เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์

โดย MGR Online   
22 กุมภาพันธ์ 2556 14:48 น.
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - งานวิจัย ม.ขอนแก่นเนื้อหอม เอกชนสนใจขอใช้สิทธิ์ “ครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์” แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว เจ้าของธุรกิจ SMEs มั่นใจผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยมีลู่ทางตลาด พร้อมทุ่มเงินลงทุนผลิตครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์ในเชิงอุตสาหกรรม
       
       วันนี้ (22 ก.พ. 56) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแถลงข่าวการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์” ณ ที่ห้องสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. และนายเสกสรร งามดี ประธานกรรมการบริษัท เอสทูเอ็ม เฮลโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแถลงข่าว
       
       ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มข.ภูมิใจที่ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้โดยตรง
       
       ผลงานวิจัยครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์ของ รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มข. ที่ได้นำเอาสารสกัดสมุนไพร มาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาอาการเซลลูไลต์ ทำให้ไขมัน บริเวณต้นแขน ต้นขาและหน้าท้องไม่เป็นคลื่น มีความเรียบเนียนและความหนาของชั้นไขมันลดลง
       
       นอกจากนี้ สารสกัดสมุนไพรยังช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลาย และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร ที่สำคัญมีผลการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายรองรับงานวิจัยชิ้นนี้ด้วย
       
       ทั้งนี้ มข.มีนโยบายมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเป็นยุทธศาสตร์การบริการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ
       
       ด้าน นายเสกสรร งามดี ประธานกรรมการ บริษัท เอสทูเอ็ม เฮลโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลท์ ภายใต้แบรนด์ “SEIKI” กล่าวว่า ส่วนตัวมีความสนใจสมุนไพรเป็นทุนเดิม เมื่อทราบข่าวผลงานวิจัยชิ้นนี้ว่ามีจุดเด่น คือ นำเอาสารสกัดสมุนไพรมาเป็นสารสำคัญของผลิตภัณฑ์ ทั้งมีผลการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายและมีการตอบรับอย่างดี จึงเล็งเห็นช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรม
       
       “มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์ เซกิ มีความเป็นไปได้ทางการตลาดและลู่ทางเติบโตในอนาคต จึงทุ่มเงินลงทุนในการขอใช้สิทธิ์งานวิจัยชิ้นนี้ไปผลิตเป็นสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมกับศึกษาตลาด ประเมินศักยภาพ ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิต ที่สำคัญบริษัทได้รับคัดเลือกจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มข. ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการรุกธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ให้ประสบผลสำเร็จในอนาคต” นายเสกสรรกล่าว และว่า
       
       แผนรุกตลาดเบื้องต้น บริษัทฯ วางช่องทางการจำหน่ายประกอบด้วย ร้านค้าส่ง ร้านขายยาทั่วประเทศ ที่พร้อมนำผลิตภัณฑ์ครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์เซกิ ไปวางจำหน่ายในร้าน ขณะเดียวกันมีทีมจำหน่าย และทีมการตลาด รุกขยายช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งมีแผนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศด้วย
       
       ด้าน รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนเชื่อมโยงผลงานวิจัยนี้ แก่ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในการสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มข. ถือเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและความทุ่มเทต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้ และมีผลตอบรับของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก
       
       การให้ความช่วยเหลือบริษัท เอสทูเอ็ม เฮลโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มข. นอกจากจะให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ ผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่แล้วยังให้ความช่วยเหลือในฐานะพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทฯ ต่อการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผลิต พร้อมหาช่องทางจำหน่าย แผนประชาสัมพันธ์ และการตลาด ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในระดับประเทศต่อไปได้


     
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
เวทีแถลงข่าวการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลท์ ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ มอบใบประกาศอนุญาตให้ใช้สิทธิ แก่นายเสกสรร งามดี
     
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
     
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
     
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017