ขึ้นเอสพีหุ้น BUI, GJS, GSTEL, SUSCO และ TT&T

โดย MGR Online   
4 มีนาคม 2556 10:47 น.
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP หุ้น BUI, GJS, GSTEL, SUSCO และ TT&T หลังจากส่งงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชียังไม่แสดงความเห็น
       
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อห้ามการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 5 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BUI 2.บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GJS 3.บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GSTEL 4.บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO และ 5.บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) หรือ TT&T ตั้งแต่การซื้อขายวันที่ 4 มีนาคม 2556 สืบเนื่องจาก บจ. ดังกล่าวได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2555 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
       
       ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างระมัดระวัง จึงได้ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ดังกล่าว โดยจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว พร้อมกับ (Notice Pending) ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2556 จนกว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไข หรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน
       
       สำหรับ TT&T ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงห้ามการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป เนื่องจาก TT&T อยู่ระหว่างแก้ไขคุณสมบัติในการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบ และพิจารณาความเห็นของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบ

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 2 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017