หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
3 กรกฎาคม 2556 10:17 น.
ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
         
       ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ยังฉาวไม่เลิก!! เด็กนักเรียนส่อก่อหวอด ต้าน “พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์” ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย ออกหนังสือเรียกเก็บค่าเทอมแพงสุดโหด ชี้เพิ่มขึ้นราว 4-5 เท่า จากที่เคยเรียกเก็บในเทอมก่อนๆ แค่กว่าพันกลายเป็นกว่าครึ่งหมื่น เผยมีการรวบรวมเอกสารส่งคืนแล้ว แถมวิจารณ์กันแซดสื่อสังคมออนไลน์
        
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) โรงเรียนมัธยมประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งปัจจุบันถูกจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนมัธยมอันดับ 4 ของประเทศนั้น ภายหลังจากนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเมื่อช่วงเช้าของวานนี้ (2 ก.ค.) ทางโรงเรียนได้นำเอกสาร “ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556” ไปแจกให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นหนาหู ทั้งภายในโรงเรียน และในสื่อสังคมออนไลน์ที่นักเรียนและบุคลากรต่างเข้าไปโพสต์แสดงความคิดเห็นกัน
        
       สิ่งที่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือ เนื้อหาในหนังสือที่ทางโรงเรียนแจกเด็กนักเรียนทุกคนนั้น เป็นการแจ้งให้ผู้ปกครองนำเงินไปจ่ายให้ทางโรงเรียนเป็นค่าเทอมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้ว 4-5 เท่าตัว จากที่เคยจ่ายค่าเทอมอยู่ที่ประมาณกว่า 1,000 บาท/คน แต่เทอมนี้กลับเพิ่มเป็นชั้นมัธยมต้นกว่า 4,000 บาท/คน แต่ที่ถูกเรียกเก็บหนักที่สุดคือ นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ไล่เรียงไปสูงถึงกว่า 6,000 บาท/คน
        
       เนื้อหาในหนังสือเรียกเก็บค่าเทอมโหดดังกล่าวลงนามโดย นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยอ้างว่าเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพคุณภาพของผู้เรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่อ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากร เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่าย
        

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
         
       ในหนังสือเรียกเก็บค่าเทอมดังกล่าว มีการระบุรายการที่เรียกเก็บหลายรายการที่นักเรียนนำมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ประกอบด้วย 1.เงินระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,000 บาท/คน/ภาคเรียน 2.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 700 บาท/คน/ภาคเรียน 3.ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 500 บาท/คน/ภาคเรียน 4.ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท/คน/ภาคเรียน 5.ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 500 บาท/คน/ภาคเรียน 6.ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 บาท/คน/ปีการศึกษา และ 7.ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน-บัตรอเนกประสงค์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 350 บาท/คน
        
       เป็นที่น่าสังเกตว่า สิ่งที่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยตั้งเป็นข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลเป็นไปแทบทุกข้อ อย่างเฉพาะเทอมนี้นักเรียนทั้งโรงเรียนมีประมาณ 4,700 คน เงินค่าเทอมที่เรียกเก็บคิดถัวเฉลี่ย ม.1-ม.6 อยู่ที่ 4,500 บาท/คน ก็จะได้เงินกว่า 20 ล้านบาท ถือว่าเป็นตัวเลขสูงมาก หรืออย่างเฉพาะเงินระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็มีตัวเลขสูงถึงกว่า 9 ล้านบาท เป็นต้น
        
       


ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
         
       นอกจากนี้เทอมก่อนๆ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเคยเก็บค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจ้างครูต่างประเทศ รวมกันแค่ 700 บาท/คน/ภาคเรียน แต่มาเทอมนี้กลับมีการแตกหัวข้อที่เรียกเก็บเป็น 3 รายการ ได้แก่ เงินระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ และค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ โดยเงินเรียกเก็บในส่วนนี้รวมกันเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายเป็น 3,200 บาท/คน/ภาคเรียน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าตัว
        
