หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 3 กรกฎาคม 2556 10:17 น.
ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
        
       ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ยังฉาวไม่เลิก!! เด็กนักเรียนส่อก่อหวอด ต้าน “พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์” ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย ออกหนังสือเรียกเก็บค่าเทอมแพงสุดโหด ชี้เพิ่มขึ้นราว 4-5 เท่า จากที่เคยเรียกเก็บในเทอมก่อนๆ แค่กว่าพันกลายเป็นกว่าครึ่งหมื่น เผยมีการรวบรวมเอกสารส่งคืนแล้ว แถมวิจารณ์กันแซดสื่อสังคมออนไลน์
        
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) โรงเรียนมัธยมประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งปัจจุบันถูกจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนมัธยมอันดับ 4 ของประเทศนั้น ภายหลังจากนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเมื่อช่วงเช้าของวานนี้ (2 ก.ค.) ทางโรงเรียนได้นำเอกสาร “ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556” ไปแจกให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นหนาหู ทั้งภายในโรงเรียน และในสื่อสังคมออนไลน์ที่นักเรียนและบุคลากรต่างเข้าไปโพสต์แสดงความคิดเห็นกัน
        
       สิ่งที่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือ เนื้อหาในหนังสือที่ทางโรงเรียนแจกเด็กนักเรียนทุกคนนั้น เป็นการแจ้งให้ผู้ปกครองนำเงินไปจ่ายให้ทางโรงเรียนเป็นค่าเทอมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้ว 4-5 เท่าตัว จากที่เคยจ่ายค่าเทอมอยู่ที่ประมาณกว่า 1,000 บาท/คน แต่เทอมนี้กลับเพิ่มเป็นชั้นมัธยมต้นกว่า 4,000 บาท/คน แต่ที่ถูกเรียกเก็บหนักที่สุดคือ นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ไล่เรียงไปสูงถึงกว่า 6,000 บาท/คน
        
       เนื้อหาในหนังสือเรียกเก็บค่าเทอมโหดดังกล่าวลงนามโดย นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยอ้างว่าเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพคุณภาพของผู้เรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่อ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากร เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่าย
        

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
        
       ในหนังสือเรียกเก็บค่าเทอมดังกล่าว มีการระบุรายการที่เรียกเก็บหลายรายการที่นักเรียนนำมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ประกอบด้วย 1.เงินระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,000 บาท/คน/ภาคเรียน 2.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 700 บาท/คน/ภาคเรียน 3.ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 500 บาท/คน/ภาคเรียน 4.ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท/คน/ภาคเรียน 5.ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 500 บาท/คน/ภาคเรียน 6.ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 บาท/คน/ปีการศึกษา และ 7.ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน-บัตรอเนกประสงค์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 350 บาท/คน
        
       เป็นที่น่าสังเกตว่า สิ่งที่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยตั้งเป็นข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลเป็นไปแทบทุกข้อ อย่างเฉพาะเทอมนี้นักเรียนทั้งโรงเรียนมีประมาณ 4,700 คน เงินค่าเทอมที่เรียกเก็บคิดถัวเฉลี่ย ม.1-ม.6 อยู่ที่ 4,500 บาท/คน ก็จะได้เงินกว่า 20 ล้านบาท ถือว่าเป็นตัวเลขสูงมาก หรืออย่างเฉพาะเงินระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็มีตัวเลขสูงถึงกว่า 9 ล้านบาท เป็นต้น
        
       


ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
        
       นอกจากนี้เทอมก่อนๆ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเคยเก็บค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจ้างครูต่างประเทศ รวมกันแค่ 700 บาท/คน/ภาคเรียน แต่มาเทอมนี้กลับมีการแตกหัวข้อที่เรียกเก็บเป็น 3 รายการ ได้แก่ เงินระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ และค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ โดยเงินเรียกเก็บในส่วนนี้รวมกันเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายเป็น 3,200 บาท/คน/ภาคเรียน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าตัว
        
       ไม่เพียงเท่านั้น ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเคยเรียกเก็บแค่ 300 บาท/คน/ภาคเรียน แต่มาเทอมนี้เรียกเก็บเพิ่มเป็น 500 บาท/คน/ภาคเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนทุกๆ ปีการศึกษาที่ผ่านมา เคยเรียกเก็บแค่ 140 บาท/คน/ปีการศึกษา เทอมนี้กลับเพิ่มเป็น 200 บาท/คน/ปีการศึกษา และที่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเด็กทั้งโรงเรียนก็คือ มีการเรียกเก็บค่าบัตรประจำตัวนักเรียนสูงถึง 350 บาท/คน ขณะที่ผ่านมาไม่เคยมีการเรียกเก็บในส่วนนี้มาก่อน
        
