ปตท.ร่วมลงทุน “น้ำลิก 1 พาวเวอร์”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   
31 มกราคม 2556 18:20 น.
        ปตท.ให้บริษัทย่อยร่วมลงทุนใน “น้ำลิก 1 พาวเวอร์” พัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าน้ำลิก 1 ในลาว เบื้องต้นมีทุนจดทะเบียน 2 แสนเหรียญสหรัฐ จากเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 124 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สิงหาคม 2559
       
       นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งว่า ปตท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท. ได้ให้บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTI บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยผ่านบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (PTT International Holding Company Limited : “PTTIH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTI เข้าร่วมลงทุนในบริษัท น้ำลิก 1 พาวเวอร์ จำกัด (Nam Lik 1 PowerCompany Limited : “NL1PC”) กับ บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Hydro Engineering Company Limited: “HEC”) และ บริษัท พอสโก้ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่น จำกัด (POSCO Engineering and Construction Company Limited : “POSCO E&C”)
       
       การลงทุนดังกล่าว เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิก 1 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) NL1PC มีทุนจดทะเบียนในเบื้องต้น 200,000 เหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐ) โดย PTTIH ถือหุ้นจำนวน 8,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ประมาณการเงินลงทุนทั้งโครงการเป็นจำนวน 124 ล้านเหรียญสหรัฐ
       
       สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิก 1 จะได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิก 1 เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่สัญญาสัมปทานเริ่มมีผลบังคับ และจะส่งมอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าวให้แก่รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว เมื่อระยะเวลาสัมปทานสิ้นสุดลง โดยโครงการดังกล่าวจะมีขนาดกำลังการผลิต 64.7 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ห่างจากนครเวียงจันทน์ 90 กิโลเมตร จะขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว (Electricit? du Laos : “EdL”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี กับ 3 เดือน และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2559 ทั้งนี้ การร่วมลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท. ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจไฟฟ้า
       
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017