       ไม่เพียงเท่านั้น ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเคยเรียกเก็บแค่ 300 บาท/คน/ภาคเรียน แต่มาเทอมนี้เรียกเก็บเพิ่มเป็น 500 บาท/คน/ภาคเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนทุกๆ ปีการศึกษาที่ผ่านมา เคยเรียกเก็บแค่ 140 บาท/คน/ปีการศึกษา เทอมนี้กลับเพิ่มเป็น 200 บาท/คน/ปีการศึกษา และที่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเด็กทั้งโรงเรียนก็คือ มีการเรียกเก็บค่าบัตรประจำตัวนักเรียนสูงถึง 350 บาท/คน ขณะที่ผ่านมาไม่เคยมีการเรียกเก็บในส่วนนี้มาก่อน
        
       อีกทั้งเมื่อนำค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเรียกเก็บในเทอมนี้จากนักเรียนที่เริ่ม ตั้งแต่กว่า 4,000 บาท/คน ในระดับ ม.1 ไปจนถึงกว่า 6,000 บาท/คนในระดับ ม.6 ไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ กลับพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยในส่วนของโรงเรียนของรัฐด้วยกัน เช่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เรียกเก็บค่าเทอมจากนักเรียนเฉลี่ยเพียง 1,900 บาท/คน ขณะที่โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ก็ยิ่งต่ำกว่าอีกอยู่ที่ 1,300-1,400 บาท/คน หรือถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนก็เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่โหดเท่าคือ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เก็บเท่ากันทุกระดับชั้น 3,750 บาท/คน
        

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
         
       มีรายงานข่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้มีนักเรียนรวมกลุ่มกันได้จำนวนมากพอสมควรที่พร้อมจะลุกขึ้นต่อต้านการเรียกเก็บค่าเทอมแพงสุดโหด โดยมีการรวบรวมเอกสารเรียกเก็บค่าเทอมได้ปึกใหญ่นำไปวางคืนหน้าห้องทำงาน ผอ.พิมพ์มาสแล้ว พร้อมๆ กับมีการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในรูปแบบต่างๆ เช่น เขียนข้อความไปติดตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน แต่ที่นับว่าเป็นการจัดหนักของนักเรียนจำนวนมากก็คือ เสียงวิพากษ์วิจารณ์ขรมในสื่อสังคมออนไลน์
        
       “เวลานี้ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มหนึ่งพร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับเด็กด้วย มีการพูดคุยกันบ้างแล้วว่าอาจจะทำเรื่องร้องเรียนไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงมาตรวจสอบ ความจริงรัฐบาลมีนโยบายให้เรียนฟรี แต่นี่เรียกเก็บเพิ่มแบบน่าเกลียดมาก นับตั้งแต่ ผอ.คนนี้มารับตำแหน่งก็มีข่าวอื้อฉาวออกมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บค่าแปะเจี๊ย ถอนชื่อนักเรียนที่สอบเข้าได้ ไม่ยอมจ้างฝรั่งมาสอนภาษาอังกฤษ ตั้งมินิมาร์ทในโรงเรียน หรือเรียกเก็บเงินต่างๆ จากเด็กแบบไม่บอกล่วงหน้า และไม่มีใบเสร็จ และที่สำคัญคือ ผอ.คนนี้เคยถูกตั้งกรรมการสอบมาแล้ว” ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยรายหนึ่งกล่าว
        
       


ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

ฉาวอีก! ฮือต้าน “ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย” เรียกเก็บค่าเทอมสุดโหดกว่าครึ่งหมื่น
       

         
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
บ.ประกันภัยจ่ายสินไหมเหยื่อรถทัวร์ไฟไหม้แล้วรายละ 7 แสนบาท
ผู้ว่าฯสตูลขานรับแนวคิดกลุ่มสมัชชาคนสตูล แต่ประเด็นท่าเทียบเรือน้ำลึกต้องให้ ปชช.ตัดสินใจ
เริ่มแล้ว! มหกรรมวันส้มโอหอมควนลัง จ.สงขลาปีแรกจัดยาวต่อเนื่อง 7 วัน
แม่ค้าสงขลาเร่งผลิตข้าวต้มพวงเตรียมขายในเทศกาลออกพรรษาราคาลูกละ 4 บาท
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นราฯ ตรวจแผนงานพร้อมเสนอวิธีป้องกันปัญหาต่างๆ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 20 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015