ไทยประกันชีวิตขานรับนโยบาย คปภ. จับลูกค้ารายย่อยเข็น “ทรัพย์ทวี 150 พลัส”

โดย MGR Online   
24 พฤษภาคม 2556 10:41 น.
ไทยประกันชีวิตขานรับนโยบาย คปภ. จับลูกค้ารายย่อยเข็น “ทรัพย์ทวี 150 พลัส”
        ไทยประกันชีวิตจับตลาดรายย่อย รุก “ไมโครอินชัวรันซ์” ออกประกัน “ทรัพย์ทวี 150 พลัส” เหมาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพียง 500 บาทต่อเดือน คุ้มครองครอบคลุมทั้งชีวิต อุบัติเหตุ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน
       
       นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาแบบประกันสำหรับรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันซ์เพื่อตอบสนองแนวคิดที่ คปภ. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิต
       
       ทั้งนี้ บริษัทจึงได้พัฒนาแบบประกัน ทรัพย์ทวี 150 พลัส แพกเกจแบบประกันรายเดือนที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน แต่เบี้ยประกันถูกเริ่มต้นเพียงเดือนละ 500 บาท และสูงสุดเดือนละ 1,000 บาท โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 20 ปี อายุรับประกันตั้งแต่ 5-55 ปี
       
       โดยแบบประกันดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสวัสดิการด้านอุบัติเหตุ และเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน เช่น กลุ่มเกษตรกร พนักงานโรงงาน ประกอบกับค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แบบประกันจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินให้แก่ตนเอง และครอบครัว
       
       “การพัฒนาแบบประกันนี้ นอกจากจะส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับสวัสดิการที่ครอบคลุม อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งของตนเองและภาครัฐแล้ว ยังเป็นการสอดรับกับนโยบายบริษัทฯ ที่ต้องการมอบการดูแลอย่างครบรอบด้านเพื่อเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Total Life Solutions” นายสวัสดิ์กล่าว
       
       นายสวัสดิ์กล่าวต่อไปว่า สิทธิประโยชน์ระหว่างสัญญานั้น จะมีเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกรอบ 4 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตรับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มเป็น 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน ชดเชยวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
       
       ทั้งนี้ กรณีผู้เอาประกันเคลมสินไหมจากประกันอุบัติเหตุ หรือชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันแล้วความคุ้มครองดังกล่าวจะหมดไป แต่ยังคงมีความคุ้มครองประกันชีวิตอยู่ ซึ่งบริษัทฯ จะหักเบี้ยประกันในส่วนประกันอุบัติเหตุ หรือเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันออก
       
       “แบบประกันดังกล่าวยังมีสิทธิประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกัน กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และทุพพลภาพต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิไม่ต้องชำระเบี้ยประกันอีกต่อไปนับตั้งแต่เดือนที่เริ่มทุพพลภาพ อย่างไรก็ดี กรณีนี้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ และเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันจะหมดลง แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตอยู่เช่นเดียวกัน”
       
       นอกจากนี้ ผู้เอาประกันที่ซื้อแบบประกันทรัพย์ทวี 150 พลัส ยังได้รับบริการที่มากกว่าประกันชีวิต เช่น ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แห่งแรกในธุรกิจ
       
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017