       อีกทั้งเมื่อนำค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเรียกเก็บในเทอมนี้จากนักเรียนที่เริ่ม ตั้งแต่กว่า 4,000 บาท/คน ในระดับ ม.1 ไปจนถึงกว่า 6,000 บาท/คนในระดับ ม.6 ไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ กลับพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยในส่วนของโรงเรียนของรัฐด้วยกัน เช่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เรียกเก็บค่าเทอมจากนักเรียนเฉลี่ยเพียง 1,900 บาท/คน ขณะที่โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ก็ยิ่งต่ำกว่าอีกอยู่ที่ 1,300-1,400 บาท/คน หรือถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนก็เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่โหดเท่าคือ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เก็บเท่ากันทุกระดับชั้น 3,750 บาท/คน
        

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
        
       มีรายงานข่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้มีนักเรียนรวมกลุ่มกันได้จำนวนมากพอสมควรที่พร้อมจะลุกขึ้นต่อต้านการเรียกเก็บค่าเทอมแพงสุดโหด โดยมีการรวบรวมเอกสารเรียกเก็บค่าเทอมได้ปึกใหญ่นำไปวางคืนหน้าห้องทำงาน ผอ.พิมพ์มาสแล้ว พร้อมๆ กับมีการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในรูปแบบต่างๆ เช่น เขียนข้อความไปติดตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน แต่ที่นับว่าเป็นการจัดหนักของนักเรียนจำนวนมากก็คือ เสียงวิพากษ์วิจารณ์ขรมในสื่อสังคมออนไลน์
        
       “เวลานี้ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มหนึ่งพร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับเด็กด้วย มีการพูดคุยกันบ้างแล้วว่าอาจจะทำเรื่องร้องเรียนไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงมาตรวจสอบ ความจริงรัฐบาลมีนโยบายให้เรียนฟรี แต่นี่เรียกเก็บเพิ่มแบบน่าเกลียดมาก นับตั้งแต่ ผอ.คนนี้มารับตำแหน่งก็มีข่าวอื้อฉาวออกมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บค่าแปะเจี๊ย ถอนชื่อนักเรียนที่สอบเข้าได้ ไม่ยอมจ้างฝรั่งมาสอนภาษาอังกฤษ ตั้งมินิมาร์ทในโรงเรียน หรือเรียกเก็บเงินต่างๆ จากเด็กแบบไม่บอกล่วงหน้า และไม่มีใบเสร็จ และที่สำคัญคือ ผอ.คนนี้เคยถูกตั้งกรรมการสอบมาแล้ว” ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยรายหนึ่งกล่าว
        
       


ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

        
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
ชมคลิป “ข่าวยำปักษ์ใต้” จี้ปัญหาน้ำเสียทะเลภูเก็ตหวั่นทำ “ไข่มุกอันดามัน” ดับ
นอภ.นราฯมอบพันธ์ปลา ชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพ
คนร้ายขับ จยย.ประกบยิง ปชช.ชาวมุสลิมดับ 1 ราย ขณะเดินไปมัสยิดเพื่อละหมาด
ตร.ภาค 9 ขยายผลจับยาบ้า-ยาไอซ์ มูลค่ากว่า 10 ล้าน(ชมคลิป)
คนร้ายขับกระบะประกบก่อนกระหน่ำยิงใส่เก๋ง ดับ 1 เจ็บอีก 2 ราย ที่ปัตตานี
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 18 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 3 +28 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โรงเรียนผม แต่ก่อน เรียน ชค102 ย่อมาจาก อาคารชั่วคราว ที่ตั้งอยู่หน้าตึก 2 กับเสาธง ก็เรียนได้ดี และ ยังเป็นโรงเรียนที่ติดอันดับต้นๆ ของ ภาคใต้ และ ของประเทศเสมอมา ผมให้เครดิตทั้งหมดอยู่ที่อาจารย์ทุกคน ที่พร่ำสั่งสอน ทั้งการเรียนในห้อง และจริยธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรม อันดีอันควร แต่มาเวลานี้โรงเรียนของผมเปลี่ยนไป อาจารย์สอนไปสอนพิเศษและออกข้อสอบเฉพาะเด็กที่เรียนพิเศษกับอาจารย์ น้องๆ ที่เรียนอยู่ต้องเรียนพิเศษของอาจารย์​และ ต้องเรียนพิเศษข้างนอกด้วยเพื่อตามเพื่อนๆ ให้ทันสำหรับนักเรียนทั่วไป ขณะนี้ยังจะมีเรื่อง ผอ. คนใหม่ ที่มองการศึกษาเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าการผลิตทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศชาติ เสียใจกับข่าวที่เกิดขึ้น ถ้าผิดจริงตั้งแต่ ญว 2 และ ญว1 ขอให้ลงโทษ​ ผอ. คนนี้สูงที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ ผอ ท่านต่อไป ประเทศชาติจะเจริญถ้าผู้บังคับใช้กฏหมาย บังคับใช้มันได้จริง
ศิษฐ์เก่ารุ่น 45
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 40 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลูกคนโตเพิ่งจบออกไปเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.6 จ่ายค่าเทมอไม่ถึงหมื่นแต่คนเล็กอยู่แค่ม.2ก็ต้องจ่ายเกือบหมื่นแล้ว ญว.ไม่มีผอ.ตั้งปีครึ่งไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะระบบเขาดีอยู่แล้ว แต่พอผอ.คนนี้เข้ามาปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้น อาจารย์เก่าหลายคนอยู่ไม่ได้ต้องเออรี่ไป ผอ.คนนี้ตอนแรกจะย้ายจากญว.2ไปญส. แต่ครูญส.ลงชื่อไม่เอา กรรมก็เลยมาตกกับชาวญว จึงทำให้ผอ.คนนี้โกรธแค้น
ิืbnc-skl@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 37 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เวรกรรมของประเทศไทยจริงๆ ผอ โดยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้มีอำนาจ ไม่มีบุคลากรคนไหนกล้าทักท้วงเพราะจะโดนกลั่นแกล้งทันที ทำให้จะทำอะไรก็ทำได้ตามใจเลย เวรกรรม การศึกษาไทยที่ผ่านมาแก้ผิดทางคือแก้ที่ครู แต่ปัญหาจริงๆคือ ผอ ครูที่สอนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการสอน เมื่อเจอ ผอ ที่ไม่มีคุณธรรม ไม่มีความยุติธรรม มองแต่ประโยชน์ของตนเอง เล่น
พรรคเล่นพวก เอาใจตนเอง ไม่นานครูที่มุ่งมั่นก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายไม่มีใจที่จะสอนเด็กเลย มันเป็นแบบนี้จริงๆ
ครูคนหนึ่ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 36 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โรงเรียนรัฐ อบรมมาดี ผอ. เกือบทุกที่ถูกเสี้ยมเขามาให้เหมือนกันหมด ตะแบง หน้าด้าน โลภมาก อ้างนู่อ้างนี่สุดท้าย คือ ผลประโยชน์ เข้ากระเป๋าใครบ้างก็ไม่รู้ ชอบใช้วิธีบีบทางอ้อม เช่น ค่าสนับสนุนการศึกษา ไหนรัฐบาลบอกจะให้เรียนฟรี แต่แม๊งเก็บทุกบาทแถมยังเก็บเกินอืก เดี๋ยวนี้ไม้ต้องสอบแข่งขันกันหรอก สอบไม่ติดไม่เป็นไร รอให้ผ่านไปสักเทอมค่อย เสนอสิ่งแรกเปลี่ยนก็เข้าได้ เห็นมากับตา อนาถแท้ๆ เช็ดดูได้ แถวรังสิต ครั้งที่แล้วก็ถูกสอบ แต่ก็ช่วยกันให้รอด ยังหน้าด้านกลับมาทำอีก....เฮ้ยสังคมไทย...
