู่การปรึกษาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ หรือการปฏิบัติธรรม รวมถึงศาสตร์ที่เรียกว่าการพยากรณ์
       
        แต่อย่าลืมว่าโหราศาสตร์ถ้าไม่มีประโยชน์จริงกับการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่สามารถนำไปใช้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตหรือเตือนผู้คนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติในอนาคตได้ ศาสตร์เหล่านี้จะไม่ถูกถ่ายทอดกันมายาวนานสืบรุ่นต่อรุ่นเป็นพันๆ ปี
       
        เพราะมีประโยชน์จริง จึงอยู่ได้ ฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่มาศึกษาโหราศาสตร์ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นคนที่มีความรู้สูงๆ เป็นครูบาอาจารย์ เป็นนักธุรกิจ หรือเป็นกลุ่มคนมีอันจะกิน ชนชั้นกลางถึงระดับสูง เพราะคนกลุ่มนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าองค์ความรู้ของการพยากรณ์หรือโหราศาสตร์นี้นำไปใช้กับการทำงาน การทำธุรกิจ การเลือกคน การคบหาดูใจกับภรรยา เพื่อนฝูง หุ้นส่วน ได้หมด จึงเป็นความเข้าใจของสังคมยุคใหม่ ถ้าจะประสบความสำเร็จ เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของศาสตร์ต่างๆ ให้มากที่สุดด้วย โหราศาสตร์จึงได้รับความนิยมมากในยุคนี้
       
       เป้าหมายของคนในอาชีพนี้คืออะไร?
       
        ถ้าพูดถึงอาชีพหมอดู ทุกคนอยากได้รับการยอมรับ ในแง่กฎหมายอยากให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง สังคมไทยจะได้ยอมรับ หรือแง่การเรียนได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเรื่องเป็นราว เป็นความฝันของหมอดูทุกรุ่น
       
        แต่เป็นเรื่องยากเพราะทุกคนมองว่าเป็นอาชีพที่ไร้สาระและงมงาย หากให้ รมต.กระทรวงศึกษามานั่งดูดวงเขาคงไม่มาเพราะกลัวเสียเกรด แต่ถ้าเป็นคนที่ใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างประธานเครือ ซี.พี. จะทำธุรกิจบางอย่างแล้วให้หมอดูมาดูดวง เขากลับมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ยกเลิกนัดทุกอย่างเพื่อไปคุยกับหมอดู
       
        ผมค่อนข้างเสียดายว่า องค์ความรู้ของโหราศาสตร์ไทย สังคมไทยไม่ให้การยอมรับ ทำให้การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในสังคมสาธารณะยาก เช่น สมัยก่อนนวดแผนโบราณมองเป็นภาพลบ แต่ทุกวันนี้นวดแผนโบราณได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เป็นวิชาชีพที่ถูกหลักตามการบำบัดโดยแพทย์ ตราบใดที่สังคมไทยไม่เรียนรู้และเข้าใจในศาสตร์ของโหราศาสตร์ ทุกๆ กรณี สังคมไทยจะไม่ยอมรับโหราศาสตร์ว่าเป็นศาสตร์ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาในวงกว้างได้
       
        แต่เป้าหมายของผมไม่ต้องการเป็นหมอดู อยากจะเน้นการเผยแพร่ศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ที่ศึกษามา 7 ปีเต็ม และ 9 ปีในวันนี้ที่ผ่านการศึกษาองค์ความรู้ทฤษฎีต่างๆ นำมาสู่การปฏิบัติ นำมาสู่การพิสูจน์จากวงกว้างแล้วว่าศาสตร์ของพรหมญาณสามารถเผยแพร่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพียงแต่คุณเปิดใจมาศึกษาเท่านั้นเอง
       
       หมอดูเกิดขึ้นเยอะมาก ไม่ต่างจากร้านกาแฟสดที่มีกันตามตรอกซอกซอย แรงดูดคนเข้ามาในอาชีพนี้เพราะอะไร?
       
        รายได้ และกระแสคนไทยเห็นอะไรดีก็แห่ตามกัน อย่างกาแฟ คนก็ทำกาแฟเต็มไปหมด แต่อย่าลืมว่ากระแสที่ทำลงไป ผลที่มองคือรายได้ผลประโยชน์ แต่คุณภาพจะเป็นตัวคัดเกรด เช่นเดียวกับหมอดูเมื่อปี 2545 คนจุดกระแสหมอดูให้ดังคือหมอลักษณ์ ต่อเนื่องมาถึงหมอกฤษฎ์ หมอดูท่านอื่น คนอื่น เริ่มมองอาชีพนี้แปลกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของรายได้และผลประโยชน์
       
        สืบเนื่องจากความคล่องตัวของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการดูดวงผ่านมือถือ อินเทอร์เน็ต 1900 สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมไทยเริ่มมองเห็นว่าอาชีพนี้สามารถประกอบอาชีพได้และมีรายได้ค่อนข้างดี
       
        และที่สำคัญผลวิจัยกสิกรไทยในสังคมกรุงเทพฯ ดูดวงสูง รายได้จากธุรกิจนี้ 2,500 ล้านบาท ทั่วประเทศเป็นหมื่นล้าน แต่กระแสคนที่ทำอาชีพนี้ยังน้อย จึงเป็นเรื่องปรกติที่คนทั่วไปเริ่มหันมาทำอาชีพนี้เป็นดอกเห็ด
       
        แต่ท้ายที่สุด คุณภาพ ศาสตร์ที่เป็นของแท้จะอยู่แค่นั้น
       
        ผมว่าความมหัศจรรย์ทำให้โหราศาสตร์มีเสน่ห์ ไม่ว่าเราจะไปดูดวงกับหมอดูท่านใดก็ตาม เพียงรู้วัน เดือน ปีเกิด เขาสามารถรู้ลึกในสิ่งที่เราไม่เคยบอกใคร เป็นองค์ความรู้ที่ทำให้โหราศาสตร์อยู่มาได้อย่างยาวนาน กำลังจะบอกว่า ถ้าหมอดูดูดวงคน 100 คนแล้วทายออกมาได้แม่นยำ เป็นเรื่องมหัศจรรย์ ซึ่งอาจเป็นองค์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อะไรก็ตาม มันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้โหราศาสตร์เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยได้มาก
       
        คนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องโหราศาสตร์ต้องเกิดจากการเรียนรู้จริงๆ ไม่ใช่เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็น
       
        (ตัวเข้ม) ทุกวันนี้ของ 'พรหมญาณ' เมื่อว่างเว้นจากงานอบรม เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเขียนหนังสือ และเตรียมโปรเจกต์ใหญ่ แปลพรหมญาณ พยากรณ์เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ใหม่ที่คิดค้นโดยคนไทยให้ต่างชาติได้รู้จัก
       
       เรื่อง พนารัตน์ ลิ้ม
       ภาพ นิรุจน์ ตฤษณานนท์

จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017