หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
22 กุมภาพันธ์ 2556 14:48 น.
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - งานวิจัย ม.ขอนแก่นเนื้อหอม เอกชนสนใจขอใช้สิทธิ์ “ครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์” แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว เจ้าของธุรกิจ SMEs มั่นใจผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยมีลู่ทางตลาด พร้อมทุ่มเงินลงทุนผลิตครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์ในเชิงอุตสาหกรรม
       
       วันนี้ (22 ก.พ. 56) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแถลงข่าวการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์” ณ ที่ห้องสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. และนายเสกสรร งามดี ประธานกรรมการบริษัท เอสทูเอ็ม เฮลโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแถลงข่าว
       
       ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มข.ภูมิใจที่ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้โดยตรง
       
       ผลงานวิจัยครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์ของ รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มข. ที่ได้นำเอาสารสกัดสมุนไพร มาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาอาการเซลลูไลต์ ทำให้ไขมัน บริเวณต้นแขน ต้นขาและหน้าท้องไม่เป็นคลื่น มีความเรียบเนียนและความหนาของชั้นไขมันลดลง
       
       นอกจากนี้ สารสกัดสมุนไพรยังช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลาย และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร ที่สำคัญมีผลการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายรองรับงานวิจัยชิ้นนี้ด้วย
       
       ทั้งนี้ มข.มีนโยบายมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเป็นยุทธศาสตร์การบริการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ
       
       ด้าน นายเสกสรร งามดี ประธานกรรมการ บริษัท เอสทูเอ็ม เฮลโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลท์ ภายใต้แบรนด์ “SEIKI” กล่าวว่า ส่วนตัวมีความสนใจสมุนไพรเป็นทุนเดิม เมื่อทราบข่าวผลงานวิจัยชิ้นนี้ว่ามีจุดเด่น คือ นำเอาสารสกัดสมุนไพรมาเป็นสารสำคัญของผลิตภัณฑ์ ทั้งมีผลการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายและมีการตอบรับอย่างดี จึงเล็งเห็นช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรม
       
       “มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์ เซกิ มีความเป็นไปได้ทางการตลาดและลู่ทางเติบโตในอนาคต จึงทุ่มเงินลงทุนในการขอใช้สิทธิ์งานวิจัยชิ้นนี้ไปผลิตเป็นสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมกับศึกษาตลาด ประเมินศักยภาพ ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิต ที่สำคัญบริษัทได้รับคัดเลือกจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มข. ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการรุกธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ให้ประสบผลสำเร็จในอนาคต” นายเสกสรรกล่าว และว่า
       
       แผนรุกตลาดเบื้องต้น บริษัทฯ วางช่องทางการจำหน่ายประกอบด้วย ร้านค้าส่ง ร้านขายยาทั่วประเทศ ที่พร้อมนำผลิตภัณฑ์ครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลต์เซกิ ไปวางจำหน่ายในร้าน ขณะเดียวกันมีทีมจำหน่าย และทีมการตลาด รุกขยายช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งมีแผนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศด้วย
       
       ด้าน รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนเชื่อมโยงผลงานวิจัยนี้ แก่ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในการสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มข. ถือเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและความทุ่มเทต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้ และมีผลตอบรับของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก
       
       การให้ความช่วยเหลือบริษัท เอสทูเอ็ม เฮลโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มข. นอกจากจะให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ ผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่แล้วยังให้ความช่วยเหลือในฐานะพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทฯ ต่อการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผลิต พร้อมหาช่องทางจำหน่าย แผนประชาสัมพันธ์ และการตลาด ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในระดับประเทศต่อไปได้


     
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
เวทีแถลงข่าวการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ครีมและน้ำมันนวดสลายเซลลูไลท์ ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ มอบใบประกาศอนุญาตให้ใช้สิทธิ แก่นายเสกสรร งามดี
     
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
     
เอกชนตอบรับงานวิจัย ม.ขอนแก่น ขอสิทธิ์ทำผลิตภัณฑ์สลายเซลลูไลต์
     
ข่าวล่าสุด ในหมวด
อีกแล้ว! พบรอยคล้ายพญานาค เลื้อยบนฝากระโปรงรถนายตำรวจเมืองอุดรฯ
พิลึก! ชาวบ้านแห่กราบบ่อน้ำผุดกลางทุ่งนาแล้ง เชื่อเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
วอนช่วยบุรีรัมย์แล้งวิกฤต สระน้ำผลิตประปาหมู่บ้านแห้ง กว่า 150 ครัวเรือนทุกข์หนัก
ขอนแก่นแล้งหนัก เตรียมจัดงบช่วยเกษตรกร 13 อำเภอ
แล้งคุกคามอีสานใต้หนัก ประกาศภัยฉุกเฉิน 3 จว. เขื่อนใหญ่ลดฮวบ-เมืองโคราชอ่วมประปาไม่ไหล
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015