เห็นแล้วเซ็ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 34 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอให้พระพิฆเนศ ช่วยดูแล โรงเรียนของเราด้วย
ขนาดลูกชิ้น ญว. ยังอร่อยเหมือนเดิม
แต่คุณภาพการสอน.........ไม่เหมือนเดิม
pphycho
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นลูกฟ้าแดงคนหนึ่ง ปัจจุบันมีลูกอยู่ในรั้วฟ้าแดงเหมือนกัน บอกตรงๆรู้สึกว่าความภาคภูมิใจในโรงเรียนลดลงมาก ทราบว่าครูที่ดีมีคุณภาพก้อยังคงมีอยู่ แต่มีอยู่น้อยมากๆจริง ครูส่วนใหญ่เข้ามาด้วยเส้นสาย ? ซื้อโควต้า จะได้ชื่อว่าเป็นครูญว. ? การมีชื่อเสียงเป็นอันดับ 4 แล้วภาคภูมิใจมากไม๊ เพราะเด็กส่วนใหญ่หาความรู้เอาจากข้างนอกทั้งนั้น ทั้งติวเตอร์ ติวตู้ อาจารย์มหาวิทยาลัย ลองถามเด็กดูสิ ว่าได้รับมีความรู้จากครูที่โรงเรียนกี่ท่าน วัดง่ายๆครูญว.ท่านใดที่สอนแล้วเด็กญว./เด็ก SME แสงทอง ไปเรียนพิเศษด้วย ยอมรับว่าเป็นครูที่มีฝีมือจริง ที่เหลือสอนบ้างไม่สอนบ้าง โดยเฉพาะการบล็อคคอร์ส ที่ไม่มีการพัฒนาและเตรียมการสอนให้มีคุณภาพ ทำร้ายผู้เรียนมากเกินไปรึเปล่าะ ปัจจุบันต้องยอมรับกันว่าค่าเรียนพิเศษแพงกว่าค่าเทอมซะอีก แต่ว่าการเก็บค่าเรียนเพิ่มขึ้น แน่ใจว่าสามารถทำให้การสอนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เอาอะไรเป็นตัววัดหรือประเมินว่าจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้น หากประเมินแล้วคุณภาพไม่ได้ดีขึ้น ค่าเทอมจะปรับลดลงรึเปล่า หรือจะไม่สน ลองอนุญาตให้เด็กไม่ต้องสังกัดโรงเรียน แล้วทดสอบวัดระดับความรู้ และสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ดูว่าเค้าจะทำได้ไม๊
ศิษย์เก่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เราต้องให้เรื่องนี้ถึง สรยุทธ
เรื่องจะเงียบอีกไม่ได้
พวกเรานัดมาเลยวันขับไล่
รวมตัวกัน
สมบัติ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 26 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมไม่รูู้ว่า ที่บวก ลบ คูณ หาร นั้นถูกหรื่อเปล่า ที่แน่ๆ ผมมี ลูก สองคนที่เรียนอยู่ ว่าที่นี้ ค่าเทอมถูก กว่าที่อื่นแล้ว ตกลง ผมต้องจ่ายค่าเทอม 10,000 กว่าบาท เพราะ ลูกผม อยู่ ม.4 กับ ม.2 และต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษ อีก 2 คน ตก เดือน 9,000 กว่าบาท ตกลง เด็ก เก่ง จาก ที่ครูที่โรงเรียน หรื่อว่า ที่เรียน พิเศษ
ผู้ปกครอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 25 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เวรกรรมของโรงเรียนครับ โรงเรียนนี้ผมเคยขอความช่วยเหลือในการให้เด็กเข้ารับการศึกษา แต่ผอ.ไม่ยอมรับอ้างนโยบายส่วนกลาง แบบข้างๆคูๆ (เข้าใจว่าจะขอเงิน แต่ผมไม่มีให้) เด็กคนนั้นก็เลยไม่ได้เรียน จากวันนั้น-วันนี้ผ่านมา ๕ ปี ชะตากรรมของโรงเรียนเริ่มเสียมาเรื่อยๆ แล้วครับ อันดับ๔ ในประเทศ เด็กเก่งจริงครับ แต่ครูรุ่นนี้ โดยเฉพาะผอ.ขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพความเป็นครูมากครับ ไม่เหมือน ญว.ในอดีต
ศิษย์เก่า ๒๕๒๗
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ท่าทางผอ.คนนี้จะเส้นใหญ่ ทำยังไงก้ไม่หลุดนะครับ
นี่แหล่ะนะประเทศไทย กินกันเข้าไป
ปี57นี้กินค่าเทอมเด็กใหม่ม.1ไปแล้ว ได้ไปกี่ล้านล่ะครับ
เปิดโครงการม.1พิเศษ10ห้อง เว่อไปไหม??
โกงม.6ไปอีกคนละ350 คงยังไม่อิ่มสิครับ
คนภายนอก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนที่ไปเปรียบกับ มอ.ว. คุณบ้าหรือเปล่า ประสาท...ค่าเทม ม.4 5450บาท แต่รายการที่ให้มาบวกยังไงก็ได้ 4750 อีก 700 ที่เกินมา มันคืออะไร ช่วยตอบหน่อยค่ะ (ว่างๆ ช่วยบวกดูหน่อย)
น้อง ลูก ญว.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
4750+700=5450 ก็ถูกแล้ว
...
 
