ผู้บริหาร MBKET รับ ม.ล. ปานเทพ เป็นผู้ถือหุ้น แต่ดำเนินการในนามบุคคลไม่ใช่องค์กร

โดย MGR Online   
18 สิงหาคม 2560 15:34 น. (แก้ไขล่าสุด 18 สิงหาคม 2560 20:18 น.)
        จากกรณีที่ ม.ล. ปานเทพ เทวกุล ระบุเป็นตัวแทนผู้ประสานงานผู้ถือหุ้นรายย่อยในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.ต.อ. ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้ตรวจสอบการกระทำของ บล. หยวนต้า รวมทั้งกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ว่าเป็นพฤติการณ์ที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงินหรือไม่นั้น ทีมเศรษฐกิจผู้จัดการรายวัน 360 โทรสัมภาษณ์ผู้บริหาร บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET ชี้แจงว่า ทาง MBKET ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากตรวจสอบพบว่า ม.ล. ปานเทพ เทวกุล เป็นผู้ถือหุ้นของ MBKET
       
       “เมย์แบงก์กิมเอ็งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว แต่จากการตรวจสอบ ม.ล.ปานเทพ เทวกุล เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของ MBKET เมื่อบริษัทเกิดความเสียหาย จึงมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ที่พิจารณาว่าสามารถดำเนินการได้ ซึ่งไม่เกิดขอบเขตที่กฎหมายกำหนด แต่ทาง ม.ล.ปานเทพ ไม่ได้ติดต่อมายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ก็ได้รับทราบข่าวสารจากหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้น” ผู้บริหารท่านหนึ่งชี้แจง
       
       ทีมเศรษฐกิจ ผู้จัดการายวัน 360 - พบว่า การดำเนินการ ม.ล. ปานเทพ เทวกุล เกิดขึ้นหลังจาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งในคดีดำหมายเลข พ.2831/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมีนายมนตรี ศรไพศาล เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก MBKET ในฐานะโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ตกเป็นจำเลยที่ 1 ในข้อหาหรือฐานความผิดละเมิด เรียกค่าเสียหาย 578 ล้านบาท
       
       วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ม.ล. ปานเทพ เทวกุล จึงได้ระบุผ่านเอกสารเรียนแจ้งถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. รหัสรับเรื่องร้องทุกข์เลขที่ รปช. 3353 พร้อมกับส่งสำเนาหนังสือถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. รหัสรับเรื่องหมายเลข 0609 เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของ บล. หยวนต้า รวมทั้งกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ว่าเป็นพฤติการณ์ที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงินหรือไม่

ผู้บริหาร MBKET รับ ม.ล. ปานเทพ เป็นผู้ถือหุ้น แต่ดำเนินการในนามบุคคลไม่ใช่องค์กร
        โดยระบุให้ตรวจสอบพฤติกรรมของ 1. นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ 2. นายภูริภัทร เขียวบริบูรณ์ 3. นางสาวสิทธิพร แสงพุ่ง 4. นายภูษิต แก้วมงคลศรี 5. นายอติ อติกุล และ บล. หยวนต้า รวมไปถึงคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย 1. นายชาญศักดิ์ ธนเตชา 2. นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ 3. Mrs. Ai Khim Tay 4. Mr. Pei-San Tan 5. Mr. Cheow Kheng Ong 6. Mr. Chi-Chang Chen 7. นายภูษิต แก้งมงคลศรี 8. Mr. Tai-Yuan Tai 9. Mr. Ronald Anthony Ooi Thean Yat
       
       หนังสือฉบับดังกล่าว ม.ล. ปานเทพ บรรยายข้อสงสัยที่ได้ร้องเรียนต่อผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ว่ามีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานการฟอกเงินหรือไม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในวันเดียวกัน หนังสือฉบับดังกล่าวประทับรับเรื่องจาก 2 หน่วยงาน คือ ปปง. รหัสรับเรื่องหมายเลข 0609 และกองอำนวยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 รหัสรับเรื่องร้องทุกข์เลขที่ รปช. 3353 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
       
       “เห็นว่า กรณีฟ้องร้องระหว่าง MBKET และหยวนต้า ไม่คืบหน้า และทางการยังคงไร้บทลงโทษในเรื่องนี้ จึงขอให้ตรวจสอบการกระทำทั้งหมดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ และรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ และได้ทำกระทำการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบหรือได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือไม่ และตรวจสอบพฤติการณ์ทั้งหมดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นความผิดมูลฐานที่ถือว่าเป็นความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่” เนื้อหาส่วนหนึ่งที่ระบุในหนังสือ

ผู้บริหาร MBKET รับ ม.ล. ปานเทพ เป็นผู้ถือหุ้น แต่ดำเนินการในนามบุคคลไม่ใช่องค์กร
        ขณะที่นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) ยังคงยืนยันว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการนำส่งงบการเงินและรายงานข้อมูลสำคัญตามกฎหมายกำหนด และมีสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ปปง. มาตรวจสอบตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมยืนยันบริษัทมีการทำงานอย่างโปร่งใส ไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน และบริษัทมีนโยบาย ขั้นตอน ระเบียบการทำงานที่มีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ยังไม่มีผู้เห็นด้วย
0 %
ไม่เห็นด้วย 3 คน
100 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017