กรมทางหลวงเร่งสางจุดลง “มอเตอร์เวย์” โคราช เดินหน้าถลุง 8.2 หมื่นล.

โดย MGR Online   
25 มกราคม 2556 21:19 น.
กรมทางหลวงเร่งสางจุดลง “มอเตอร์เวย์” โคราช เดินหน้าถลุง 8.2 หมื่นล.
กรมทางหลวงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การก่อสร้างจุดเชื่อมต่อทางมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช กับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณ กม. 2 ถ.มิตรภาพ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันนี้ ( 25 ม.ค.)
        ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - กรมทางหลวงเร่งเดินหน้าโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-โคราช ถลุง 8.2 หมื่นล้าน ล่าสุด เปิดรับฟังความเห็นสางปัญหาจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณ กม.2 ถ.มิตรภาพ บายพาสนครราชสีมา เผยปรับรูปแบบใหม่ลดพื้นที่เวนคืนลงและเปิดรั้วกั้นให้ชุมชนร่วมใช้ประโยชน์ถนนมอเตอร์เวย์ด้วย ระบุ หากทุกฝ่ายเห็นด้วยพร้อมผลักดันก่อสร้างทันที
       
       วันนี้ (25 ม.ค.) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 กรมทางหลวง ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของของประชาชนในการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา บริเวณ กม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตามโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา โดยได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน สถานศึกษา และประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 500 คน
       
       ในระหว่างการประชุม ได้มีกลุ่มอาสาสมัครมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล นครราชสีมา (ฮุก 31) มาชูป้ายคัดค้านไม่ให้ย้ายจุดสิ้นสุดของมอเตอร์เวย์ จากจุดเดิม กม.2 ไปลงในช่วง กม.4-6 เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งอาคารส่งเสริมพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมสาธุชนเพื่อปฏิบัติธรรมของฮุก 31 ขณะที่บริเวณหัวสะพานบ้านคนชุม ได้มีการขึ้นป้ายคัตเอาต์ขนาดใหญ่ข้อความระบุว่า “ชาวบ้านตำบลปรุใหญ่ ขอคัดค้านจุดลงมอเตอร์เวย์บริเวณ กม.ที่ 2 จุดนี้ไม่เหมาะสม ทำให้การจราจรติดขัด และสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนโคราช”
       
       โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง มีทั้งฝ่ายที่คัดค้านและสนับสนุนสลับกันลุกขึ้นชี้แจงเหตุผล ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอไปยังกรมทางหลวงต่อไป
       
       นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 8 นครราชสีมา กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการให้หน่วยงาน องค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบริเวณช่วงปลายของโครงการ จาก อ.ขามทะเลสอ ถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ได้รับทราบข้อมูล และสรุปผลการศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้มีส่วนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอ โดยร่วมกันพิจาณา และร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาของโครงการ
       
       ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้จัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนบางส่วนที่ยื่นคัดค้านการก่อสร้างบางจุดเข้าไปยังกรมทางหลวง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยจุดที่เป็นปัญหามี 2 จุดใหญ่ คือ ช่วงผ่านพื้นที่ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ชี้แจง และทำความเข้าใจกับประชาชนได้ข้อยุติไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับช่วงโค้งถนนให้แคบลง ลดผลกระทบต่อชุมชนทุกฝ่ายยอมรับ และเข้าใจตรงกัน
       
       ส่วนจุดที่ 2 คือ จุดสิ้นสุดโครงการฯ จากบริเวณช่วง อ.ขามทะเลสอ ถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาบริเวณ กม.2 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีการคัดค้านมาโดยตลอด วันนี้จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งกรมทางหลวงได้มีการปรับปรุงรูปแบบโครงกางใหม่ในช่วงสิ้นสุดโครงการ จุด กม.2 โดยปรับเป็นรูปแบบทางหลวงที่ไม่มีรั้วกันตลอดช่วง จาก อ.ขามทะเลสอ-ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 10.8 กม. พร้อมก่อสร้างช่องจราจรเพิ่มเติมจาก 4 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ และสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ทางหลวงพิเศษของโครงการได้
       
       ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงรูปแบบครั้งนี้ คือ ประชาชนในท้องถิ่นบริเวณนี้สามารถใช้ทางหลวงเส้นนี้ได้ และสามารถเชื่อมต่อทางเชื่อมสู่ทางหลวงเส้นนี้ได้ รวมถึงพื้นที่บริเวณสองข้างทางสามารถพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยด้านธุรกิจ-การค้า ที่มีทางหลวงเส้นนี้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย
       
       นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงรูปแบบทางแยกต่างระดับให้มีรัศมีเลี้ยวที่ลดลงบริเวณเข้าเชื่อมกับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา แต่ยังเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ซึ่งผลดีคือทำให้ลดพื้นที่การเวนคืนลงได้ โดยรูปแบบทางแยกยังคงเป็นสะพานต่างระดับที่อำนวยความสะดวก และปลอดภัยต่อการจราจรที่สามารถเลี้ยวข้ามทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาได้เลยในทุกทิศทาง
       
       ด้าน นายเกษม ศรีวรานันท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการจากนี้ไป จะมีการรวบรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามของประชาชนในที่ประชุมครั้งนี้ ส่งไปยังกรมทางหลวงเพื่อร่วมกันพิจารณาต่อไป ส่วนแนวทางจะออกมาอย่างไรคงต้องใช้เวลาสรุปผลอีกสักรยะ ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบกับรูปแบบการปรับปรุงแก้ไขใหม่ดังกล่าว กรมทางหลวงจะเริ่มกระบวนการด้านการเวนคืนและดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาในกระบวนการเวนคืนประมาณ 20 เดือน ซึ่งโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา รวมระยะทาง 196 กม. ใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 82,000 ล้านบาท งบประมาณค่าเวนคืนที่ดิน 9,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง

กรมทางหลวงเร่งสางจุดลง “มอเตอร์เวย์” โคราช เดินหน้าถลุง 8.2 หมื่นล.
       

กรมทางหลวงเร่งสางจุดลง “มอเตอร์เวย์” โคราช เดินหน้าถลุง 8.2 หมื่นล.
       

กรมทางหลวงเร่งสางจุดลง “มอเตอร์เวย์” โคราช เดินหน้าถลุง 8.2 หมื่นล.
       

กรมทางหลวงเร่งสางจุดลง “มอเตอร์เวย์” โคราช เดินหน้าถลุง 8.2 หมื่นล.
       

กรมทางหลวงเร่งสางจุดลง “มอเตอร์เวย์” โคราช เดินหน้าถลุง 8.2 หมื่นล.
       

กรมทางหลวงเร่งสางจุดลง “มอเตอร์เวย์” โคราช เดินหน้าถลุง 8.2 หมื่นล.
       

กรมทางหลวงเร่งสางจุดลง “มอเตอร์เวย์” โคราช เดินหน้าถลุง 8.2 หมื่นล.
       

กรมทางหลวงเร่งสางจุดลง “มอเตอร์เวย์” โคราช เดินหน้าถลุง 8.2 หมื่นล.
       

จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017