ความคิดเห็นที่ 22 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เทอมที่แล้วม.5ผมจ่าย 300 ครับ เทอมนี้มาม.6 จ่าย4250 ไม่เยอะไปหรอครับ
marioza-9@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พิมมาศ อีกะเทียนมี่ทุกค่าที่คุณเรียกเก็บเด็กนี้ สมัยผอ.สงบก็มีแต่เก็บแค่1950 บาทการเรียนเด็กก็ดีครูก็สามัคคีมากกว่านี้ นี้จ้างติวเตอร์ที่มันสอบบรรจุเป็นครูไม่ได้มาสอนและชวนเด็กไปเรียนต่อที่รร.กวดวิชาของมันเพื่อเงินอีกมันจะดีอย่างไร ครูในโรงเรียนเก่ง ๆทั้งนั้นยกเว้นพวกที่ย้ายตามผอ.มาและอีกะเทียมมี่ที่เที่ยวต่างประเทสอย่างเดียวไม่สอน เงิน SMA.ของเด็กที่สะสมไว้ผอ.กับ อีมี่ก็ผลาญเงินเด็กจนหมดหรือเอาไปซื่อแหวนเพชรแจกใครอีกหรือ
noy5111
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น้องๆอย่ายอมให้คนเลวๆคนเดียวมาทำร้ายนักเรียนกับโรงเรียนที่เรารักนะครับ
b1n4ry
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะเทียบกับ มอ.ว.หรือ รร เอกชนไม่ได้นะคะ
มันคนละแบบกัน และต่างกันมากๆ แล้วครอบครัวส่วนใหญ่ยินยอมจ่าย มันก็ไม่ได้แพงมากมายอะไร แต่ถ้าเพื่อนๆที่ครอบครัวลำบากล่ะคะ นโยบายเรียนฟรีสิบห้าปีที่น้องๆควรได้รับมันถูกบิดเบือนอย่างไร้เหตุผล
ทาง ร.ร.ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเลย และก็ขึ้นมากผิดปกติ ทางบ้านมีปัญญาจ่ายค่ะ แต่ช่วยแจ้งให้ทราบ และมีเอกสารบ้าง ว่าที่มันขึ้นมาสองสามเท่าเนี้ยคือจะเอาไปทำอะไร แม่ทำงานหาเงินให้มาเรียนค่ะ ไม่ได้ให้เอาเงินไปซื้อกล้วยไม้ ทำห้องสวยหรู(ของ...)
yorwor
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้(ชุดขวัญใจของคนเสื้อแดง..) เป็นผู้ที่เอาโรงเรียนประถมและมัธยมออกนอกระบบ.. ทำให้โรงเรียนดังกล่าวเป็นนิติบุคคล ในเบื้องต้นก็มี จำนวน58โรงเรียนที่มีชื่อดัง ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนบริหารการศึกษากันเอง เรียกเก็บค่าเทอมค่าใช้จ่ายกันเอง ช่างสนุกสนานจริงๆ..(เงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาหายไปไหนหมด ถ้าถามนังปูแดงคงไม่ได้เรื่องแน่..)

มาตรา 49 แห่งรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้ว่า..บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย..

เห็นว่า รัฐบาลชุดนี้ทำผิดรัฐธรรมนูญ.. ละเมิดสิทธิ์ทางการศึกษาของบุคคล ทำให้นักเรียนซึ่งยากจนย่อมไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีๆเหล่านี้ สิทธิ์ไม่เสมอกันอย่างชัดแจ้ง.. อีกทั้งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายซึ่งก็คือเรียนฟรีนั้นเอง..

เมื่อเป็นเช่นนี้ เห็นว่าต้องฟ้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ฟ้อง ปปช. ฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งต้องฟ้องศาลปกครองให้ไต่สวนฉุกเฉินและออกมาตรการสั่งระงับการเรียกเก็บเงินดังกล่าวไว้ชั่วคราว..
ผู้ปกครองนักเรียน ญว.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำไมต้องเทียบกับมอ.ว.ครับ ญ.ว. โรงเรียนรัฐนะครับ -..- บ้าป่าว มาเรียนญ.ว.เพราะค่าเทอมถูกและเป็นโรงเรียนอันดับ 1 ของภาคใต้
ผอ.คนนี้ควรออกไปได้แล้วนะครับ
สำลี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนๆ นี้ เป็น นักธุรกิจการศึกษา มากกว่ามีจิตวิญญาณของการเป็นครู

เราต้องรวมตัวกัน ต่อต้านและขับไล่ ผอ. คนนี้ออกไปได้แล้ว มันสร้างความเสื่อมเสียให้ ญว. ที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้สร้างสมชื่อเสียงของสถาบันให้อยู่คู่กับเมืองหาดใหญ่
ศิษย์เก่า ญว.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โจรใต้เก็บอินี่หน่อยซิ ทำงานให้คุ้มลูกกระสุนสิวะ ทีงี้ล่ะไม่กล้า
เหวง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำไมไม่แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ปกครองทราบก่อน ว่าเก็บมากขึ้นทำไม รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี ค่าก่อสร้างก็มีการตั้งงบประมาณล่วงหน้า ทำอย่างนี้ ใครเข้าจะรับได้ แล้วปัจจุบันการบริจาคเงินเข้าช่วยเหลือโรงเรียนหายไปไหนหมดเพราะอะไร หากไม่ใช่การบริหาร ที่ผ่านมา คงามจริงหากบริหารดี(ตามสายตาสังคม) ทอดผ้าป่าสักที ก็น่าจะได้เงินมากกว่านี้นะครับ รู้สึกดีด้วย แต่อย่างนี้มันทำใจยากวะ ลูกหลานอยู่ญว รวม 4 คน
ppk.rg@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แย่มากๆๆๆๆๆๆ นี่หรือที่บอกว่ารัฐบาลส่งเสริมให้เด็กได้เรียนหนังสือมีความรู้
oakcoke@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศิษย์เก่าอย่างเราควรต้องออกโรงบ้างแล้ววว
T
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +28 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โรงเรียนผม แต่ก่อน เรียน ชค102 ย่อมาจาก อาคารชั่วคราว ที่ตั้งอยู่หน้าตึก 2 กับเสาธง ก็เรียนได้ดี และ ยังเป็นโรงเรียนที่ติดอันดับต้นๆ ของ ภาคใต้ และ ของประเทศเสมอมา ผมให้เครดิตทั้งหมดอยู่ที่อาจารย์ทุกคน ที่พร่ำสั่งสอน ทั้งการเรียนในห้อง และจริยธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรม อันดีอันควร แต่มาเวลานี้โรงเรียนของผมเปลี่ยนไป อาจารย์สอนไปสอนพิเศษและออกข้อสอบเฉพาะเด็กที่เรียนพิเศษกับอาจารย์ น้องๆ ที่เรียนอยู่ต้องเรียนพิเศษของอาจารย์​และ ต้องเรียนพิเศษข้างนอกด้วยเพื่อตามเพื่อนๆ ให้ทันสำหรับนักเรียนทั่วไป ขณะนี้ยังจะมีเรื่อง ผอ. คนใหม่ ที่มองการศึกษาเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าการผลิตทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศชาติ เสียใจกับข่าวที่เกิดขึ้น ถ้าผิดจริงตั้งแต่ ญว 2 และ ญว1 ขอให้ลงโทษ​ ผอ. คนนี้สูงที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ ผอ ท่านต่อไป ประเทศชาติจะเจริญถ้าผู้บังคับใช้กฏหมาย บังคับใช้มันได้จริง
ศิษฐ์เก่ารุ่น 45
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นอย่างงี้มานานแล้วน้อง วิ่งเต้นๆ
ตั้งแต่สมัยทั่นขุนทองนู๊น
 
ความคิดเห็นที่ 2 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใช้คำว่าห้าพัน กลัวไม่อลังการเหรอครับ
^^
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีนี่มันเด็กนักการเมือง
ทำรร.ได้นะมรึง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2014